Budowanie relacji z wewnętrznym klientem

Budowanie relacji z wewnętrznym klientem | Big Fish Sp. z o.o.
Szkolenie otwarte
Data: 19.09.2024 - 20.09.2024
Godziny: 09:00:00 - 17:00:00

Budowanie relacji z wewnętrznym klientem
Internal stakeholder management

Szkolenie stacjonarne / Warszawa

Cena: 3 300 PLN netto

Zapisz się

Niejednokrotnie współpraca z klientami wewnętrznymi jest przez przedstawicieli działów zakupów określana jako trudna lub stanowiąca prawdziwe wyzwanie. Nie bez przyczyny komunikacja, budowanie relacji, nastawienie na współpracę i umiejętność rozwiązywania konfliktów są umiejętnościami coraz bardziej kluczowymi i poszukiwanymi wśród przedstawicieli funkcji zakupowej. Nasze wyjątkowe szkolenie łączy wiedzę z zakresu psychologii z narzędziami i analizami ułatwiającymi budowanie kontaktu wewnątrz organizacji.

Uczestnicy szkolenia zdobędą m. in. wiedzę na temat: efektywnej komunikacji w rozmowach z wewnętrznymi interesariuszami. Zwiększą umiejętności radzenia sobie z trudnym klientem wewnętrznym, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, wywierania wpływu na klienta wewnętrznego. Podczas szkolenia omawiamy również szereg narzędzi ułatwiających współpracę w organizacji np. Macierz RACI, analiza intersariuszy, technika 5W, narzędzia aktywnego słuchania, modele informacji zwrotnej, strategie rozwiązywania konfliktów. Podczas szkolenia uczestnicy pracują na realnych sytuacjach, które pojawiają się w kontakcie przedstawicieli działów zakupów z klientami wewnętrznymi.


Program szkolenia

I. Budowanie pozytywnego wizerunku kupca  w organizacji

 • Kim są Twoi klienci wewnętrzni?
 • Rozumienie potrzeb interesariuszy
 • Zachowania budujące zaufanie

II. Budowanie wiarygodności poprzez efektywną komunikację

 • Narzędzia skutecznej komunikacji
 • Techniki skutecznego oddziaływania na rozmówcę – optymalna komunikacja w świetle Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej
 • Znaki rozpoznania i dyskontowanie
 • Informacja zwrotna
 • Zasady udzielana konstruktywnej krytyki


III. Skuteczność w trudnych sytuacjach z klientami. Praktyka asertywnej komunikacji

 • Skuteczne reagowanie na krytykę. 
 • Radzenie sobie z niezadowolonym klientem wewnętrznym. 
 • Style społeczne – 4 kolory.
 •  Zarządzanie konfliktem z klientem wewnętrznym.
 • Praca z oporem klienta wewnętrznego.
 • Zachowania sprzyjające współpracy.


IV. Zakończenie 

 • Rozpoznanie własnych predyspozycji (sił) oraz obszarów do rozwoju (słabości)
 • Indywidualna mapa rozwoju

Rozwijane kompetencje:

Zarządzanie interesariuszami ■ Podejmowanie decyzji ■ Nastawienie na wynik ■ Rozwiązywanie problemów ■ Komunikacja ■ Wywieranie wpływu ■ Asertywność ■ Zręczność interpersonalna ■ Współpraca ■ Zarządzanie konfliktem ■ Opanowanie ■ Podejmowanie inicjatywy

Co uczestnicy cenią w naszym szkoleniu:

Komfortowa atmosfera, dużo praktycznych przykładów, kompleksowość”

„Atmosfera, kompetencje prowadzących, sposób prowadzenia szkolenia”

„Spojrzenie z szerszej perspektywy na pracę klienta wewnętrznego,  że on też jest człowiekiem i nie jest nieomylny”

„Merytoryczne tematy, praca na praktycznych sytuacjach”

„Polecam to szkolenie ponieważ otwiera oczy, porządkuje wiedzę. Jest przydatne zarówno pod kątem zawodowym jak i pod kątem osobistego rozwoju”.

„Sposób przedstawienia wiedzy, połączenie teorii i ćwiczeń

„Świetna wiedza merytoryczna, interesujące ćwiczenia”

„Angażujący i konkretny temat szkolenia”

„Wysoki poziom merytoryczny”

„Narzędzia, które będę mogła wdrożyć do swojej codziennej pracy”

Trenerzy Big Fish dostarczający twardą wiedzą zakupową to osoby aktywne zawodowe związane z zakupami od ponad 20 lub więcej lat. Posiadają doświadczenie w dużych międzynarodowych koncernach, zarządzając zakupami o zasięgu (lokalnym, regionalnym, globalnym). Eksperci z nami współpracujący posiadają praktykę zarówno w zarządzaniu kategoriami pośrednimi jak i bezpośrednio produkcyjnymi. Klientom którzy będą zainteresowani naszymi usługami udostępnimy pełne sylwetki trenerów dedykowanych do danego programu szkoleniowego.

Podaj nazwę szkolenia
Podaj termin szkolenia
Podaj nazwę / imię i nazwisko
Uzupełnij swój NIP
Uzupełnij email
Wpisz treść wiadomości

Lista osób

Musisz zaznaczyć zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym w powyższym kwestionariuszu, przez Big Fish Sp. z o.o. w celu organizacji szkolenia. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym na stronie https://e-big-fish.pl. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

Uczestnicy będą otrzymywać od nas informacje

* Pola wymagane

Koszt szkolenia: 3,300.00

Zapisz się na szkolenie

Podaj nazwę szkolenia
Podaj termin szkolenia
Podaj nazwę / imię i nazwisko
Uzupełnij swój NIP
Uzupełnij email
Wpisz treść wiadomości
Musisz zaznaczyć zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym w powyższym kwestionariuszu, przez Big Fish Sp. z o.o. w celu organizacji szkolenia. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym na stronie https://e-big-fish.pl. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

* Pola wymagane