Big Fish
Oceniamy, kreujemy, rozwijamy
  • Owoce morza
  • Budynki
  • Świat


Szkolenia

Przywództwo we wdrażaniu strategii i zarządzaniu zmianą

  • Typ szkolenia: zamknięte

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętność przekonywania innych do proponowania i adaptowania się do zmian. Zdobędą kompetencje rozpoznawania obaw i wątpliwości współpracowników związanych ze zmianą i świadomym pomaganiu im w radzeniu sobie ze zmianą. Rozwiną indywidualne cechy przywódcze, gwarantujące skuteczne przeprowadzenie zmiany w ich obszarze oddziaływania. W trakcie warsztatu przedstawimy zasady, metody i narzędzia wspomagające zarządzanie zmianami, w tym: komunikowanie zmian, radzenie sobie z oporem wobec zmian, motywowanie do zmian, wykształcenie postawy otwarcia na zmiany.

Proponowany program szkolenia

• Przywództwo we wdrażaniu zmian

• Narzędzia budowania autorytetu i podejmowania decyzji

• Przejmowanie odpowiedzialności - cechy przywódców

• Komunikacja we wdrożeniu strategii i w zarządzaniu zmianą

• Rola i zadania przywódcy we wdrożeniu strategii organizacji

• 4 kroki reakcji na zmiany

• Psychologia motywacji – uniwersalne i skuteczne modele aktywizujące pracowników

• Jak delegować odpowiedzialność na kadrę pracowników?

• Jak zachęcać do podejmowania ryzyka i odpowiedzialności?

• Zarządzanie zmianą.

• Główne przyczyny zmian.

• Podstawowe bariery zmian. Jakie są bariery wdrażania strategii i zmian i jak je przezwyciężyć?

• 4 kroki reakcji na zmiany.

Informacje organizacyjne

Kontakt

Michał Piątkowski - Recruitment and Training Project Manager

michalpiatkowski@e-bigfish.com

Zapisz się