Big Fish
Oceniamy, kreujemy, rozwijamy
  • Bog Fish - Doradztwo
  • Big Fish - Szkolenia
  • Big Fish - Career Management


Szkolenia

Jak myśli i działa kupiec w sieci handlowej

  • Typ szkolenia: zamknięte

W trakcie szkolenia omówimy budowanie oferty sklepu i współpracę z przedstawicielem dostawcy (Key Account Managerem ) z perspektywy kupca sieci handlowej. Uczestnicy dowiedzą się m.in. co to jest strategia handlowa? W jaki sposób przygotowuje się segmentację klientów? W jaki sposób kupiec buduje gamę produktów? Z jakich informacji korzysta kupiec? Omówimy podstawowe pojęcia i narzędzia pracy kupca. Przedstawimy sposób myślenia kupca przed i w trakcie procesu negocjacji.

Proponowany program szkolenia

• Strategia handlowa - ogólne wprowadzenie (różne role kategorii, opis różnych możliwych do przyjęcia strategii promocyjnych, cenowych i asortymentowych, rola konkretnej kategorii w tej ofercie, hipermarket , supermarket vs stacje benzynowe i convenience)

• Budowanie drzewa decyzyjnego dla kategorii jako punkt wyjścia dla budowy strategii gamy produktów

• Segmentacja klientów

• Budowanie gamy produktów

• Baza danych - informacje z jakich korzysta kupiec

• Podstawowe pojęcia (rodzaje marż, marża a narzut, rodzaje cen, indeks cenowy, średni współczynnik inwestycji promocyjnej, mnożnik marżowy, skróty używane w różnych sieciach handlowych)

• Negocjacje, sposób myślenia kupca sieci

• Category plan - opis procesu budowy planu kategorii

 

Informacje organizacyjne

Kontakt

Michał Piątkowski - Recruitment and Training Project Manager

michalpiatkowski@e-bigfish.com

Zapisz się