Przywództwo w zakupach

Przywództwo w zakupach | Big Fish Sp. z o.o.
Szkolenie zamkniete

Przywództwo w zakupach
Leadership in procurement

Napisz aby dowiedzieć się więcej

Szkolenie Leadership in Procurement powstało z myślą o menedżerach zakupów, liderach zespołów zakupowych i osobach aspirujących do tych ról. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatowej a zadania osadzamy w realiach działu zakupów. Podczas szkolenia przekrojowo omawiamy kluczowe elementy przywództwa rozpoczynając od kompetencji zespołu zakupowego poprzez sposoby budowania autorytetu lidera, różnorodność stylów kierowania, efektywność pracy zespołu, stawianie i rozliczanie z celów, komunikację w zespole, przyczyny i sposoby rozwiązywania konfliktów, kończąc na motywowaniu i zwiększaniu zaangażowania w zespołach zakupowych. Uczestnicy szkoleń otrzymają również dodatkowe materiały dotyczące rekrutacji zespołów zakupowych.


Proponowany program szkolenia

I. Kompetencje i rozwój zespołu zakupowego

 1. Jakie umiejętności są istotne w dziale zakupów?
 • Rozwój funkcji zakupowej a umiejętności w zespole
 • Rola zakupów a kompetencje w zespole
 • Skutki niedopasowania kompetencji do roli zakupowej
 1. Kompetencje przyszłości
 • Jak zmieni się rola zakupów w organizacji?
 • Jakie kompetencje będą istotne?

 II. Świadome przywództwo w zakupach

 1. Budowanie autorytetu lidera – budowanie zaufania w zespole zakupowym:
 • Rozwijanie cech przywódczych na poziomie: intelektualnym, społeczno –emocjonalnym, organizacyjnym
 • Podejmowanie decyzji
 • Kontrolowanie emocji a kontrolowanie sytuacji w zespole zakupowym
 • Jak reagować na opór w zespole?
 1. Style przywódcze
 • Style przywódcze Blancharda
 • Skuteczność poszczególnych stylów i diagnoza własnych preferencji co do określonego stylu kierowania zespołem zakupowym
 1. Zespołowość – co zrobić, żeby zespół zakupowy grał do jednej bramki?
 • Zjawiska społeczne pojawiające się w zespole i etapy rozwoju zespołu
 • Zasady sprzyjające efektywnej pracy zespołu i wypracowanie systemu zasad sprzyjających „dobrej współpracy” w zespole
 • Budowanie atmosfery współpracy i dzielenia się wiedzą
 • Podział ról w zespole i dobór zadań do indywidualnych predyspozycji
 • Organizacja pracy w zespole, planowanie krótko długoterminowe
 • Stawianie celów, priorytetyzacja, etapowanie zadań
 1. Zaangażowanie w zespole zakupowym
 • Motywacyjne DNA
 • Czynniki motywujące i demotywujące
 • Rola szefa w motywowaniu zespołu zakupowego
 • Badanie zaangażowania w zespole zakupowym – 12 pytań Instytutu Gallupa

III. Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole zakupowym  – wprowadzenie do Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej

 • Otwarta i świadoma komunikacja w zespole kluczem do budowania pozytywnych relacji
 • Wprowadzenie do koncepcji transakcji i gier na bazie Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej (OAT)
 • Jak wykorzystać AT do rozwiązywania konfliktów w zespole zakupowym ?
 • Jak wykorzystać wiedzę o AT w skutecznej komunikacji z klientem wewnętrznym?
 • Udzielanie informacji zwrotnej członkom zespołu, klientom wewnętrznym, dostawcom

 IV. Ocena pracy oraz wspieranie rozwoju pracowników działu zakupów

 • Rozpoznawanie indywidualnych czynników motywujących (kierownika i pracowników) – lista potencjalnych motywatorów efektywne i nieefektywne pochwały
 • Efektywne i nieefektywne kary
 • Narzędzia wywierania wpływu na pracowników
 • Konsekwencje braku systemu motywowania dla efektywności pracy zespołu i organizacji

Szkolenie prowadzone przez dwóch trenerów!

Metody szkoleniowe:

Dyskusja grupowa, testy (motywacyjne DNA, Style przywódcze), mini wykłady, praca w grupach.

Trenerzy Big Fish dostarczający twardą wiedzą zakupową to osoby aktywne zawodowe związane z zakupami od ponad 10 lub więcej lat. Posiadają doświadczenie w dużych międzynarodowych koncernach, zarządzając zakupami o zasięgu (lokalnym, regionalnym, globalnym). Eksperci z nami współpracujący posiadają praktykę zarówno w zarządzaniu kategoriami pośrednimi jak i bezpośrednio produkcyjnymi. Szkolenia Big Fish oprócz wiedzy czysto zakupowej zawierają elementy podnoszące kompetencje miękkie, dlatego często prowadzone są w tandemach - doświadczony kupiec/lider/manager zakupów + psycholog biznesu. Klientom którzy będą zainteresowani naszymi usługami udostępnimy pełne sylwetki trenerów dedykowanych do danego programu szkoleniowego.

Rozwijane kompetencje:

Podejmowanie decyzji ■ Zarządzanie interesariuszami ■ Asertywność ■ Rozwiązywanie problemów ■ Opanowanie ■ Zarządzanie konfliktem ■ Organizacja pracy ■ Współpraca ■ Przywództwo ■ Planowanie ■ Budowanie efektywnych zespołów ■ Zręczność interpersonalna ■ Motywowanie innych ■ Rozwój podwładnych ■ Delegowanie ■ Wywieranie wpływu

Co uczestnicy cenią w naszym szkoleniu:

„Dużo przykładów z życia, interakcja i dyskusje. Dobra atmosfera pracy”
„Dużo praktycznej wiedzy – zwłaszcza z zakresu psychologii zarządzania”
„Trenerzy – fajny kontakt z grupą, duża wiedza. Bardzo dobry sposób przekazywania wiedzy”
„Przykłady i ćwiczenia osadzone w świecie zakupów”
„Różnorodność tematów dotycząca leadership, szeroka tematyka”.
„Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy i interesujący”.
„Bardzo dobre merytoryczne przygotowanie trenerów”
„Przegląd wielu tematów. Duża ilość zadań angażujących uczestników”
„Szkolenie bardzo ciekawie poprowadzone – przekrojowe”

Trenerzy Big Fish dostarczający twardą wiedzą zakupową to osoby aktywne zawodowe związane z zakupami od ponad 20 lub więcej lat. Posiadają doświadczenie w dużych międzynarodowych koncernach, zarządzając zakupami o zasięgu (lokalnym, regionalnym, globalnym). Eksperci z nami współpracujący posiadają praktykę zarówno w zarządzaniu kategoriami pośrednimi jak i bezpośrednio produkcyjnymi. Klientom którzy będą zainteresowani naszymi usługami udostępnimy pełne sylwetki trenerów dedykowanych do danego programu szkoleniowego.

Podaj imię
Podaj nazwisko
Uzupełnij numer telefonu
Wpisz treść pytania
Musisz zaznaczyć zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym w powyższym kwestionariuszu, przez Big Fish Sp. z o.o. w celu organizacji szkolenia. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym na stronie https://e-big-fish.pl. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

* Pola wymagane