Zarządzanie kategorią zakupową (Retail)

Zarządzanie kategorią zakupową (Retail) | Big Fish Sp. z o.o.
Szkolenie zamkniete

Zarządzanie kategorią zakupową (Retail)
Category Management

Napisz aby dowiedzieć się więcej

Podczas szkolenia omawiamy kompleksowo temat zarządzania kategorią. Przedstawimy ogólną charakterystykę różnego rodzaju formatów sklepów (convenience, super/ hipermarkety), zachowania klientów. Omówimy główne punkty strategii sklepów (strategia cen, promocji, merchandisingu), proces definicji oferty produktowej (różne metody), strategiczny plan kategorii, taktyki do zrealizowania strategii w poszczególnych kategoriach. Zaproponujemy narzędzia używane w procesie.


Proponowany program szkolenia

1. Co to jest category management

2. Definicja kategorii produktowej

3. Drzewo decyzyjne

4. Hierarchia kategorii

5. Rola kategorii

 • Struktura funkcjonalna
 • Struktura strategiczna

6. Retail Mix

 • Perspektywa klienta
 • Strategia gamy
 • Strategia cenowa
 • Strategia promoyjna

7. Budowanie oferty

8. Merchandising 

 • Zasady podłogi
 • Zasady półki

9. Budowanie gamy produktów

 • Benchmarking
 • Budowanie gamy na podstawie danych rynkowych
 • Pokrycie rynku
 • Miara wydajności gamy
 • Analiza potrzeb klientów
 • Rola dostawcy w procesie

10. Struktura asortymentu I struktura gamy

11. Analiza istniejącej gamy produktów

 • Analiza rentowności produktów
 • Analiza BCG

12. Analiza rentowności kategorii

 • Mapowanie wydajności dostawcy

13. Strategiczny plan dla kategorii

 • Kolejne etapy budowania planu da kategorii produktów
 • Przykład dobrze zbudowanego planu od analizy potrzeb kategorii, do strategii i taktyk.

Trenerzy Big Fish dostarczający twardą wiedzą zakupową to osoby aktywne zawodowe związane z zakupami od ponad 20 lub więcej lat. Posiadają doświadczenie w dużych międzynarodowych koncernach, zarządzając zakupami o zasięgu (lokalnym, regionalnym, globalnym). Eksperci z nami współpracujący posiadają praktykę zarówno w zarządzaniu kategoriami pośrednimi jak i bezpośrednio produkcyjnymi. Klientom którzy będą zainteresowani naszymi usługami udostępnimy pełne sylwetki trenerów dedykowanych do danego programu szkoleniowego.

Podaj imię
Podaj nazwisko
Uzupełnij numer telefonu
Wpisz treść pytania
Musisz zaznaczyć zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym w powyższym kwestionariuszu, przez Big Fish Sp. z o.o. w celu organizacji szkolenia. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym na stronie https://e-big-fish.pl. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

* Pola wymagane