Big Fish
Oceniamy, kreujemy, rozwijamy
  • Owoce morza
  • Budynki
  • Świat


Procurement Expert Academy

Szkolenia dedykowane praktykom zakupowym: kupcom, specjalistom ds. zakupów, liderom, managerom kategorii zakupowych, koordynatorom zakupów.

  • Programy są dostosowane do warunków organizacji klienta (audyt/ diagnoza potrzeb szkoleniowych).
  • Wiedza i doświadczenie trenerów oraz interaktywne metody jej przekazywania pozwolą uczestnikom szybko przyswoić przekazywany materiał.
  • Elementem szkolenia zamkniętego jest PPR – wspomagający zastosowanie wiedzy w codziennej praktyce.

Project Management in Procurement

Program dedykowany jest kupcom/managerom zakupów odpowiedzialnym za prowadzenie projektów zakupowych. Podczas szkolenia przedstawiamy wiedzę dotyczącą kierowania projektem, jego dokumentacji, zarządzania ryzykiem, zmianą, zespołem czy budżetem. Najbliższy termin szkolenia w formie otwartej: 21-22.11 Katowice
  • Data szkolenia: 21.11.2019
  • Typ szkolenia: otwarte

Budowanie relacji z wewnętrznym klientem

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat: efektywnej komunikacji w rozmowach z wewnętrznymi interesariuszami. Zdobędą umiejętności radzenia sobie z trudnym klientem wewnętrznym, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, wywierania wpływu na klienta wewnętrznego. Najbliższe terminy szkolenia w formie otwartej: 25-26.11 Warszawa
  • Data szkolenia: 25.11.2019
  • Typ szkolenia: otwarte