Zarządzanie czasem w zakupach

Zarządzanie czasem w zakupach | Big Fish Sp. z o.o.
Szkolenie zamkniete

Zarządzanie czasem w zakupach
Getting things done in Procurement

Napisz aby dowiedzieć się więcej

„Nie chodzi o to, aby robić rzeczy właściwie, ale właściwe rzeczy”. Organizacja pracy i zarządzanie czasem jest jedną z najczęściej poszukiwanych umiejętności społecznych wśród pracowników działu zakupów. Podczas szkolenia uczestnicy opanują sposoby planowania i ustalania priorytetów. Rozwiną umiejętności formułowania rzeczywistych celów. Udoskonalą umiejętności zarządzania sobą w czasie i pracy pod presją. Podczas szkolenia pracujemy na rzeczywistych sytuacjach mających miejsce w dziale zakupów.


Proponowany program szkolenia

I. Zarządzanie własnym czasem jako zarządzanie samym sobą

 • Zarządzanie samym sobą - określenie własnych słabych i mocnych stron
 • Diagnoza własnego stylu zarządzania czasem
 • Złodzieje czasu, czynniki podwyższające i obniżające efektywność działania
 • Dziesięć zasad dobrej organizacji czasu

II. Koncepcja Coveya – 7 nawyków skutecznego działania: pro aktywność, wizja celu, priorytetyzacja, postawa ++, zrozumienie, synergia, samodoskonalenie – dążenie do równowagi

III. Wyznaczanie celów zawodowych w zakupach

 • Reguły formułowania celów osobistych i zawodowych
 • Metoda KWARC czyli konkretnie, wymiernie, ambitnie, realistycznie i na czas.

IV. Planowanie - ustalanie priorytetów i efektywne osiąganie celów

 • Planowanie jako wypadkowa strategicznego myślenia
 • Szukanie ukrytej struktury zadania, czyli, od czego zaczynać planowanie

V. Zasady planowania w praktyce

 • Zasada Pareto w zarządzaniu czasem w zakupach
 • Zasada Eisenhowera w ustalaniu priorytetów w pracy kupców
 • Analiza „ABC” i sposoby zwalczania odkładania zadań ważnych  „na potem”

VI. Planowanie pracy a wydolność psychofizjologiczna

 • Krzywa wydajności i rytmy biologiczne – ćwiczenia indywidualne
 • Krzywa zakłóceń i krzywa zadań
 • Praca pod presją
 • Czynniki podwyższające kondycję psychofizyczną i odporność na stres w pracy

VII. Najczęstsze problemy w zarządzaniu czasem

 • Co dezorganizuje nasze działania?
 • Sieć własnych uwikłań czasowych (kwestionariusz: Złodzieje mojego czasu)

 

Rozwijane kompetencje:

 ■ Organizacja pracy ■ Planowanie ■ Delegowanie ■ Wytrwałość ■ Zarządzanie interesariuszami ■ Nastawienie na wynik ■ Asertywność ■ Komunikacja

Trenerzy Big Fish dostarczający twardą wiedzą zakupową to osoby aktywne zawodowe związane z zakupami od ponad 20 lub więcej lat. Posiadają doświadczenie w dużych międzynarodowych koncernach, zarządzając zakupami o zasięgu (lokalnym, regionalnym, globalnym). Eksperci z nami współpracujący posiadają praktykę zarówno w zarządzaniu kategoriami pośrednimi jak i bezpośrednio produkcyjnymi. Klientom którzy będą zainteresowani naszymi usługami udostępnimy pełne sylwetki trenerów dedykowanych do danego programu szkoleniowego.

Podaj imię
Podaj nazwisko
Uzupełnij numer telefonu
Wpisz treść pytania
Musisz zaznaczyć zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym w powyższym kwestionariuszu, przez Big Fish Sp. z o.o. w celu organizacji szkolenia. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym na stronie https://e-big-fish.pl. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

* Pola wymagane