Zarządzanie procesami przetargowymi

Zarządzanie procesami przetargowymi | Big Fish Sp. z o.o.
Szkolenie otwarte
Data: 18.11.2024 - 18.11.2024
Godziny: 09:00:00 - 17:00:00

Zarządzanie procesami przetargowymi
Sourcing process management

Szkolenie online

Cena: 1 600 PLN netto

Zapisz się

Podczas szkolenia omawiamy szczegółowo 5 stopniowy proces przetargowy i jego główne korzyści takie jak: systematyczne dostarczanie oszczędności uwzględniające cały łańcuch dostaw jednocześnie zapewniające firmie przewagę konkurencyjną, zarządzanie ryzykiem zaopatrzenia, ciągłe doskonalenie, generowanie wartości dodanej. Program w sposób systematyczny i przejrzysty ujmuje istotę nowoczesnego procesu przetargowego. Jest idealnym rozwiązaniem dla osób pracujących w dziale zakupów (kupcy, specjaliści ds. zakupów, młodsi specjaliści ds. zakupów, kupcy operacyjni, kupcy transakcyjni) jak i osób aspirujących do ról zakupowych, które chcą zapoznać się z podstawowym procesem biznesowym. Podczas szkolenia demonstrujemy szereg narzędzi, modeli, wzorów, dobrych praktyk i analiz gotowych do wykorzystania tuż po szkoleniu.


Proponowany program szkolenia

I. Analiza danych

 • Identyfikacja i analiza wydatków (narzędzia: technika 5W, metoda ABC, Parto, analiza ryzyka kategorii - Portfolio Kraljic’a)
 • Określenie przedmiotu przetargu
 • Modele kosztowe (TCO, „cost breakdown”)
 • Obowiązujące kontrakty. Wydajność obecnych dostawców
 • Dostosowanie do istniejącej strategii zakupowej (Model AQSCI, analiza STP)
 • Warunkowanie dostawców - wykorzystanie ukierunkowanych komunikatów i komunikacji z dostawcami

II. Przetarg

 • Kwalifikowanie dostawców – ilość dostawców, kryteria, specyfikacja
 • Akceptacja Interesariuszy (dostawcy strategiczni, preferowani, kryteria wyboru, komunikacja do interesariuszy)
 • Przygotowanie  przetargu – ofertowanie, RFx, kiedy i czy negocjować?, „atak” na koszty vs. „atak” na cenę, wzór zapytania ofertowego
 • Realizacja przetargu
 • Aukcje internetowe – kiedy stosować? Typy aukcji
 • Analiza ofert
 • Ocena ryzyka projektowego – identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka, działania łagodzące skutki ryzyka, plan awaryjny

III. Lokowanie Biznesu

 • Negocjacje – narzędzia komunikacji w negocjacjach, BATNA
 • Wybór dostawców
 • Plan realizacji – typu projektów („owoce nisko wiszące, „fast track”, pełny proces zakupowy)
 • Rekomendacja do Biznesu (opis sytuacji, cele przetargu, opis procesu, podsumowanie ofert, analiza opcji, protokół wyboru dostawcy, rekomendowany scenariusz, następne kroki)

IV. Zarządzanie dostawcami

 • Zawieranie kontraktów – rodzaje umów
 • Zarządzanie ceną w kontraktach (ryzyko vs. prawdopodobny wpływ poziom ceny)
 • Planowanie logistyczne – model zintegrowanego łańcucha dostaw, rodzaje i strumienie popytu, Lean vs. Agile, koncepcja „Postponement”, charakterystyka poszczególnych modeli (VMI, Kanban, Min/Max, ship to order)
 • Kontraktowanie oszczędności – wyznaczanie wielkości oszczędności (cena rynkowa, cena zakupu, wpływ księgowy), mechanizm oszczędności kosztowych
 • Komunikowanie oszczędności –dobre praktyki

V. Compliance

 • Ocena dostawcy – przegląd i pozycjonowanie dostawców
 • Budowanie relacji z dostawcami
 • Compliance w Spółce – etyka i redukcja ryzyka, działania budujące Compliance w Spółce
 • Ciągłe doskonalenie – działania korygujące, działania zapobiegawcze, dobre praktyki

Rozwijane kompetencje:

Analiza danych ■ Znajomość procesu zakupowego ■ Strategic sourcing ■ Ocena dostawcy ■ Podejmowanie decyzji ■ Organizacja pracy

Co uczestnicy cenią w naszym szkoleniu:

„Przykłady z życia/ doświadczenia, informacje teoretyczne

„Materiał przekazywany w sposób przyjazny i dostępny. Interakcje w grupie, zadania”

„Trener - profesjonalne podejście do szkolenia, wiedza, doświadczenie, opowiadanie i wyrażanie własnego zdania”

„Szkolenie systematyzuje wiedzę, dając miejsce na dyskusję”

“Przygotowany zakres materiałów, tempo prowadzenia szkolenia, otwartość trenera”

„Prowadzenie, ciekawy materiał. Różnorodność narzędzi wraz z ich zastosowaniem”

„Polecam to szkolenie ponieważ omawiane zagadnienia są bardzo przydatne, ciekawe i potrzebne. Prowadząca ma dużą, wiedzę, którą dzieli się w fajny i ciekawy sposób”

„Prowadząca o dużej kulturze osobistej, chętnie dzieli się wiedzą, posiada szeroką wiedzę zarówno jako prowadzący jak i praktyk”

Trenerzy Big Fish dostarczający twardą wiedzą zakupową to osoby aktywne zawodowe związane z zakupami od ponad 20 lub więcej lat. Posiadają doświadczenie w dużych międzynarodowych koncernach, zarządzając zakupami o zasięgu (lokalnym, regionalnym, globalnym). Eksperci z nami współpracujący posiadają praktykę zarówno w zarządzaniu kategoriami pośrednimi jak i bezpośrednio produkcyjnymi. Klientom którzy będą zainteresowani naszymi usługami udostępnimy pełne sylwetki trenerów dedykowanych do danego programu szkoleniowego.

Podaj nazwę szkolenia
Podaj termin szkolenia
Podaj nazwę / imię i nazwisko
Uzupełnij swój NIP
Uzupełnij email
Wpisz treść wiadomości

Lista osób

Musisz zaznaczyć zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym w powyższym kwestionariuszu, przez Big Fish Sp. z o.o. w celu organizacji szkolenia. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym na stronie https://e-big-fish.pl. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

Uczestnicy będą otrzymywać od nas informacje

* Pola wymagane

Koszt szkolenia: 1,600.00

Zapisz się na szkolenie

Podaj nazwę szkolenia
Podaj termin szkolenia
Podaj nazwę / imię i nazwisko
Uzupełnij swój NIP
Uzupełnij email
Wpisz treść wiadomości
Musisz zaznaczyć zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym w powyższym kwestionariuszu, przez Big Fish Sp. z o.o. w celu organizacji szkolenia. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym na stronie https://e-big-fish.pl. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

* Pola wymagane