Big Fish
Oceniamy, kreujemy, rozwijamy
 • Bog Fish - Doradztwo
 • Big Fish - Szkolenia
 • Big Fish - Career Management


Szkolenia

Leadership in procurement - przywództwo w zakupach

 • Data szkolenia: 19.08.2020
 • Typ szkolenia: otwarte

Szkolenie Leadership in Procurement powstało z myślą o menedżerach zakupów, liderach zespołów zakupowych i osobach aspirujących do tych ról. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatowej a zadania osadzamy w realiach działu zakupów. Podczas szkolenia przekrojowo omawiamy kluczowe elementy przywództwa rozpoczynając od kompetencji zespołu zakupowego poprzez sposoby budowania autorytetu lidera, różnorodność stylów kierowania, efektywność pracy zespołu, stawianie i rozliczanie z celów, komunikację w zespole, przyczyny i sposoby rozwiązywania konfliktów, kończąc na motywowaniu i zwiększaniu zaangażowania w zespołach zakupowych. Uczestnicy szkoleń otrzymają również dodatkowe materiały dotyczące rekrutacji zespołów zakupowych. Termin szkolenia otwartego: 19-20 sierpnia (Wrocław), 24-25 listopada (Warszawa).

Proponowany program szkolenia

I. Kompetencje i rozwój zespołu zakupowego

 1. Jakie umiejętności są istotne w dziale zakupów?
 • Rozwój funkcji zakupowej a umiejętności w zespole
 • Rola zakupów a kompetencje w zespole
 • Skutki niedopasowania kompetencji do roli zakupowej
 1. Kompetencje przyszłości
 • Jak zmieni się rola zakupów w organizacji?
 • Jakie kompetencje będą istotne?

 II. Świadome przywództwo w zakupach

 1. Budowanie autorytetu lidera – budowanie zaufania w zespole zakupowym:
 • Rozwijanie cech przywódczych na poziomie: intelektualnym, społeczno –emocjonalnym, organizacyjnym
 • Podejmowanie decyzji
 • Kontrolowanie emocji a kontrolowanie sytuacji w zespole zakupowym
 • Jak reagować na opór w zespole?
 1. Style przywódcze
 • Style przywódcze Blancharda
 • Skuteczność poszczególnych stylów i diagnoza własnych preferencji co do określonego stylu kierowania zespołem zakupowym
 1. Zespołowość – co zrobić, żeby zespół zakupowy grał do jednej bramki?
 • Zjawiska społeczne pojawiające się w zespole i etapy rozwoju zespołu
 • Zasady sprzyjające efektywnej pracy zespołu i wypracowanie systemu zasad sprzyjających „dobrej współpracy” w zespole
 • Budowanie atmosfery współpracy i dzielenia się wiedzą
 • Podział ról w zespole i dobór zadań do indywidualnych predyspozycji
 • Organizacja pracy w zespole, planowanie krótko długoterminowe
 • Stawianie celów, priorytetyzacja, etapowanie zadań
 1. Zaangażowanie w zespole zakupowym
 • Motywacyjne DNA
 • Czynniki motywujące i demotywujące
 • Rola szefa w motywowaniu zespołu zakupowego
 • Badanie zaangażowania w zespole zakupowym – 12 pytań Instytutu Gallupa

III. Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole zakupowym  – wprowadzenie do Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej

 • Otwarta i świadoma komunikacja w zespole kluczem do budowania pozytywnych relacji
 • Wprowadzenie do koncepcji transakcji i gier na bazie Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej (OAT)
 • Jak wykorzystać AT do rozwiązywania konfliktów w zespole zakupowym ?
 • Jak wykorzystać wiedzę o AT w skutecznej komunikacji z klientem wewnętrznym?
 • Udzielanie informacji zwrotnej członkom zespołu, klientom wewnętrznym, dostawcom

 IV. Ocena pracy oraz wspieranie rozwoju pracowników działu zakupów

 • Rozpoznawanie indywidualnych czynników motywujących (kierownika i pracowników) – lista potencjalnych motywatorów efektywne i nieefektywne pochwały
 • Efektywne i nieefektywne kary
 • Narzędzia wywierania wpływu na pracowników
 • Konsekwencje braku systemu motywowania dla efektywności pracy zespołu i organizacji

Co uczestnicy cenią w naszym szkoleniu:

„Dużo przykładów z życia, interakcja i dyskusje. Dobra atmosfera pracy”

„ Dużo praktycznej wiedzy – zwłaszcza z zakresu psychologii zarządzania”

„Trenerzy – fajny kontakt z grupą, duża wiedza. Bardzo dobry sposób przekazywania wiedzy”

„Przykłady i ćwiczenia osadzone w świecie zakupów”

„Różnorodność tematów dotycząca leadership, szeroka tematyka”.

„Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy i interesujący”.

„Bardzo dobre merytoryczne przygotowanie trenerów”

„Przegląd wielu tematów. Duża ilość zadań angażujących uczestników”

„Szkolenie bardzo ciekawie poprowadzone – przekrojowe”

 

Szkolenie prowadzone przez dwóch trenerów!

Termin szkolenia otwartego: 19-20 sierpnia (Wrocław), 24-25 listopada (Warszawa).

Koszt udziału w szkoleniu 2 dniowym: 2900 zł netto za uczestnika

 

Metody szkoleniowe:

Dyskusja grupowa, testy (motywacyjne DNA, Style przywódcze), mini wykłady, praca w grupach.

Trenerzy Big Fish dostarczający twardą wiedzą zakupową to osoby aktywne zawodowe związane z zakupami od ponad 10 lub więcej lat. Posiadają doświadczenie w dużych międzynarodowych koncernach, zarządzając zakupami o zasięgu (lokalnym, regionalnym, globalnym). Eksperci z nami współpracujący posiadają praktykę zarówno w zarządzaniu kategoriami pośrednimi jak i bezpośrednio produkcyjnymi. Szkolenia Big Fish oprócz wiedzy czysto zakupowej zawierają elementy podnoszące kompetencje miękkie, dlatego często prowadzone są w tandemach - doświadczony kupiec/lider/manager zakupów + psycholog biznesu. Klientom którzy będą zainteresowani naszymi usługami udostępnimy pełne sylwetki trenerów dedykowanych do danego programu szkoleniowego.

Rozwijane kompetencje:

Podejmowanie decyzji ■ Zarządzanie interesariuszami ■ Asertywność ■ Rozwiązywanie problemów ■ Opanowanie ■ Zarządzanie konfliktem ■ Organizacja pracy ■ Współpraca ■ Przywództwo ■ Planowanie ■ Budowanie efektywnych zespołów ■ Zręczność interpersonalna ■ Motywowanie innych ■ Rozwój podwładnych ■ Delegowanie ■ Wywieranie wpływu

 

Informacje organizacyjne

Kontakt

Michał Piątkowski - Recruitment and Training Project Manager

michalpiatkowski@e-bigfish.com

 

Zapisz się