Wprowadzenie do zakupów

Wprowadzenie do zakupów | Big Fish Sp. z o.o.
Szkolenie otwarte
Data: 27.10.2022 - 28.10.2022
Godziny: 09:00:00 - 17:00:00

Wprowadzenie do zakupów
Quick step into procurement World

Szkolenie stacjonarne / Warszawa

Cena: 2 900 PLN netto

Zapisz się

Doskonały, szczegółowy program dla osób wchodzących w rolę kupca piastujących stanowisko kupca, którzy chcą usystematyzować sobie wiedzę dotyczącą nowoczesnego procesu zakupów. Oferta jest również skierowana do kupców operacyjnych i transakcyjnych aspirujących do ról strategicznych. Podczas szkolenia kompleksowo omawiamy cały proces zakupowy wraz z istotnymi analizami stanowiącymi nieodłączne elementy strategii kategorii. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i pogłębią kompetencje z zakresu: analizy rynku, analizy potrzeb, modeli kosztowych, procesu sourcingowego, selekcji dostawców, negocjacji, administrowania kontraktem. W ramach szkolenia omawiamy również elementy zarządzania relacjami z dostawcami. Program zawiera wiele skutecznych narzędzi, przykładów analiz, które uczestnicy będą mogli zastosować już następnego dnia w pracy.


Proponowany program szkolenia

I. Wprowadzenie do tematyki zakupów

 • Rola i zadania działu zakupów w organizacji
 • Znaczenie działu zakupów – budowanie wartości dodanej poprzez dział zakupów
 • Obszary zakupowe: direct, in-direct, re-sale
 • Typologia zakupów – operacyjne, taktyczne, strategiczne
 • Diagnoza dojrzałości funkcji zakupowej

II. Podstawy procesu zakupowego

 • Proces zakupowy – omówienie 7 kroków (profil kategorii, wybór strategii sourcingowej, budowa bazy dostawców, wybór krytycznej ścieżki wdrożenia, negocjacje i wybór dostawcy, integracja dostawcy, benchmark rynku dostawców)
 • Mapowanie i współpraca z klientem wewnętrznym – RACI model, analiza Interesariuszy
 • Analiza kosztowa - „Cost breakdown”, „TCO”, przykładowe składniki koszto- twórcze
 • Model procesu przetargowego – RFx
 • Formy ofertowania
 • Wybór dostawcy
 • Aukcje internetowe
 • Ocena dostawcy, działania korygujące i naprawcze
 • Analiza ABC i XYZ
 • Proces P2P
 • Rola kupca w procesie P2P (zakupy strategiczne, zakupy taktyczne i operacyjne)

III. Wprowadzenie do negocjacji

 • Planowanie, przygotowanie, wybór strategii, style negocjacyjne
 • Precyzyjne formułowanie celów
 • Rodzaje rabatów
 • Aktywne słuchanie
 • Techniki prowadzenia rozmowy
 • Budowanie przewagi w negocjacjach
 • Złote zasady negocjacji
 • Obliczanie oszczędności

Rozwijane kompetencje:

Znajomość procesu zakupowego ■ Analiza danych ■ Strategic sourcing ■ Ocena dostawcy ■ Negocjowanie ■ Podejmowanie decyzji ■ Organizacja pracy ■ Nastawienie na wynik ■ Rozwiązywanie problemów

Co uczestnicy cenią w naszym szkoleniu:

„Dużo wiedzy praktycznej i odniesień do autentycznych przykładów z życia zawodowego”

„Szkolenie oceniam bardzo wysoko – pozwoliło mi na usystematyzowanie wiedzy”

„Duża dawka wiedzy i ćwiczeń”

„Sposób prowadzenia szkolenia, realne przykłady, pozytywna atmosfera, przestrzeń na dyskusję”

„Podobał mi się swobodny styl prowadzenia zajęć”

„Bardzo przydatne narzędzia w pracy kupca, miła atmosfera, przykłady z życia”

„Analizy  i narzędzia, które będę mógł wykorzystać w codziennej pracy”

„Dużo angażujących ćwiczeń”

Trenerzy Big Fish dostarczający twardą wiedzą zakupową to osoby aktywne zawodowe związane z zakupami od ponad 20 lub więcej lat. Posiadają doświadczenie w dużych międzynarodowych koncernach, zarządzając zakupami o zasięgu (lokalnym, regionalnym, globalnym). Eksperci z nami współpracujący posiadają praktykę zarówno w zarządzaniu kategoriami pośrednimi jak i bezpośrednio produkcyjnymi. Klientom którzy będą zainteresowani naszymi usługami udostępnimy pełne sylwetki trenerów dedykowanych do danego programu szkoleniowego.

Podaj nazwę szkolenia
Podaj termin szkolenia
Podaj nazwę / imię i nazwisko
Uzupełnij swój NIP
Uzupełnij email
Wpisz treść wiadomości

Lista osób

Musisz zaznaczyć zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym w powyższym kwestionariuszu, przez Big Fish Sp. z o.o. w celu organizacji szkolenia. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym na stronie https://e-big-fish.pl. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

Uczestnicy będą otrzymywać od nas informacje

* Pola wymagane

Koszt szkolenia: 2,900.00

Zapisz się na szkolenie

Podaj nazwę szkolenia
Podaj termin szkolenia
Podaj nazwę / imię i nazwisko
Uzupełnij swój NIP
Uzupełnij email
Wpisz treść wiadomości
Musisz zaznaczyć zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym w powyższym kwestionariuszu, przez Big Fish Sp. z o.o. w celu organizacji szkolenia. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym na stronie https://e-big-fish.pl. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

* Pola wymagane