Generowanie oszczędności

Generowanie oszczędności | Big Fish Sp. z o.o.
Szkolenie otwarte
Data: 22.10.2024 - 22.10.2024
Godziny: 09:00:00 - 17:00:00

Generowanie oszczędności
Savings Generation

Szkolenie online

Cena: 1 600 PLN netto

Zapisz się

Oszczędności to jeden z najważniejszych wskaźników efektywności obszaru zakupowego. Podczas naszego warsztatu omawiamy poszczególne metody generowania oszczędności w zależności od strategii kategorii. Wskazujemy potencjały do generowania szybkich oszczędności, szczegółowo omawiamy modele kosztowe.Podczas szkolenia proponujemy szereg narzędzi takich jak m.in. model RACI, Power-Interest Matrix, analiza STP, Technika 5W, Macierz Kraljic’a. Omawiamy szczegółowo szereg analiz, które mogą zostać wykorzystane już następnego dnia w pracy.


Proponowany program szkolenia

I Generowanie oszczędności jako projekt

 • Budowanie grupy projektowej
 • Współpraca z interesariuszami (RACI, mapa klienta wewnętrznego, Power-Interest Matrix, plan komunikacji, analiza STP)
 • Komunikowanie zamian

II Ustalanie celów zakupowych

 • Segmentacja celów w kontekście wpływu na biznes i łatwości wprowadzenia
 • Segmentacja projektów (typ, poziom zaangażowania, czas wdrożenia)

III. Generowanie oszczędności – analiza popytu

 • Technika 5W
 • Zasada Pareto, metoda ABC, zasada 80/20
 • Macierz Kraljic’a

IV Generowanie oszczędności – analiza podaży

 • Mapa relacji z dostawcą
 • Analiza PESTLE
 • Analiza 5 Sił Portera
 • Analiza SWOT

V Generowanie oszczędności – analiza procesu

 • Modelowanie koszowe
 • TCO
 • Analiza łańcucha wartości

VI Lean sourcing

 • Informacje o dostawcy
 • Zrozumienie łańcucha wartości
 • 5 WHY
 • Ustalanie możliwych do osiągnięcia oszczędności
 • Zrozumienie czynników kosztowych
 • Wpływ działań odbiorcy na koszty dostawcy
 • Lean vs. Agile

VII Generowanie oszczędności – 7 dźwigni zakupowych

 • Atak na cenę vs. atak na koszty
 • Zarządzanie ceną
 • Kontraktowanie oszczędności

VIII Zarządzanie ryzykiem

 • Identyfikacja zagrożeń
 • Szacowanie ryzyka (prawdopodobieństwo, stopień dotkliwości, czas)
 • Działania łagodzące
 • Zarządzanie ryzykiem z dostawcami

Rozwijane kompetencje:

Analiza danych ■ Zarządzanie ryzykiem ■ Zarządzanie relacjami z dostawcami ■ Świadomość biznesowa ■ Strategic sourcing ■ Ocena dostawcy ■ Podejmowanie decyzji ■ Krytyczne myślenie ■ Nastawienie na wynik ■ Myślenie analityczne ■ Rozwiązywanie problemów

Co uczestnicy cenią w naszym szkoleniu:

„Bardzo dużo narzędzi, profesjonalne podejście trenera”

„Szkolenie było bardzo inspirujące. Postaram się wykorzystać wszystkie analizy w mojej codziennej pracy”

„Trener bardzo dobrze tłumaczył zagadnienia związane z generowaniem oszczędności – zyskaliśmy wiele cennych wskazówek”

„Szczegółowe podejście do tematu, bardzo dobre materiały szkoleniowe”

„Przydatne narzędzia, szczególnie te związane z zarządzaniem ryzykiem”

Lean sourcing!”

“Szkolenie bardzo uporządkowało moją wiedzę”

„Trener o bardzo dużym doświadczeniu zawodowym – rozwiała nasze wątpliwości, bardzo dobry kontakt z grupą”

Trenerzy Big Fish dostarczający twardą wiedzą zakupową to osoby aktywne zawodowe związane z zakupami od ponad 20 lub więcej lat. Posiadają doświadczenie w dużych międzynarodowych koncernach, zarządzając zakupami o zasięgu (lokalnym, regionalnym, globalnym). Eksperci z nami współpracujący posiadają praktykę zarówno w zarządzaniu kategoriami pośrednimi jak i bezpośrednio produkcyjnymi. Klientom którzy będą zainteresowani naszymi usługami udostępnimy pełne sylwetki trenerów dedykowanych do danego programu szkoleniowego.

Podaj nazwę szkolenia
Podaj termin szkolenia
Podaj nazwę / imię i nazwisko
Uzupełnij swój NIP
Uzupełnij email
Wpisz treść wiadomości

Lista osób

Musisz zaznaczyć zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym w powyższym kwestionariuszu, przez Big Fish Sp. z o.o. w celu organizacji szkolenia. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym na stronie https://e-big-fish.pl. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

Uczestnicy będą otrzymywać od nas informacje

* Pola wymagane

Koszt szkolenia: 1,600.00

Zapisz się na szkolenie

Podaj nazwę szkolenia
Podaj termin szkolenia
Podaj nazwę / imię i nazwisko
Uzupełnij swój NIP
Uzupełnij email
Wpisz treść wiadomości
Musisz zaznaczyć zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym w powyższym kwestionariuszu, przez Big Fish Sp. z o.o. w celu organizacji szkolenia. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym na stronie https://e-big-fish.pl. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

* Pola wymagane