Big Fish
Oceniamy, kreujemy, rozwijamy
 • Owoce morza
 • Budynki
 • Świat


Szkolenia

Narzędzia do tworzenia innowacji w zakupach (Procurement Thinking Tools)

 • Typ szkolenia: zamknięte

Kreatywne myślenie należy do umiejętności zakupowych nowej generacji („next generation procurement skills”) wg CIPS – największej i najbardziej prestiżowej organizacji na świecie. Uczestnicy naszego szkolenia poznają zbiór narzędzi SIT służących tworzeniu innowacji opracowany przez grupę izraelskich badaczy zajmujących się badaniem wzorców myślowych. Podczas warsztatu uczestnicy wygenerują zupełnie nowe, innowacyjne koncepcje dających się od razu wdrożyć do ich codziennej pracy w zakupach. Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą mogli wykorzystać narzędzia pozwalające w systematyczny i powtarzalny sposób wyjść poza schematy myślowe i w bardzo krótkim czasie wygenerować nowe innowacyjne pomysły. Będą również w stanie samodzielnie poprowadzić prace nad opracowaniem innowacyjnego rozwiązania problemu oraz wygenerowaniem nowych, innowacyjnych produktów, usług, procesów, projektów.

Proponowany program szkolenia

I. Kreatywne myślenie – wstęp

 • Fiksacja – przyczyny, dla których nasz codzienny ogląd świata nie pozwala nam dostrzec istniejących w nim możliwości
 • Wzorce myślowe
 • Althsuler i poszukiwanie wzorców tworzenia innowacji 
 • Systematic Inventive Thinking 
 • Sposoby przełamywania fiksacji 
 • Nieintuicyjne metody poszukiwania nowych rozwiązań

II. Innowacyjne rozwiązywanie problemów

 • Różnica pomiędzy problemem a „sytuacją problemową”.
 • Sytuacja problemowa jako źródło poszukiwania innowacji.
 • Dwa etapy procesu myślenia innowacyjnego.
 • Nie intuicyjne metody poszukiwania nowych rozwiązań.
 • Fiksacja i sposoby jej przełamywania.
 • „Rozwiązanie eleganckie” w języku innowacji.
 • Technika „zmiany jakościowej” w generowaniu nowych koncepcji.
 • Technika „bezpośredniego otoczenia” w generowaniu nowych koncepcji
 • Organizowanie pracy nad rozwiązywaniem sytuacji problemowej w sposób systematyczny.
 • Pomysł vs. Koncepcja
 • Wykorzystanie koncepcji NFS dla uporządkowania wygenerowanych pomysłów.
 • Szablon opisu koncepcji.

III. New product/service/ process development

 • „Inside the box thinking”? Dwa etapy procesu myślenia innowacyjnego.
 • Dlaczego wszyscy chcą być innowacyjni a bardzo niewielu skutecznie potrafi innowacje wypracować i wdrożyć?
 • Co to jest Fiksacja? Jak zmusić swój umysł do jej przełamania?
 • Co oznacza zasada Function Follows Form?
 • Zastosowanie FFF dla wybranego przedmiotu.
 • Na czym polegają wzorce tworzenia innowacji? Ile ich jest?
 • Techniki systematycznego tworzenia innowacji: odejmowanie, dzielenie, mnożenie, nadawanie nowych funkcji, tworzenie nowych zależności między atrybutami
 • Jak zorganizować proces tworzenia innowacji?

Rozwijane kompetencje:

Kreatywność ■ Podejmowanie inicjatywy ■ Rozwiązywanie problemów■Podejmowanie decyzji■Krytyczne myślenie ■ Nastawienie na wynik ■

Informacje organizacyjne

Zapisz się