Big Fish
Oceniamy, kreujemy, rozwijamy
 • Owoce morza
 • Budynki
 • Świat


Szkolenia

Savings Generation

 • Data szkolenia: 21.05.2020
 • Typ szkolenia: otwarte

Oszczędności to jeden z najważniejszych wskaźników efektywności obszaru zakupowego. Podczas naszego warsztatu omawiamy poszczególne metody generowania oszczędności w zależności od strategii kategorii. Wskazujemy potencjały do generowania szybkich oszczędności, szczegółowo omawiamy modele kosztowe.Podczas szkolenia proponujemy szereg narzędzi takich jak m.in. model RACI, Power-Interest Matrix, analiza STP, Technika 5W, Macierz Kraljic’a. Omawiamy szczegółowo szereg analiz, które mogą zostać wykorzystane już następnego dnia w pracy. Najbliższe terminy szkolenia 1 dniowego (6 h) ON-LINE 21 maj, 26 sierpnia i 26 listopada

Proponowany program szkolenia

I Generowanie oszczędności jako projekt

 • Budowanie grupy projektowej
 • Współpraca z interesariuszami (RACI, mapa klienta wewnętrznego, Power-Interest Matrix, plan komunikacji, analiza STP)
 • Komunikowanie zamian

II Ustalanie celów zakupowych

 • Segmentacja celów w kontekście wpływu na biznes i łatwości wprowadzenia
 • Segmentacja projektów (typ, poziom zaangażowania, czas wdrożenia)

III. Generowanie oszczędności – analiza popytu

 • Technika 5W
 • Zasada Pareto, metoda ABC, zasada 80/20
 • Macierz Kraljic’a

IV Generowanie oszczędności – analiza podaży

 • Mapa relacji z dostawcą
 • Analiza PESTLE
 • Analiza 5 Sił Portera
 • Analiza SWOT

V Generowanie oszczędności – analiza procesu

 • Modelowanie koszowe
 • TCO
 • Analiza łańcucha wartości

VI Lean sourcing

 • Informacje o dostawcy
 • Zrozumienie łańcucha wartości
 • 5 WHY
 • Ustalanie możliwych do osiągnięcia oszczędności
 • Zrozumienie czynników kosztowych
 • Wpływ działań odbiorcy na koszty dostawcy
 • Lean vs. Agile

VII Generowanie oszczędności – 7 dźwigni zakupowych

 • Atak na cenę vs. atak na koszty
 • Zarządzanie ceną
 • Kontraktowanie oszczędności

VIII Zarządzanie ryzykiem

 • Identyfikacja zagrożeń
 • Szacowanie ryzyka (prawdopodobieństwo, stopień dotkliwości, czas)
 • Działania łagodzące
 • Zarządzanie ryzykiem z dostawcami

Rozwijane kompetencje:

Analiza danych ■ Zarządzanie ryzykiem ■ Zarządzanie relacjami z dostawcami ■ Świadomość biznesowa ■ Strategic sourcing ■ Ocena dostawcy ■ Podejmowanie decyzji ■ Krytyczne myślenie ■ Nastawienie na wynik ■ Myślenie analityczne ■ Rozwiązywanie problemów

 

Co uczestnicy cenią w naszym szkoleniu:

„Bardzo dużo narzędzi, profesjonalne podejście trenera”

„Szkolenie było bardzo inspirujące. Postaram się wykorzystać wszystkie analizy w mojej codziennej pracy”

„Trener bardzo dobrze tłumaczył zagadnienia związane z generowaniem oszczędności – zyskaliśmy wiele cennych wskazówek”

„Szczegółowe podejście do tematu, bardzo dobre materiały szkoleniowe”

„Przydatne narzędzia, szczególnie te związane z zarządzaniem ryzykiem”

Lean sourcing!”

“Szkolenie bardzo uporządkowało moją wiedzę”

„Trener o bardzo dużym doświadczeniu zawodowym – rozwiała nasze wątpliwości, bardzo dobry kontakt z grupą”

 

Najbliższe terminy szkolenia 1 dniowego (6 h) ON-LINE 21 maj, 26 sierpnia i 26 listopada

Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00 - 16:00 z 1 godzinną przerwą 12:00 - 13:00.

Koszt szkolenia: 1200 zł netto za 1 os.

Trenerzy Big Fish dostarczający twardą wiedzą zakupową to osoby aktywne zawodowe związane z zakupami od ponad 10 lub więcej lat. Posiadają doświadczenie w dużych międzynarodowych koncernach, zarządzając zakupami o zasięgu (lokalnym, regionalnym, globalnym). Eksperci z nami współpracujący posiadają praktykę zarówno w zarządzaniu kategoriami pośrednimi jak i bezpośrednio produkcyjnymi. Szkolenia Big Fish oprócz wiedzy czysto zakupowej zawierają elementy podnoszące kompetencje miękkie, dlatego często prowadzone są w tandemach - doświadczony kupiec/lider/manager zakupów + psycholog biznesu. Klientom którzy będą zainteresowani naszymi usługami udostępnimy pełne sylwetki trenerów dedykowanych do danego programu szkoleniowego.

 

Informacje organizacyjne

Kontakt

Michał Piątkowski - Recruitment and Training Project Manager
michalpiatkowski@e-bigfish.com

Zapisz się