Zarządzanie relacjami z dostawcami i zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie relacjami z dostawcami i zarządzanie ryzykiem | Big Fish Sp. z o.o.
Szkolenie otwarte
Data: 24.10.2024 - 25.10.2024
Godziny: 09:00:00 - 17:00:00

Zarządzanie relacjami z dostawcami i zarządzanie ryzykiem
SRM & Suppliers Risk Management

Szkolenie stacjonarne / Warszawa

Cena: 3 300 PLN netto

Zapisz się

Szkolenie skupia się na definicji strategii dla kategorii, określaniu naszej pozycji u dostawcy, ocenie i ciągłym rozwoju dostawców. Omawiamy narzędzia i modele oceny współpracy z dostawcami. Ujmujemy tematykę SRM w kontekście zarządzania kontraktem oraz zarządzania wydajnością dostawcy. Część szkolenia poświęcamy kwestiom zarządzania ryzykiem – identyfikowanie zagrożeń, szacowanie ryzyka, działania łagodzące oraz plany awaryjne. Pokazujemy zestaw umiejętności kupca w kontekście współpracy z dostawcami. Jako nowość prezentujemy współpracę z dostawcami opartą na modelu VESTED.


Proponowany program szkolenia

I. Wprowadzenie do zarządzania relacjami z dostawcami (SRM)

 • Rola zakupów w organizacji a SRM
 • Czym jest proces SRM?
 • SRM a stopień integracji z dostawcą

II. Współpraca w oparciu o macierz dojrzałości

 • Identyfikacja kluczowych dostawców i partnerów biznesowych
 • Segmentacja bazy dostawców
 • Mapa drogowa segmentacji dostawców
 • Macierz Krajlica i Mapa dostawców
 • Zarządzanie Kontraktem
 • Najczęstsze rodzaje umów
 • Spór prawny z dostawcą
 • Typowe pułapki handlowe

III. Zarządzanie Wydajnością – ocena dostawcy

 • Koszty zakupu
 • Poprawa poziomu jakości
 • Ciągłe doskonalenie

IV. Zarządzanie ryzykiem

 • Ryzyka i plany awaryjne
 • Identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka, działania łagodzące
 • Plany awaryjne
 • Rozwiązywanie reklamacji
 • Compliance

V. Warunkowanie dostawców

 • Efektywna komunikacja z dostawcami
 • Zestaw umiejętności kupca
 • Relacje Vested
 • Wprowadzenie do koncepcji Vested
 • 5 zasad modelu Vested

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Rozwijane kompetencje:

Analiza danych ■ Zarządzanie ryzykiem ■ Zarządzanie relacjami z dostawcami ■ Świadomość biznesowa ■Strategic sourcing ■Ocena dostawcy■Podejmowanie decyzji■Krytyczne myślenie ■ Nastawienie na wynik ■ Myślenie analityczne ■ Rozwiązywanie problemów

Trenerzy Big Fish dostarczający twardą wiedzą zakupową to osoby aktywne zawodowe związane z zakupami od ponad 20 lub więcej lat. Posiadają doświadczenie w dużych międzynarodowych koncernach, zarządzając zakupami o zasięgu (lokalnym, regionalnym, globalnym). Eksperci z nami współpracujący posiadają praktykę zarówno w zarządzaniu kategoriami pośrednimi jak i bezpośrednio produkcyjnymi. Klientom którzy będą zainteresowani naszymi usługami udostępnimy pełne sylwetki trenerów dedykowanych do danego programu szkoleniowego.

Podaj nazwę szkolenia
Podaj termin szkolenia
Podaj nazwę / imię i nazwisko
Uzupełnij swój NIP
Uzupełnij email
Wpisz treść wiadomości

Lista osób

Musisz zaznaczyć zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym w powyższym kwestionariuszu, przez Big Fish Sp. z o.o. w celu organizacji szkolenia. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym na stronie https://e-big-fish.pl. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

Uczestnicy będą otrzymywać od nas informacje

* Pola wymagane

Koszt szkolenia: 3,300.00

Zapisz się na szkolenie

Podaj nazwę szkolenia
Podaj termin szkolenia
Podaj nazwę / imię i nazwisko
Uzupełnij swój NIP
Uzupełnij email
Wpisz treść wiadomości
Musisz zaznaczyć zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym w powyższym kwestionariuszu, przez Big Fish Sp. z o.o. w celu organizacji szkolenia. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym na stronie https://e-big-fish.pl. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

* Pola wymagane