Warsztat zarządzania kontraktami – wybrane grupy zakupowe

Warsztat zarządzania kontraktami – wybrane grupy zakupowe | Big Fish Sp. z o.o.
Szkolenie zamkniete

Warsztat zarządzania kontraktami – wybrane grupy zakupowe
Contracting workshop

Napisz aby dowiedzieć się więcej

Podczas warsztatu pracujemy nad zapisami w umowach wybranych kategorii. Trener omawia konkretne zapisy, wspólnie z zespołem omawia ryzyka wynikające z poszczególnych umów oraz sposoby ich eliminacji. Wskazujemy jakie zapisy umowne warto wprowadzić z jakich można zrezygnować, jaki ma to wpływ na koszty. Omawiamy kwestie wyboru i oceny dostawców oraz komunikacji z wewnętrznym klientem.


Proponowany program szkolenia

I Rola kontraktu

 • Definicja kontraktu
 • Co powinien zawierać kontrakt?
 • Dlaczego potrzebujmy kontaktów ?

II Formy kontraktów

 • Klasyfikacja kontraktów
 • Jakie kryteria powodują, że kontrakt można wyegzekwować?
 • Oferta i akceptacja oferty

III Kontrakty – główne zapisy

 • Główne typy kontraktów
 • Pełna umowa – główne zapisy (plusy i minusy)
 • LOI - główne zapisy (plusy i minusy)
 • SLA - główne zapisy (plusy i minusy)
 • NDA - główne zapisy (plusy i minusy)
 • HOT - główne zapisy (plusy i minusy)
 • Umowa ustna – plusy i minusy
 • Zamówienie - główne zapisy (plusy i minusy)
 • Umowa dorozumiana - plusy i minusy

IV Kwestie przed umowne

 • Tymczasowe porozumienie – plusy i minusy
 • NDA
 • Jurysdykcja

V Ważne wskazówki dla kupców dot. wszelkich umów – na co należy zwrócić szczególną uwagę

 • Strony umowy
 • Odpowiedzialność
 • Dokumentacja
 • Harmonogram
 • Wartość kontraktu
 • Płatności, przedpłaty
 • Wypowiedzenie umowy
 • Zadatek, zaliczka
 • Jakie kroki należy podjąć w obliczu sporu z dostawcą?

VI Zarządzanie ceną

 • TCO
 • Polityka cenowa w kontaktach – ceny stałe, indeksowane
 • Struktura kosztowa, czynniki kaszto- twórcze

VII Zapisy korporacyjne w umowach

 • Etyka
 • CSR

VIII Omówienie przykładów umów konkretnych kategorii istotnych z punktu widzenia klienta

 • Główne zapisy w umowach
 • Zapisy idealne, ryzyka, możliwe stanowiska dostawcy
 • Wpływ zapisów na cenę

IX Zarządzanie ryzykiem w kontraktach

 • Etapy zarządzania ryzykiem
 • Identyfikacja ryzyka w umowach
 • Ocena ryzyka
 • Działania łagodzące skutki wystąpienia ryzyka

Rozwijane kompetencje:

Zarządzanie kontraktami ■ Analiza danych ■ Zarządzanie ryzykiem ■ Zarządzanie relacjami z dostawcami ■ Świadomość biznesowa ■ Krytyczne myślenie ■ Nastawienie na wynik ■ Myślenie analityczne ■ Rozwiązywanie problemów

Co podoba się uczestnikom w naszym szkoleniu:

Bardzo praktyczne szkolenie, pracowaliśmy na konkretnych przykładach umów funkcjonujących w naszej organizacji”.

„Zyskałam bardzo dużą wiedzę, szczególnie zainteresował mnie temat zarządzania ryzykiem w umowach”

„Świetnie przygotowane i poprowadzone szkolenie”

„Temat szkolenia jest dla mnie bardzo ważny i aktualny – wykorzystam wszelkie wskazówki przekazane przez trenera”

„Bardzo podobało mi się, to że prawowaliśmy na wybranych przez nas kategoriach zakupowych. Szkolenie bardzo pomoże mi w negocjowaniu przyszłych umów”

„Ogromna dawka wiedzy przedstawiona przez eksperta”

„Prowadząca – bardzo dobrze znająca temat, odpowiadała na bieżąco na nasze pytania”

„Wiedza zaprezentowana na szkoleniu jest dla mnie bardzo przydatna, szczególnie niektóre zapisy, które warto zastosować”

„Szeroki zasób wiedzy trenera”

„Znakomite połączenie wiedzy praktycznej i teoretycznej”

Trenerzy Big Fish dostarczający twardą wiedzą zakupową to osoby aktywne zawodowe związane z zakupami od ponad 20 lub więcej lat. Posiadają doświadczenie w dużych międzynarodowych koncernach, zarządzając zakupami o zasięgu (lokalnym, regionalnym, globalnym). Eksperci z nami współpracujący posiadają praktykę zarówno w zarządzaniu kategoriami pośrednimi jak i bezpośrednio produkcyjnymi. Klientom którzy będą zainteresowani naszymi usługami udostępnimy pełne sylwetki trenerów dedykowanych do danego programu szkoleniowego.

Podaj imię
Podaj nazwisko
Uzupełnij numer telefonu
Wpisz treść pytania
Musisz zaznaczyć zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym w powyższym kwestionariuszu, przez Big Fish Sp. z o.o. w celu organizacji szkolenia. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym na stronie https://e-big-fish.pl. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

* Pola wymagane