Big Fish
Oceniamy, kreujemy, rozwijamy
  • Owoce morza
  • Budynki
  • Świat


Szkolenia

Negocjacje zakupowe (Procurement Negotiations)

  • Data szkolenia: 05.08.2020
  • Typ szkolenia: otwarte

Negocjacje zakupowe, choć nie są najważniejszą częścią pracy w zakupach, to stanowią jej istotny, końcowy element procesu. Podczas warsztatu przywiązujemy dużą wagę do etapu przygotowania do negocjacji – omawiamy najważniejsze narzędzia oraz metody wynikające wprost ze strategii kategorii. W drugiej części szkolenia skupiamy się na miękkich aspektach samego procesu negocjacyjnego m.in. psychologii negocjacji, diagnozie własnego stylu negocjacyjnego, pokonywaniu oporu partnera negocjacyjnego etc. Najbliższe terminy szkolenia w formie otwartej: 5-6 sierpnia (Poznań), 28-29 października (Kraków).

Proponowany program szkolenia

• Znaczenie komunikacji dla budowania satysfakcjonujących relacji.

• Komunikacja z pozycji 4 stylów poznawczych wg koncepcji FRIS – autodiagnoza własnego stylu i ćwiczenia nad dopasowaniem komunikatów do osób reprezentujących odmienne style poznawcze i komunikacyjne.

• Definiowanie celów zakupowych dla każdej kategorii.

• Sporządzenie planu i strategii zakupowej.

• Definiowanie metod i narzędzi zakupowych.

• Przedmiot zakupu. Specyfikacja, ilości, wielkości, specyfikacja.

• Zweryfikowanie rzeczywistych potrzeb zakupowych (np. na ile uzasadniona jest wysoka dokładność wykonania, specjalne procesy wytwarzania).

• Rozpoznanie głównych motywatorów i potrzeb psychologicznych, jakie się za nimi kryją (wg koncepcji NLP – stylów sortowania informacji).

• Sprawdzenie pozostałych warunków zakupowych.

• Przygotowanie się do negocjacji.

• Sprawdzenie pozycji swojej i dostawców.

• Pozycja konkurencyjna dostawców.

• Organizacja i przebieg spotkań i negocjacji z dostawcami.

• Zespół negocjacyjny i role jego członków w procesie negocjacji.

• Przygotowanie scenariuszy spotkania, postępowania (np. check listy, formularze).

• Przygotowanie założeń do negocjacji BATNA.

• Przygotowanie  danych, benchmarków, planów rozwoju.

• Przygotowanie matrycy negocjacji i potencjału – metoda, narzędzie, wynik.

• Przygotowanie argumentacji. 

  • sterowanie rozmową za pomocą pytań,
  • komunikacja językiem zalet i korzyści,
  • poszukiwanie rozwiązań.

• Identyfikacja najczęściej spotykanych postaw i reakcji.

• Sylwetka trudnego dostawcy -  analiza przyczyn oporu  (negatywne emocje, nawyki negocjacyjne, sceptycyzm, poczucie przewagi, nieakceptacja postaw, poglądów, stylu negocjowania).

• Pięć kroków pokonywania oporu dostawcy (wg modelu W. Ury).

• Techniki negocjacyjne – jak i kiedy stosować?

• Analiza i ćwiczenie ok. 25 technik wykorzystywanych przez wytrawnych negocjatorów).

• Zamykanie negocjacji.

  • formułowanie wyniku,
  • uzgadnianie dalszych kroków.

Rozwijane kompetencje:

Negocjowanie ■ Analiza danych ■ Zarządzanie relacjami z dostawcami ■ Świadomość biznesowa Ocena dostawcy ■ Podejmowanie decyzji ■ Krytyczne myślenie ■ Nastawienie na wynik ■ Myślenie analityczne ■ Rozwiązywanie problemów ■ Zarządzanie konfliktem ■ Komunikacja ■ Wywieranie wpływu

Co podoba się uczestnikom w naszym szkoleniu:

Przykłady z życia/ doświadczenia. Informacje teoretyczne”.

„Techniki negocjacyjne, sposoby pozyskiwania informacji”.

„Zadania praktyczne, gry psychologiczne”.

„Podłoże psychologiczne – cechy charakteru wpływające na negocjacje”.

„Część praktyczna -  ćwiczenia”.

„Gry i część praktyczna”.

„Połączenie elementów psychologicznych z praktyką zakupową”.

„Podejście prowadzących

„Szereg praktycznych technik i narzędzi”

„Możliwość przećwiczenia różnorodnych technik negocjacyjnych”

 

Szkolenie prowadzone przez dwóch terenerów!

Najbliższe terminy szkolenia w formie otwartej: 5-6 sierpnia (Poznań), 28-29 października (Kraków)

Koszt udziału w szkoleniu 2 dniowym: 2900 zł netto za uczestnika

Jeśli tematyka Państwa zainteresowała, a nie ma ustalonej konkretnej daty szkolenia prosimy o informacje, możemy wziąć pod uwagę Państwa preferencje przy ustalaniu daty i miejsca szkolenia.

Trenerzy Big Fish dostarczający twardą wiedzą zakupową to osoby aktywne zawodowe związane z zakupami od ponad 10 lub więcej lat. Posiadają doświadczenie w dużych międzynarodowych koncernach, zarządzając zakupami o zasięgu (lokalnym, regionalnym, globalnym). Eksperci z nami współpracujący posiadają praktykę zarówno w zarządzaniu kategoriami pośrednimi jak i bezpośrednio produkcyjnymi. Szkolenia Big Fish oprócz wiedzy czysto zakupowej zawierają elementy podnoszące kompetencje miękkie, dlatego często prowadzone są w tandemach - doświadczony kupiec/lider/manager zakupów + psycholog biznesu. Klientom którzy będą zainteresowani naszymi usługami udostępnimy pełne sylwetki trenerów dedykowanych do danego programu szkoleniowego.

 

Informacje organizacyjne

Kontakt

Michał Piątkowski - Recruitment and Training Project Manager
michalpiatkowski@e-bigfish.com

Zapisz się