Zarządzanie kategorią zakupową

Zarządzanie kategorią zakupową | Big Fish Sp. z o.o.
Szkolenie otwarte
Data: 16.12.2024 - 17.12.2024
Godziny: 09:00:00 - 17:00:00

Zarządzanie kategorią zakupową
Category Management

Szkolenie stacjonarne / Warszawa

Cena: 3 300 PLN netto

Zapisz się

Kompleksowy program szkoleniowy, podczas którego szczegółowo omawiamy proces zarządzania kategorią. Proponujemy szereg istotnych analiz, które należy przeprowadzić w celu stworzenia efektywnej strategii zakupowej danej kategorii. Pokazujemy również w jaki sposób prezentować strategię zakupową oraz raportować oszczędności. Poruszymy również temat zarządzania ryzykiem w definiowaniu strategii. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma szablon strategii zakupowej (w języku polskim i angielskim). A także: Analizę STP Sytuacja/Target - Propozycja dla kategorii/ analizę możliwości - identyfikowanie obszarów/ analizę PESTLE, SWOT, 5 sił Portera/ Macierz Kraljica/ Mapę technologii/ plan komunikacji/ analiza kupujących i sprzedających/ mapowanie klienta wewnętrznego/ rekomendacje dla biznesu.

Uzyskaj certyfikat Category Management Professional - więcej informacji poniżej.


Proponowany program szkolenia

I. Analiza otoczenia wewnętrznego:

 • Opportunity analysis (analiza potencjału/możliwości/trudności);
 • Analiza STP (sytuacja/target/propozycja);
 • Mapowanie klienta wewnętrznego (określenie zachowań klienta wewnętrznego w stosunku do proponowanych zmian);
 • Quick wins (osiągnięcie szybkich oszczędności);
 • Wymagania biznesu (czas dostawy, koszt, ciągłości dostaw, innowacyjność, jakość, poziom obsługi, inne);
 • Hierarchizacja potrzeb (pomaga określić zawartość i szczegółowość strategii oraz ranking ważności);
 • Zbieranie informacji wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Model kosztowy;
 • TCO (Całkowite koszty posiadania);
 • Value chain analysis (Analiza łańcucha wartości).

II. Analiza otoczenia zewnętrznego:

 • Analiza PESTLE;
 • Mapa technologii (monitorowanie rozwoju technologicznego kategorii);
 • Analiza kupujących i sprzedających;
 • Matrix dostawców;
 • Analiza 5 sił Portera;
 • Analiza SWOT;
 • Weryfikacja i wnioskowanie poszczególnych analiz otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego.

III. Opracowanie strategii zakupowej:

 • Przygotowanie strategii zakupowej;
 • Macierz Kraljica;
 • Szachownica At Kearney;
 • Propozycja i ocena opcji strategicznych;
 • Risk & business continuity plan (zarządzanie ryzykiem);
 • Plan komunikacji.

IV. Wprowadzenie strategii zakupowej:

 • Terminarz działalności – project management;
 • Podsumowanie informacji o dostawcach i ofertach;
 • Planowanie negocjacji;
 • Przeprowadzenie procesu negocjacji;
 • Decyzje w sprawie ulokowania biznesu;
 • Negocjacjie – umowa handlowa & serwisowa.

V. Continuous improvement (ciągłe doskonalenie):

 • Dokumentacja uzyskanych oszczędności;
 • Monitorowanie wydajności dostawców;
 • Kontynuacja procesu ciągłego doskonalenia;
 • Lean Sourcing, Process Saving.

Korzyści dla uczestników

Kompleksowy program szkoleniowy, podczas którego szczegółowo omawiamy proces zarządzania kategorią. Proponujemy szereg istotnych analiz, które należy przeprowadzić w celu stworzenia efektywnej strategii zakupowej danej kategorii. Pokazujemy również w jaki sposób prezentować strategię zakupową oraz raportować oszczędności. Poruszymy również temat zarządzania ryzykiem w definiowaniu strategii.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma szablon strategii zakupowej (w języku polskim i angielskim). A także: Analizę STP Sytuacja/Target - Propozycja dla kategorii/ analizę możliwości - identyfikowanie obszarów/ analizę PESTLE, SWOT, 5 sił Portera/ Macierz Kraljica/ Mapę technologii/ plan komunikacji/ analiza kupujących i sprzedających/ mapowanie klienta wewnętrznego/ rekomendacje dla biznesu.

Certyfikacja – Category Management Professional

Jak zdobyć certyfikat?

 1. Weź udział w szkoleniu Category Management
 2. Przygotuj i obroń strategię zakupową podczas indywidualnego mentoringu online. Efektem całości usługi będzie wypracowana strategia zakupowa dla 1 kategorii w formie dokumentu, gotowego do zaprezentowania np. zarządowi.
 3. Uzyskaj certyfikat.

Koszt: 5500 zł za osobę + koszt szkolenia 3300 = 8800 zł netto

Co podoba się uczestnikom w naszym szkoleniu:

"Dużo wiedzy merytorycznej , dobrze ustrukturyzowanej w logiczny ciąg"

"Wiedza o pracy kupca poparta doświadczeniem"

"Merytoryka - szeroki zakres, zostało bardzo dobrze zorganizowane"

"Struktura i przejrzystość szkolenia. Materiał dydaktyczny"

"Wiedza poparta przykładami, narzędzia gotowe do wykorzystania"

"Szkolenie spójne, tworzące całość materiału, wiele elementów do wykorzystania w pracy zawodowej"

"Wszystko - zagadnienia i sposób przekazania"

"Informacje przekazane w sposób jasny, transparentny, ciekawy, poparte przykładami"

Trenerzy Big Fish dostarczający twardą wiedzą zakupową to osoby aktywne zawodowe związane z zakupami od ponad 20 lub więcej lat. Posiadają doświadczenie w dużych międzynarodowych koncernach, zarządzając zakupami o zasięgu (lokalnym, regionalnym, globalnym). Eksperci z nami współpracujący posiadają praktykę zarówno w zarządzaniu kategoriami pośrednimi jak i bezpośrednio produkcyjnymi. Klientom którzy będą zainteresowani naszymi usługami udostępnimy pełne sylwetki trenerów dedykowanych do danego programu szkoleniowego.

Podaj nazwę szkolenia
Podaj termin szkolenia
Podaj nazwę / imię i nazwisko
Uzupełnij swój NIP
Uzupełnij email
Wpisz treść wiadomości

Lista osób

Musisz zaznaczyć zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym w powyższym kwestionariuszu, przez Big Fish Sp. z o.o. w celu organizacji szkolenia. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym na stronie https://e-big-fish.pl. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

Uczestnicy będą otrzymywać od nas informacje

* Pola wymagane

Koszt szkolenia: 3,300.00

Zapisz się na szkolenie

Podaj nazwę szkolenia
Podaj termin szkolenia
Podaj nazwę / imię i nazwisko
Uzupełnij swój NIP
Uzupełnij email
Wpisz treść wiadomości
Musisz zaznaczyć zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym w powyższym kwestionariuszu, przez Big Fish Sp. z o.o. w celu organizacji szkolenia. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym na stronie https://e-big-fish.pl. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

* Pola wymagane