Zarządzanie relacjami z dostawcami i zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie relacjami z dostawcami i zarządzanie ryzykiem | Big Fish Sp. z o.o.
Szkolenie zamkniete

Zarządzanie relacjami z dostawcami i zarządzanie ryzykiem
SRM & Suppliers Risk Management

Napisz aby dowiedzieć się więcej

Szkolenie skupia się na definicji strategii dla kategorii, określaniu naszej pozycji u dostawcy, ocenie i ciągłym rozwoju dostawców. Omawiamy narzędzia i modele oceny współpracy z dostawcami. Ujmujemy tematykę SRM w kontekście zarządzania kontraktem oraz zarządzania wydajnością dostawcy. Część szkolenia poświęcamy kwestiom zarządzania ryzykiem – identyfikowanie zagrożeń, szacowanie ryzyka, działania łagodzące oraz plany awaryjne. Pokazujemy zestaw umiejętności kupca w kontekście współpracy z dostawcami. Jako nowość prezentujemy współpracę z dostawcami opartą na modelu VESTED.


Proponowany program szkolenia

I. Wprowadzenie do zarządzania relacjami z dostawcami (SRM)

 • Rola zakupów w organizacji a SRM
 • Czym jest proces SRM?
 • SRM a stopień integracji z dostawcą

II. Współpraca w oparciu o macierz dojrzałości

 • Identyfikacja kluczowych dostawców i partnerów biznesowych
 • Segmentacja bazy dostawców
 • Mapa drogowa segmentacji dostawców
 • Macierz Krajlica i Mapa dostawców
 • Zarządzanie Kontraktem
 • Najczęstsze rodzaje umów
 • Spór prawny z dostawcą
 • Typowe pułapki handlowe

III. Zarządzanie Wydajnością – ocena dostawcy

 • Koszty zakupu
 • Poprawa poziomu jakości
 • Ciągłe doskonalenie

IV. Zarządzanie ryzykiem

 • Ryzyka i plany awaryjne
 • Identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka, działania łagodzące
 • Plany awaryjne
 • Rozwiązywanie reklamacji
 • Compliance

V. Warunkowanie dostawców

 • Efektywna komunikacja z dostawcami
 • Zestaw umiejętności kupca
 • Relacje Vested
 • Wprowadzenie do koncepcji Vested
 • 5 zasad modelu Vested

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Rozwijane kompetencje:

Analiza danych ■ Zarządzanie ryzykiem ■ Zarządzanie relacjami z dostawcami ■ Świadomość biznesowa ■Strategic sourcing ■Ocena dostawcy■Podejmowanie decyzji■Krytyczne myślenie ■ Nastawienie na wynik ■ Myślenie analityczne ■ Rozwiązywanie problemów

Trenerzy Big Fish dostarczający twardą wiedzą zakupową to osoby aktywne zawodowe związane z zakupami od ponad 20 lub więcej lat. Posiadają doświadczenie w dużych międzynarodowych koncernach, zarządzając zakupami o zasięgu (lokalnym, regionalnym, globalnym). Eksperci z nami współpracujący posiadają praktykę zarówno w zarządzaniu kategoriami pośrednimi jak i bezpośrednio produkcyjnymi. Klientom którzy będą zainteresowani naszymi usługami udostępnimy pełne sylwetki trenerów dedykowanych do danego programu szkoleniowego.

Podaj imię
Podaj nazwisko
Uzupełnij numer telefonu
Wpisz treść pytania
Musisz zaznaczyć zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym w powyższym kwestionariuszu, przez Big Fish Sp. z o.o. w celu organizacji szkolenia. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym na stronie https://e-big-fish.pl. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

* Pola wymagane