Narzędzia do tworzenia innowacji w Zakupach

Narzędzia do tworzenia innowacji w Zakupach | Big Fish Sp. z o.o.
Szkolenie otwarte
Data: 21.11.2024 - 22.11.2024
Godziny: 09:00:00 - 17:00:00

Narzędzia do tworzenia innowacji w Zakupach
Narzędzia do tworzenia innowacji w Zakupach

Szkolenie online

Cena: 5 000 PLN netto

Zapisz się

Jednym z celów nowoczesnych zakupów jest zdobywanie innowacji (capturing innovation) od zewnętrznych źródeł. Wg McKinsey* 25-45% przychodów organizacji wynika z innowacyjnych produktów/ usług. Innowacje pomagają również w wyeliminowaniu niepotrzebnych kosztów produktów przez m. in usuwanie strat w procesach produkcyjnych i łańcuchu dostaw. Estymuje się, że ponad połowa wprowadzanych dziś innowacji pochodzi spoza organizacji: od dostawców, klientów lub ośrodków badawczych. Dział zakupów może zarówno wspierać innowacyjność dostawców jak również generować i wdrażać własne pomysły w organizacji. Dzięki temu przedstawiciele działu zakupów będą odbierani jako kreatorzy wartości a nie wyłącznie jako specjaliści od cięcia kosztów.

Podczas naszego szkolenia prezentujemy dwa zestawy narzędzi. Pierwszy można zastosować, gdy w rzeczywistości wystąpił problem, który nie wiemy jak rozwiązać (albo wszystkiego już próbowaliśmy i nie działa). Drugi zestaw pokazuje jak w już istniejącym procesie/usłudze/produkcie, na co dzień szukać nowej wartości rozumianej jako z jednej strony realizację ustalonych rutyn (procesów) a z drugiej jako świadczenie pewnej usługi na rzecz klientów wewnętrznych.

Proponowane podejście do innowacji prezentowane na szkoleniu opiera się na przyjęciu bardzo precyzyjnej definicji pojęcia „innowacja”, przez które rozumiemy proces generowania rozwiązań, które są nowe, tworzą nową wartość oraz, co najważniejsze, są możliwe do wdrożenia. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się opracowanymi przez naukowców uniwersalnymi technikami, które umożliwiają każdemu stać się bardzo skutecznym innowatorem. Techniki te są bardzo nieintuicyjne – zmuszają do zupełnie innego spojrzenia na zastaną rzeczywistość i drzemiący w niej potencjał oraz odnalezienia istotnych i nowych wartości tam, gdzie nikt ich nie szuka. Wyróżnia je skrajny pragmatyzm i maksymalna koncentracja na jak najszybszym wygenerowaniu i dostarczeniu koncepcji możliwych do natychmiastowego wdrożenia (a nie luźnych koncepcji typu  „burza mózgów”, które z zasady są niemożliwe do wdrożenia bez wielkich nakładów na opracowanie np. technologii, której jeszcze nie ma). Techniki myślenia innowacyjnego z zasady pomyślane są jako narzędzia, które powinno się stosować nie „zamiast” ale „oprócz” normalnych sposobów poszukiwania nowych rozwiązań, opartych na doświadczeniu i wiedzy eksperckiej. Mają one zmusić nas do upewniania się, że przed podjęciem jakiegoś działania rozważyliśmy cały potencjał wynikający z istniejących i dostępnych zasobów, zmuszając nasze umysły również do poszukiwania wartości tam, gdzie nikt na zdrowy rozsądek ich nie poszukuje (a zatem tam, gdzie jest największy nieodkryty potencjał...).


Program szkolenia

I. Wstęp 

 • Co to jest innowacja? Czym różni się innowacja od kreacji, dlaczego ludzie powszechnie mylą te dwa procesy myślowe?
 • Inside the box thinking”? Dwa etapy procesu myślenia innowacyjnego.
 • Dlaczego wszyscy chcą być innowacyjni a bardzo niewielu skutecznie potrafi innowacje wypracować i wdrożyć?
 • Co to jest fiksacja poznawcza? Jak zmusić swój umysł do jej przełamania?
 • Co to są wzorce myślowe?

