Big Fish
Oceniamy, kreujemy, rozwijamy
 • Owoce morza
 • Budynki
 • Świat


Szkolenia

Category Management

 • Data szkolenia: 21.10.2020
 • Typ szkolenia: otwarte

Kompleksowy program szkoleniowy, podczas którego szczegółowo omawiamy proces zarządzania kategorią. Proponujemy szereg istotnych analiz, które należy przeprowadzić w celu stworzenia efektywnej strategii zakupowej danej kategorii. Pokazujemy również w jaki sposób prezentować strategię zakupową oraz raportować oszczędności. Poruszymy również temat zarządzania ryzykiem w definiowaniu strategii. Category Management (wersja Premium) - szkolenie + wdrożenie. W wersji Premium proponujemy indywidualny mentoring (on-line) z trenerem po zakończeniu szkolenia celem wypracowania kontentej strategii kategorii w organizacji uczestnika. Najbliższe terminy szkolenia w formie otwartej: 21-22 października (Katowice), 15-16 grudnia (Warszawa)

Proponowany program szkolenia

I. Analiza otoczenia wewnętrznego:

 • Opportunity analysis (analiza potencjału/możliwości/trudności);
 • Analiza STP (sytuacja/target/propozycja);
 • Mapowanie klienta wewnętrznego (określenie zachowań klienta wewnętrznego w stosunku do proponowanych zmian);
 • Quick wins (osiągnięcie szybkich oszczędności);
 • Wymagania biznesu (czas dostawy, koszt, ciągłości dostaw, innowacyjność, jakość, poziom obsługi, inne);
 • Hierarchizacja potrzeb (pomaga określić zawartość i szczegółowość strategii oraz ranking ważności);
 • Zbieranie informacji wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Model kosztowy;
 • TCO (Całkowite koszty posiadania);
 • Value chain analysis (Analiza łańcucha wartości).

II. Analiza otoczenia zewnętrznego:

 • Analiza PESTLE;
 • Mapa technologii (monitorowanie rozwoju technologicznego kategorii);
 • Analiza kupujących i sprzedających;
 • Matrix dostawców;
 • Analiza 5 sił Portera;
 • Analiza SWOT;
 • Weryfikacja i wnioskowanie poszczególnych analiz otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego.

III. Opracowanie strategii zakupowej:

 • Przygotowanie strategii zakupowej;
 • Macierz Kraljica;
 • Szachownica At Kearney;
 • Propozycja i ocena opcji strategicznych;
 • Risk & business continuity plan (zarządzanie ryzykiem);
 • Plan komunikacji.

IV. Wprowadzenie strategii zakupowej:

 • Terminarz działalności – project management;
 • Podsumowanie informacji o dostawcach i ofertach;
 • Planowanie negocjacji;
 • Przeprowadzenie procesu negocjacji;
 • Decyzje w sprawie ulokowania biznesu;
 • Negocjacjie – umowa handlowa & serwisowa.

V. Continuous improvement (ciągłe doskonalenie):

 • Dokumentacja uzyskanych oszczędności;
 • Monitorowanie wydajności dostawców;
 • Kontynuacja procesu ciągłego doskonalenia;
 • Lean Sourcing, Process Saving.

Rozwijane kompetencje:

Analiza danych ■ Zarządzanie kategorią zakupową ■ Zarządzanie ryzykiem ■ Zarządzanie relacjami z dostawcami ■ Świadomość biznesowa ■ Strategic sourcing ■ Ocena dostawcy ■ Podejmowanie decyzji ■ Krytyczne myślenie

 

Co podoba się uczestnikom w naszym szkoleniu:

Dużo wiedzy merytorycznej , dobrze ustrukturyzowanej w logiczny ciąg”

“Wiedza o pracy kupca poparta doświadczeniem”

“Merytoryka - szeroki zakres, zostało bardzo dobrze zorganizowane”

“Struktura i przejrzystość szkolenia. Materiał dydaktyczny”

“Wiedza poparta przykładami, narzędzia gotowe do wykorzystania”

“Szkolenie spójne, tworzące całość materiału, wiele elementów do wykorzystania w pracy zawodowej”

“Wszystko - zagadnienia i sposób przekazania”

„Informacje przekazane w sposób jasny, transparentny, ciekawy , poparte przykładami”

 

Najbliższe terminy szkolenia w formie otwartej: 21-22 października (Katowice), 15-16 grudnia (Warszawa)

Koszt udziału w szkoleniu 2 dniowym: 2600 zł netto za uczestnika

 

Category Management (wersja Premium) - szkolenie + wdrożenie

W wersji Premium proponujemy indywidualny mentoring (on-line) z trenerem po zakończeniu szkolenia celem wypracowania kontentej strategii kategorii w organizacji uczestnika.

Po szkoleniu uczestnik, z pomocą mentora przygotuje strategię wybranej kategorii. Efektem całości szkolenia będzie wypracowana strategia zakupowa dla 1 kategorii w formie dokumentu, gotowego do zaprezentowania np. zarządowi.

Cena: 5000 zł za osobę (efekt – opracowana strategia zakupowa dla 1 kategorii)

Certyfikacja – Category Management Professional

Jak zdobyć certyfikat?

 1. Weź udział w szkoleniu Category Management
 2. Przygotuj i obroń strategię zakupową w rozmowie on-line z naszym trenerem i przedstawicielem Big Fish (max. 1 miesiąc po szkoleniu)
 3. Wykonaj test on – line (90%)
 4. Uzyskaj certyfikat

Koszt: 5500 zł za osobę

 

 

Trenerzy Big Fish dostarczający twardą wiedzą zakupową to osoby aktywne zawodowe związane z zakupami od ponad 10 lub więcej lat. Posiadają doświadczenie w dużych międzynarodowych koncernach, zarządzając zakupami o zasięgu (lokalnym, regionalnym, globalnym). Eksperci z nami współpracujący posiadają praktykę zarówno w zarządzaniu kategoriami pośrednimi jak i bezpośrednio produkcyjnymi. Szkolenia Big Fish oprócz wiedzy czysto zakupowej zawierają elementy podnoszące kompetencje miękkie, dlatego często prowadzone są w tandemach - doświadczony kupiec/lider/manager zakupów + psycholog biznesu. Klientom którzy będą zainteresowani naszymi usługami udostępnimy pełne sylwetki trenerów dedykowanych do danego programu szkoleniowego.

Korzyści dla uczestników

 

Informacje organizacyjne

Kontakt

Michał Piątkowski - Recruitment and Training Project Manager
michalpiatkowski@e-bigfish.com

Zapisz się