Big Fish
Oceniamy, kreujemy, rozwijamy
 • Owoce morza
 • Budynki
 • Świat


Szkolenia

Zarządzanie procesami przetargowymi – Sourcing process management

 • Data szkolenia: 12.08.2020
 • Typ szkolenia: otwarte

Podczas szkolenia omawiamy szczegółowo 5 stopniowy proces przetargowy i jego główne korzyści takie jak: systematyczne dostarczanie oszczędności uwzględniające cały łańcuch dostaw jednocześnie zapewniające firmie przewagę konkurencyjną, zarządzanie ryzykiem zaopatrzenia, ciągłe doskonalenie, generowanie wartości dodanej. Program w sposób systematyczny i przejrzysty ujmuje istotę nowoczesnego procesu przetargowego. Jest idealnym rozwiązaniem dla osób pracujących w dziale zakupów (kupcy, specjaliści ds. zakupów, młodsi specjaliści ds. zakupów, kupcy operacyjni, kupcy transakcyjni) jak i osób aspirujących do ról zakupowych, które chcą zapoznać się z podstawowym procesem biznesowym. Podczas szkolenia demonstrujemy szereg narzędzi, modeli, wzorów, dobrych praktyk i analiz gotowych do wykorzystania tuż po szkoleniu. Najbliższe terminy szkolenia 1 dniowego (6 h) ON-LINE 12 sierpnia, 9 grudnia 2020 r.

Proponowany program szkolenia

I. Analiza danych

 • Identyfikacja i analiza wydatków (narzędzia: technika 5W, metoda ABC, Parto, analiza ryzyka kategorii - Portfolio Kraljic’a)
 • Określenie przedmiotu przetargu
 • Modele kosztowe (TCO, „cost breakdown”)
 • Obowiązujące kontrakty. Wydajność obecnych dostawców
 • Dostosowanie do istniejącej strategii zakupowej (Model AQSCI, analiza STP)
 • Warunkowanie dostawców - wykorzystanie ukierunkowanych komunikatów i komunikacji z dostawcami

II. Przetarg

 • Kwalifikowanie dostawców – ilość dostawców, kryteria, specyfikacja
 • Akceptacja Interesariuszy (dostawcy strategiczni, preferowani, kryteria wyboru, komunikacja do interesariuszy)
 • Przygotowanie  przetargu – ofertowanie, RFx, kiedy i czy negocjować?, „atak” na koszty vs. „atak” na cenę, wzór zapytania ofertowego
 • Realizacja przetargu
 • Aukcje internetowe – kiedy stosować? Typy aukcji
 • Analiza ofert
 • Ocena ryzyka projektowego – identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka, działania łagodzące skutki ryzyka, plan awaryjny

III. Lokowanie Biznesu

 • Negocjacje – narzędzia komunikacji w negocjacjach, BATNA
 • Wybór dostawców
 • Plan realizacji – typu projektów („owoce nisko wiszące, „fast track”, pełny proces zakupowy)
 • Rekomendacja do Biznesu (opis sytuacji, cele przetargu, opis procesu, podsumowanie ofert, analiza opcji, protokół wyboru dostawcy, rekomendowany scenariusz, następne kroki)

IV. Zarządzanie dostawcami

 • Zawieranie kontraktów – rodzaje umów
 • Zarządzanie ceną w kontraktach (ryzyko vs. prawdopodobny wpływ poziom ceny)
 • Planowanie logistyczne – model zintegrowanego łańcucha dostaw, rodzaje i strumienie popytu, Lean vs. Agile, koncepcja „Postponement”, charakterystyka poszczególnych modeli (VMI, Kanban, Min/Max, ship to order)
 • Kontraktowanie oszczędności – wyznaczanie wielkości oszczędności (cena rynkowa, cena zakupu, wpływ księgowy), mechanizm oszczędności kosztowych
 • Komunikowanie oszczędności –dobre praktyki

V. Compliance

 • Ocena dostawcy – przegląd i pozycjonowanie dostawców
 • Budowanie relacji z dostawcami
 • Compliance w Spółce – etyka i redukcja ryzyka, działania budujące Compliance w Spółce
 • Ciągłe doskonalenie – działania korygujące, działania zapobiegawcze, dobre praktyki

Rozwijane kompetencje:

Analiza danych ■ Znajomość procesu zakupowego ■ Strategic sourcing ■ Ocena dostawcy ■ Podejmowanie decyzji ■ Organizacja pracy

 

Co uczestnicy cenią w naszym szkoleniu:

„Przykłady z życia/ doświadczenia, informacje teoretyczne

„Materiał przekazywany w sposób przyjazny i dostępny. Interakcje w grupie, zadania”

„Trener - profesjonalne podejście do szkolenia, wiedza, doświadczenie, opowiadanie i wyrażanie własnego zdania”

„Szkolenie systematyzuje wiedzę, dając miejsce na dyskusję”

“Przygotowany zakres materiałów, tempo prowadzenia szkolenia, otwartość trenera”

„Prowadzenie, ciekawy materiał. Różnorodność narzędzi wraz z ich zastosowaniem”

„Polecam to szkolenie ponieważ omawiane zagadnienia są bardzo przydatne, ciekawe i potrzebne. Prowadząca ma dużą, wiedzę, którą dzieli się w fajny i ciekawy sposób”

„Prowadząca o dużej kulturze osobistej, chętnie dzieli się wiedzą, posiada szeroką wiedzę zarówno jako prowadzący jak i praktyk”

 

Najbliższe terminy szkolenia 1 dniowego (6 h) ON-LINE 12 sierpnia, 9 grudnia 2020 r.

Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00 - 16:00 z 1 godzinną przerwą 12:00 - 13:00.

Koszt szkolenia: 1200 zł netto za 1 os.

 

Trenerzy Big Fish dostarczający twardą wiedzą zakupową to osoby aktywne zawodowe związane z zakupami od ponad 10 lub więcej lat. Posiadają doświadczenie w dużych międzynarodowych koncernach, zarządzając zakupami o zasięgu (lokalnym, regionalnym, globalnym). Eksperci z nami współpracujący posiadają praktykę zarówno w zarządzaniu kategoriami pośrednimi jak i bezpośrednio produkcyjnymi. Szkolenia Big Fish oprócz wiedzy czysto zakupowej zawierają elementy podnoszące kompetencje miękkie, dlatego często prowadzone są w tandemach - doświadczony kupiec/lider/manager zakupów + psycholog biznesu. Klientom którzy będą zainteresowani naszymi usługami udostępnimy pełne sylwetki trenerów dedykowanych do danego programu szkoleniowego.

 

Informacje organizacyjne

Kontakt

Michał Piątkowski - Recruitment and Training Project Manager
michalpiatkowski@e-bigfish.com

Zapisz się