Zarządzanie kategorią zakupową

Zarządzanie kategorią zakupową | Big Fish Sp. z o.o.
Szkolenie zamkniete

Zarządzanie kategorią zakupową
Category Management

Napisz aby dowiedzieć się więcej

Kompleksowy program szkoleniowy, podczas którego szczegółowo omawiamy proces zarządzania kategorią. Proponujemy szereg istotnych analiz, które należy przeprowadzić w celu stworzenia efektywnej strategii zakupowej danej kategorii. Pokazujemy również w jaki sposób prezentować strategię zakupową oraz raportować oszczędności. Poruszymy również temat zarządzania ryzykiem w definiowaniu strategii. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma szablon strategii zakupowej (w języku polskim i angielskim). A także: Analizę STP Sytuacja/Target - Propozycja dla kategorii/ analizę możliwości - identyfikowanie obszarów/ analizę PESTLE, SWOT, 5 sił Portera/ Macierz Kraljica/ Mapę technologii/ plan komunikacji/ analiza kupujących i sprzedających/ mapowanie klienta wewnętrznego/ rekomendacje dla biznesu.

Uzyskaj certyfikat Category Management Professional - więcej informacji poniżej.


Proponowany program szkolenia

I. Analiza otoczenia wewnętrznego:

 • Opportunity analysis (analiza potencjału/możliwości/trudności);
 • Analiza STP (sytuacja/target/propozycja);
 • Mapowanie klienta wewnętrznego (określenie zachowań klienta wewnętrznego w stosunku do proponowanych zmian);
 • Quick wins (osiągnięcie szybkich oszczędności);
 • Wymagania biznesu (czas dostawy, koszt, ciągłości dostaw, innowacyjność, jakość, poziom obsługi, inne);
 • Hierarchizacja potrzeb (pomaga określić zawartość i szczegółowość strategii oraz ranking ważności);
 • Zbieranie informacji wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Model kosztowy;
 • TCO (Całkowite koszty posiadania);
 • Value chain analysis (Analiza łańcucha wartości).

II. Analiza otoczenia zewnętrznego:

 • Analiza PESTLE;
 • Mapa technologii (monitorowanie rozwoju technologicznego kategorii);
 • Analiza kupujących i sprzedających;
 • Matrix dostawców;
 • Analiza 5 sił Portera;
 • Analiza SWOT;
 • Weryfikacja i wnioskowanie poszczególnych analiz otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego.

III. Opracowanie strategii zakupowej:

 • Przygotowanie strategii zakupowej;
 • Macierz Kraljica;
 • Szachownica At Kearney;
 • Propozycja i ocena opcji strategicznych;
 • Risk & business continuity plan (zarządzanie ryzykiem);
 • Plan komunikacji.

IV. Wprowadzenie strategii zakupowej:

 • Terminarz działalności – project management;
 • Podsumowanie informacji o dostawcach i ofertach;
 • Planowanie negocjacji;
 • Przeprowadzenie procesu negocjacji;
 • Decyzje w sprawie ulokowania biznesu;
 • Negocjacjie – umowa handlowa & serwisowa.

V. Continuous improvement (ciągłe doskonalenie):

 • Dokumentacja uzyskanych oszczędności;
 • Monitorowanie wydajności dostawców;
 • Kontynuacja procesu ciągłego doskonalenia;
 • Lean Sourcing, Process Saving.

Korzyści dla uczestników

Kompleksowy program szkoleniowy, podczas którego szczegółowo omawiamy proces zarządzania kategorią. Proponujemy szereg istotnych analiz, które należy przeprowadzić w celu stworzenia efektywnej strategii zakupowej danej kategorii. Pokazujemy również w jaki sposób prezentować strategię zakupową oraz raportować oszczędności. Poruszymy również temat zarządzania ryzykiem w definiowaniu strategii.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma szablon strategii zakupowej (w języku polskim i angielskim). A także: Analizę STP Sytuacja/Target - Propozycja dla kategorii/ analizę możliwości - identyfikowanie obszarów/ analizę PESTLE, SWOT, 5 sił Portera/ Macierz Kraljica/ Mapę technologii/ plan komunikacji/ analiza kupujących i sprzedających/ mapowanie klienta wewnętrznego/ rekomendacje dla biznesu.

Certyfikacja – Category Management Professional

Jak zdobyć certyfikat?

 1. Weź udział w szkoleniu Category Management
 2. Przygotuj i obroń strategię zakupową podczas indywidualnego mentoringu online. Efektem całości usługi będzie wypracowana strategia zakupowa dla 1 kategorii w formie dokumentu, gotowego do zaprezentowania np. zarządowi.
 3. Uzyskaj certyfikat.

Koszt: 5500 zł za osobę + koszt szkolenia 3300 = 8800 zł netto

Co podoba się uczestnikom w naszym szkoleniu:

"Dużo wiedzy merytorycznej , dobrze ustrukturyzowanej w logiczny ciąg"

"Wiedza o pracy kupca poparta doświadczeniem"

"Merytoryka - szeroki zakres, zostało bardzo dobrze zorganizowane"

"Struktura i przejrzystość szkolenia. Materiał dydaktyczny"

"Wiedza poparta przykładami, narzędzia gotowe do wykorzystania"

"Szkolenie spójne, tworzące całość materiału, wiele elementów do wykorzystania w pracy zawodowej"

"Wszystko - zagadnienia i sposób przekazania"

"Informacje przekazane w sposób jasny, transparentny, ciekawy, poparte przykładami"

Trenerzy Big Fish dostarczający twardą wiedzą zakupową to osoby aktywne zawodowe związane z zakupami od ponad 20 lub więcej lat. Posiadają doświadczenie w dużych międzynarodowych koncernach, zarządzając zakupami o zasięgu (lokalnym, regionalnym, globalnym). Eksperci z nami współpracujący posiadają praktykę zarówno w zarządzaniu kategoriami pośrednimi jak i bezpośrednio produkcyjnymi. Klientom którzy będą zainteresowani naszymi usługami udostępnimy pełne sylwetki trenerów dedykowanych do danego programu szkoleniowego.

Podaj imię
Podaj nazwisko
Uzupełnij numer telefonu
Wpisz treść pytania
Musisz zaznaczyć zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym w powyższym kwestionariuszu, przez Big Fish Sp. z o.o. w celu organizacji szkolenia. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym na stronie https://e-big-fish.pl. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

* Pola wymagane