Big Fish
Oceniamy, kreujemy, rozwijamy
  • Owoce morza
  • Budynki
  • Świat


Szkolenia

Motywowanie poprzez podejście coachingowe

  • Typ szkolenia: zamknięte

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z praktycznymi korzyściami wynikającymi z systematycznej oceny i motywacji pracowników. Będą doskonalili umiejętności zachęcania pracowników do uzyskiwania lepszej wydajności przy jednoczesnym wzmocnieniu ich poczucia satysfakcji i identyfikacji z firmą. Podczas szklenia zaprezentujemy skuteczne narzędzia motywowania. Przećwiczymy również szereg kluczowych technik coachingowych pobudzających do samodzielności i przejmowania inicjatywy.

Proponowany program szkolenia

• Motywacja jako podstawowa funkcja kierowania - poznanie własnych umiejętności w zakresie motywowania podwładnych.

• Czynniki motywacyjne.

• Motywowanie poprzez cele.

• Motywowanie poprzez wartości i współpracę – podejście adaptacyjne.

• Motywowanie a manipulacja.

• Koncepcje motywowania i techniki oparte na różnorodnych podejściach (klasyczne, wg analizy transakcyjnej, koncepcja motywacyjnego DNA)

• Źródła demotywacji w procesie pracy.

• Feedback jako kluczowe narzędzie motywowania

• Coaching jako narzędzie uruchamiania zasobów

- definicje i style coachingu

- rola, kompetencje i osobowość coacha

- angażowanie pracownika w proces coachingu

- techniki coachingowe

Informacje organizacyjne

Kontakt

Michał Piątkowski - Recruitment and Training Project Manager

michalpiatkowski@e-bigfish.com

Zapisz się