II. Innowacyjne rozwiązywanie problemów

 • Różnica pomiędzy problemem a „sytuacją problemową”.
 • Sytuacja problemowa jako źródło poszukiwania innowacji.
 • Dwa etapy procesu myślenia innowacyjnego.
 • Nieintuicyjne metody poszukiwania nowych rozwiązań.
 • Fiksacja i sposoby jej przełamywania.
 • „Rozwiązanie eleganckie” w języku innowacji.
 • Technika myślowego AIKIDO w generowaniu nowych koncepcji.
 • Technika nadawania nowych funkcji przedmiotom w otoczeniu w generowaniu nowych koncepcji
 • Organizowanie pracy nad rozwiązywaniem sytuacji problemowej w sposób systematyczny.
 • Pomysł vs. Koncepcja
 • Szablon opisu koncepcji.

III. New product/service/process development

 • Co oznacza zasada Function Follows Form (FFF)?
 • Na czym polegają wzorce tworzenia innowacji? Ile ich jest?
 • Zastosowanie FFF dla wybranego przedmiotu.
 • Techniki systematycznego tworzenia innowacji: odejmowanie, dzielenie, mnożenie, nadawanie nowych funkcji, tworzenie nowych zależności.
 • Jak zorganizować proces tworzenia innowacji?

 

Rozwijane kompetencje:

Przewodzenie zmianom ■ Podejmowanie decyzji ■ Nastawienie na wynik ■ Rozwiązywanie problemów ■  Podejmowanie inicjatywy

Budowanie kultury innowacyjnego  myślenia i działania w zakupach

Uwaga:

Szkolenie to realizujemy również w formie zamkniętej dostosowanej do potrzeb wewnętrznych danej organizacji lub też jako szerszy projekt rozwoju talentów. Po zakończeniu warsztatów ich uczestnicy wspólnie uzgadniają plan systematycznego wykorzystywania nowo poznanych narzędzi w ramach codziennych obowiązków. W porozumieniu ze swoim przełożonym ustalają w których obszarach priorytetowo należy rozpocząć systematyczne poszukiwanie innowacji i ćwiczyć się w stosowaniu służących do tego narzędzi. Następnie co około 3 tygodnie organizujemy (online lub fizycznie) cykliczne 2-3 godzinne spotkania całej grupy uczestników, aby podzielić się bieżącymi doświadczeniami, ponownie przećwiczyć niektóre z narzędzi oraz uzgodnić wspólnie kierunki dalszego rozwoju wygenerowanych pomysłów. Nasze doświadczenie pokazuje, że po około 5-6 miesiącach takich ćwiczeń uczestnicy są gotowi do samodzielnego stosowania poznanych technik i prowadzenia tego rodzaju procesów w organizacji. Pomiędzy poszczególnymi spotkaniami uczestnicy programu mają zapewnioną możliwość bieżących konsultacji z prowadzącym warsztaty w formie mailowo-telefoniczno-online.

 

 

Podaj nazwę szkolenia
Podaj termin szkolenia
Podaj nazwę / imię i nazwisko
Uzupełnij swój NIP
Uzupełnij email
Wpisz treść wiadomości

Lista osób

Musisz zaznaczyć zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym w powyższym kwestionariuszu, przez Big Fish Sp. z o.o. w celu organizacji szkolenia. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym na stronie https://e-big-fish.pl. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

Uczestnicy będą otrzymywać od nas informacje

* Pola wymagane

Koszt szkolenia: 5,000.00

Zapisz się na szkolenie

Podaj nazwę szkolenia
Podaj termin szkolenia
Podaj nazwę / imię i nazwisko
Uzupełnij swój NIP
Uzupełnij email
Wpisz treść wiadomości
Musisz zaznaczyć zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym w powyższym kwestionariuszu, przez Big Fish Sp. z o.o. w celu organizacji szkolenia. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym na stronie https://e-big-fish.pl. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

* Pola wymagane