Zarządzanie procesami przetargowymi

Zarządzanie procesami przetargowymi | Big Fish Sp. z o.o.
Szkolenie zamkniete

Zarządzanie procesami przetargowymi
Sourcing process management

Napisz aby dowiedzieć się więcej

Podczas szkolenia omawiamy szczegółowo 5 stopniowy proces przetargowy i jego główne korzyści takie jak: systematyczne dostarczanie oszczędności uwzględniające cały łańcuch dostaw jednocześnie zapewniające firmie przewagę konkurencyjną, zarządzanie ryzykiem zaopatrzenia, ciągłe doskonalenie, generowanie wartości dodanej. Program w sposób systematyczny i przejrzysty ujmuje istotę nowoczesnego procesu przetargowego. Jest idealnym rozwiązaniem dla osób pracujących w dziale zakupów (kupcy, specjaliści ds. zakupów, młodsi specjaliści ds. zakupów, kupcy operacyjni, kupcy transakcyjni) jak i osób aspirujących do ról zakupowych, które chcą zapoznać się z podstawowym procesem biznesowym. Podczas szkolenia demonstrujemy szereg narzędzi, modeli, wzorów, dobrych praktyk i analiz gotowych do wykorzystania tuż po szkoleniu.


Proponowany program szkolenia

I. Analiza danych

 • Identyfikacja i analiza wydatków (narzędzia: technika 5W, metoda ABC, Parto, analiza ryzyka kategorii - Portfolio Kraljic’a)
 • Określenie przedmiotu przetargu
 • Modele kosztowe (TCO, „cost breakdown”)
 • Obowiązujące kontrakty. Wydajność obecnych dostawców
 • Dostosowanie do istniejącej strategii zakupowej (Model AQSCI, analiza STP)
 • Warunkowanie dostawców - wykorzystanie ukierunkowanych komunikatów i komunikacji z dostawcami

II. Przetarg

 • Kwalifikowanie dostawców – ilość dostawców, kryteria, specyfikacja
 • Akceptacja Interesariuszy (dostawcy strategiczni, preferowani, kryteria wyboru, komunikacja do interesariuszy)
 • Przygotowanie  przetargu – ofertowanie, RFx, kiedy i czy negocjować?, „atak” na koszty vs. „atak” na cenę, wzór zapytania ofertowego
 • Realizacja przetargu
 • Aukcje internetowe – kiedy stosować? Typy aukcji
 • Analiza ofert
 • Ocena ryzyka projektowego – identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka, działania łagodzące skutki ryzyka, plan awaryjny

III. Lokowanie Biznesu

 • Negocjacje – narzędzia komunikacji w negocjacjach, BATNA
 • Wybór dostawców
 • Plan realizacji – typu projektów („owoce nisko wiszące, „fast track”, pełny proces zakupowy)
 • Rekomendacja do Biznesu (opis sytuacji, cele przetargu, opis procesu, podsumowanie ofert, analiza opcji, protokół wyboru dostawcy, rekomendowany scenariusz, następne kroki)

IV. Zarządzanie dostawcami

 • Zawieranie kontraktów – rodzaje umów
 • Zarządzanie ceną w kontraktach (ryzyko vs. prawdopodobny wpływ poziom ceny)
 • Planowanie logistyczne – model zintegrowanego łańcucha dostaw, rodzaje i strumienie popytu, Lean vs. Agile, koncepcja „Postponement”, charakterystyka poszczególnych modeli (VMI, Kanban, Min/Max, ship to order)
 • Kontraktowanie oszczędności – wyznaczanie wielkości oszczędności (cena rynkowa, cena zakupu, wpływ księgowy), mechanizm oszczędności kosztowych
 • Komunikowanie oszczędności –dobre praktyki

V. Compliance

 • Ocena dostawcy – przegląd i pozycjonowanie dostawców
 • Budowanie relacji z dostawcami
 • Compliance w Spółce – etyka i redukcja ryzyka, działania budujące Compliance w Spółce
 • Ciągłe doskonalenie – działania korygujące, działania zapobiegawcze, dobre praktyki

Rozwijane kompetencje:

Analiza danych ■ Znajomość procesu zakupowego ■ Strategic sourcing ■ Ocena dostawcy ■ Podejmowanie decyzji ■ Organizacja pracy

Co uczestnicy cenią w naszym szkoleniu:

„Przykłady z życia/ doświadczenia, informacje teoretyczne

„Materiał przekazywany w sposób przyjazny i dostępny. Interakcje w grupie, zadania”

„Trener - profesjonalne podejście do szkolenia, wiedza, doświadczenie, opowiadanie i wyrażanie własnego zdania”

„Szkolenie systematyzuje wiedzę, dając miejsce na dyskusję”

“Przygotowany zakres materiałów, tempo prowadzenia szkolenia, otwartość trenera”

„Prowadzenie, ciekawy materiał. Różnorodność narzędzi wraz z ich zastosowaniem”

„Polecam to szkolenie ponieważ omawiane zagadnienia są bardzo przydatne, ciekawe i potrzebne. Prowadząca ma dużą, wiedzę, którą dzieli się w fajny i ciekawy sposób”

„Prowadząca o dużej kulturze osobistej, chętnie dzieli się wiedzą, posiada szeroką wiedzę zarówno jako prowadzący jak i praktyk”

Trenerzy Big Fish dostarczający twardą wiedzą zakupową to osoby aktywne zawodowe związane z zakupami od ponad 20 lub więcej lat. Posiadają doświadczenie w dużych międzynarodowych koncernach, zarządzając zakupami o zasięgu (lokalnym, regionalnym, globalnym). Eksperci z nami współpracujący posiadają praktykę zarówno w zarządzaniu kategoriami pośrednimi jak i bezpośrednio produkcyjnymi. Klientom którzy będą zainteresowani naszymi usługami udostępnimy pełne sylwetki trenerów dedykowanych do danego programu szkoleniowego.

Podaj imię
Podaj nazwisko
Uzupełnij numer telefonu
Wpisz treść pytania
Musisz zaznaczyć zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym w powyższym kwestionariuszu, przez Big Fish Sp. z o.o. w celu organizacji szkolenia. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym na stronie https://e-big-fish.pl. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

* Pola wymagane