Big Fish
Oceniamy, kreujemy, rozwijamy
 • Bog Fish - Doradztwo
 • Big Fish - Szkolenia
 • Big Fish - Career Management


Szkolenia

Efektywne zarządzanie konfliktem

 • Typ szkolenia: zamknięte

Specyficzna rola działu zakupów będąca na styku klienta wewnętrznego i dostawców, wymaga od kupców umiejętności sprawnego zarządzania konfliktami. Dzięki szkoleniu uczestnicy rozwiną umiejętność radzenia sobie ze sporami interpersonalnymi w obszarze zakupów. Będą potrafili rozpoznać przyczyny i konsekwencje sytuacji konfliktowych oraz rodzaje konfliktów generowane przez różne strony (klientów wewnętrznych, dostawców, uczestników projektów zakupowych etc.). Podczas warsztatu kładziemy duży nacisk na doskonalenie sztuki dochodzenia do porozumienia jak najmniejszym kosztem dla obu stron. Przedstawimy również skuteczne techniki mediacyjne i konkretne strategie rozwiązywania konfliktów. Podczas szkolenia pracujemy na rzeczywistych sytuacjach konfliktowych, które mają miejsce w pracy kupca np. przy okazji wdrażania nowych dostawców, przejmowaniu wydatków przez dział zakupów, prowadzeniu projektów zakupowych, wdrażaniu nowego procesu zakupowego/ procedury zakupowej etc.

Proponowany program szkolenia

I. Dynamika konfliktu

 • Mechanizmy powstawania konfliktów – zamierzona i niezamierzone
 • Konstruktywna i destrukcyjna energia konfliktu
 • Konflikt jako narzędzie manipulacji
 • Konflikt inspirujący do zmiany
 • Typy konfliktów w pracy kupca

II. Rodzaje konfliktów w zakupach, konflikty negocjowalne i „ślepe zaułki”.

III. Metody stymulowania i ograniczania konfliktu, kierowanie konfliktem w zakupach.

IV. Mediacje sytuacji konfliktowych – zasady, techniki.

V. Komunikacja jako podstawa współpracy.

 • Blokady w komunikowaniu się i zamiana ich na efektywne sposoby przepływu informacji.
 • Znaczenie informacji zwrotnych.
 • Przekonania i stereotypy wywołujące lub wzmacniające konflikt.

VI. Osobowość, a konflikt – indywidualny styl działania w sytuacji konfliktu – autodiagnoza.

 • Temperament.
 • Asertywność.
 • Inteligencja emocjonalna.
 • Dystans i kontrola emocji.

VII. Negocjacje w sytuacjach konfliktowych.

 • Skuteczny proces negocjacyjny.
 • Kontraktowanie.
 • Negocjacje pozycyjne i negocjacje typu „win-win”.

VIII. Wpływ napięcia na jakość kontaktu.

 • Rozpoznawanie emocji i odczytywanie ich znaczenia
 • Rozwijanie kompetencji w zakresie kontroli stresu i emocji
 • Przekonania i stereotypy wywołujące lub wzmacniające konflikt

Rozwijane kompetencje:

Zarządzanie konfliktem ■ Rozwiązywanie problemów ■ Zarządzanie interesariuszami ■ Zarządzanie relacjami z dostawcami ■ Podejmowanie decyzji ■ Krytyczne myślenie ■ Nastawienie na wynik ■ Asertywność ■ Słuchanie innych ■ Opanowanie ■ Współpraca ■ Komunikacja

Co uczestnicy cenią w naszym szkoleniu:

„Otwiera oczy, porządkuje wiedzę”.

„Świetnie prowadzone”.

„Pokazuje nową perspektywę jak zachować się optymalnie w obliczu konfliktu”.

„Dzięki wiedzy zdobytej na szkoleniu będę w bardziej przemyślany sposób komunikował się z klientem wewnętrznym”.

„Doświadczeni trenerzy wsłuchujący się w potrzeby grupy - pro aktywna postawa i otwartość, pełna informacja zwrotna”.

„Bardzo podobało mi się to, że pracowaliśmy nad rzeczywistymi przykładami konfliktów         z którymi musimy się na co dzień mierzyć w pracy w zakupach”.

„Szkolenie istotnie poszerzyło moją wiedzę w zakresie komunikacji i asertywności”.

„Dzięki szkoleniu zyskałem większą samoświadomość własnego stylu komunikacji. Podobały mi się również omawiane narzędzia i techniki mediacji”.

 

Trenerzy Big Fish dostarczający twardą wiedzą zakupową to osoby aktywne zawodowe związane z zakupami od ponad 10 lub więcej lat. Posiadają doświadczenie w dużych międzynarodowych koncernach, zarządzając zakupami o zasięgu (lokalnym, regionalnym, globalnym). Eksperci z nami współpracujący posiadają praktykę zarówno w zarządzaniu kategoriami pośrednimi jak i bezpośrednio produkcyjnymi. Szkolenia Big Fish oprócz wiedzy czysto zakupowej zawierają elementy podnoszące kompetencje miękkie, dlatego często prowadzone są w tandemach - doświadczony kupiec/lider/manager zakupów + psycholog biznesu. Klientom którzy będą zainteresowani naszymi usługami udostępnimy pełne sylwetki trenerów dedykowanych do danego programu szkoleniowego.

 

 

Informacje organizacyjne

Kontakt

Michał Piątkowski - Recruitment and Training Project Manager

michalpiatkowski@e-bigfish.com

 

Zapisz się