Big Fish
Oceniamy, kreujemy, rozwijamy
  • Owoce morza
  • Budynki
  • Świat


Szkolenia

Ja w zmianie - przezwyciężanie oporów wobec zmian w organizacji

  • Typ szkolenia: zamknięte

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zmian, ukształtowanie pozytywnych postaw wobec zmian i wypracowanie umiejętności podejmowania zdecydowanych działań. Poznanie własnych reakcji na zmianę. Odreagowanie sytuacji trudnych związanych z przeprowadzanymi zmianami w firmie. Zwiększenie odporności na sytuacje trudne związane ze zmianą. Umiejętnie komunikowane zmian wewnątrz organizacji.

Proponowany program szkolenia

• Zmiana w organizacji (co wywołuje zmianę w organizacji, istota i rodzaje zmian)

• Model procesu zmian

• Dynamika zmian – koncepcja K. Lewina

• Budowanie wspólnej wizji, zaangażowanie, plan zmian, przewidywanie oporu, umacnianie

• Struktura działań związanych z wprowadzaniem zmian w przedsiębiorstwie – model Kottera

• Ja w procesie zmiany- osobiste „zyski i straty” (poszukiwanie indywidualnych zasobów wspierających wprowadzanie zmian, rozpoznawanie czynników utrudniających wprowadzanie i realizację zmian)

• Najczęstsze przyczyny oporu wobec zmian

• Przezwyciężanie oporów i blokad

• Komunikacja w okresie wprowadzania zmian

• Komunikacja formalna i nieformalna

• Kreowanie konstruktywnych, wspierających postaw w zespole w sytuacjach nowych

• Udzielanie informacji na temat wprowadzanych zmian

• Przedstawianie zmiany językiem korzyści

Informacje organizacyjne

Kontakt

Michał Piątkowski - Recruitment and Training Project Manager

michalpiatkowski@e-bigfish.com

Zapisz się