Zarządzanie czasem w zakupach

Zarządzanie czasem w zakupach | Big Fish Sp. z o.o.
Szkolenie zamkniete

Zarządzanie czasem w zakupach
Getting things done in Procurement

Napisz aby dowiedzieć się więcej

„Nie chodzi o to, aby robić rzeczy właściwie, ale właściwe rzeczy”. Organizacja pracy i zarządzanie czasem jest jedną z najczęściej poszukiwanych umiejętności społecznych wśród pracowników działu zakupów. Podczas szkolenia uczestnicy opanują sposoby planowania i ustalania priorytetów. Rozwiną umiejętności formułowania rzeczywistych celów. Udoskonalą umiejętności zarządzania sobą w czasie i pracy pod presją. Podczas szkolenia pracujemy na rzeczywistych sytuacjach mających miejsce w dziale zakupów.


Proponowany program szkolenia

I. Zarządzanie własnym czasem jako zarządzanie samym sobą

 • Zarządzanie samym sobą - określenie własnych słabych i mocnych stron
 • Diagnoza własnego stylu zarządzania czasem
 • Złodzieje czasu, czynniki podwyższające i obniżające efektywność działania
 • Dziesięć zasad dobrej organizacji czasu

II. Koncepcja Coveya – 7 nawyków skutecznego działania: pro aktywność, wizja celu, priorytetyzacja, postawa ++, zrozumienie, synergia, samodoskonalenie – dążenie do równowagi

III. Wyznaczanie celów zawodowych w zakupach

 • Reguły formułowania celów osobistych i zawodowych
 • Metoda KWARC czyli konkretnie, wymiernie, ambitnie, realistycznie i na czas.

IV. Planowanie - ustalanie priorytetów i efektywne osiąganie celów

 • Planowanie jako wypadkowa strategicznego myślenia
 • Szukanie ukrytej struktury zadania, czyli, od czego zaczynać planowanie

V. Zasady planowania w praktyce

 • Zasada Pareto w zarządzaniu czasem w zakupach
 • Zasada Eisenhowera w ustalaniu priorytetów w pracy kupców
 • Analiza „ABC” i sposoby zwalczania odkładania zadań ważnych  „na potem”

VI. Planowanie pracy a wydolność psychofizjologiczna

 • Krzywa wydajności i rytmy biologiczne – ćwiczenia indywidualne
 • Krzywa zakłóceń i krzywa zadań
 • Praca pod presją
 • Czynniki podwyższające kondycję psychofizyczną i odporność na stres w pracy

VII. Najczęstsze problemy w zarządzaniu czasem

 • Co dezorganizuje nasze działania?
 • Sieć własnych uwikłań czasowych (kwestionariusz: Złodzieje mojego czasu)

 

Rozwijane kompetencje:

 ■ Organizacja pracy ■ Planowanie ■ Delegowanie ■ Wytrwałość ■ Zarządzanie interesariuszami ■ Nastawienie na wynik ■ Asertywność ■ Komunikacja

Trenerzy Big Fish dostarczający twardą wiedzą zakupową to osoby aktywne zawodowe związane z zakupami od ponad 20 lub więcej lat. Posiadają doświadczenie w dużych międzynarodowych koncernach, zarządzając zakupami o zasięgu (lokalnym, regionalnym, globalnym). Eksperci z nami współpracujący posiadają praktykę zarówno w zarządzaniu kategoriami pośrednimi jak i bezpośrednio produkcyjnymi. Szkolenia Big Fish oprócz wiedzy czysto zakupowej zawierają elementy podnoszące kompetencje miękkie, dlatego często prowadzone są w tandemach - doświadczony kupiec/lider/manager zakupów + psycholog biznesu. Klientom którzy będą zainteresowani naszymi usługami udostępnimy pełne sylwetki trenerów dedykowanych do danego programu szkoleniowego.

Podaj imię
Podaj nazwisko
Uzupełnij swój adres e-mail
Uzupełnij numer telefonu
Wpisz treść wiadomości
Musisz zaznaczyć zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym w powyższym kwestionariuszu, przez Big Fish Sp. z o.o. w celu organizacji szkolenia. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym na stronie https://e-big-fish.pl. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

* Pola wymagane

Używamy plików cookie w celu zapewnienia najlepszej jakości usług. Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.