Big Fish
Oceniamy, kreujemy, rozwijamy
 • Bog Fish - Doradztwo
 • Big Fish - Szkolenia
 • Big Fish - Career Management


Szkolenia

Change management in procurement - zarządzanie zmianą w zakupach

 • Typ szkolenia: zamknięte

Nowoczesne działy zakupów są często działami inicjującymi zmiany w organizacji. Nie sposób jednak pominąć wewnętrznych oporów z jakimi muszą się mierzyć przedstawiciele zakupów. Celem tego unikatowego szkolenia jest przygotowanie pracowników działów zakupów do wprowadzania i akceptacji zmian, ukształtowanie pozytywnych postaw wobec zmian i wypracowanie umiejętności podejmowania zdecydowanych działań. Poznanie własnych reakcji na zmianę. Odreagowanie sytuacji trudnych związanych z przeprowadzanymi zmianami w dziale zakupów lub poprzez dział zakupów. Zwiększenie odporności na sytuacje trudne związane ze zmianą. Umiejętnie komunikowane zmian wewnątrz organizacji (a w szczególności poprawa komunikacji na linii dział zakupów – klienci wewnętrzni). Szkolenie prowadzone jest w formie zamkniętej. Podczas szkolenia pracujemy na konkretnych, aktualnych przypadkach zmian zachodzących w dziale zakupów, bądź generowanych przez dział zakupów.

Proponowany program szkolenia

I. Zmiana w organizacji

 • Co wywołuje zmiany w organizacji?
 • Istota i rodzaje zmian w organizacji
 • Jak zmiany w organizacji wpływają na zakupy? Jakie zmiany w organizacji kreują zakupy?
 • Analiza zmian w organizacjach zakupowych uczestników

II. Model procesu zmian

 • Dynamika zmian – koncepcja K. Lewina
 • Budowanie wspólnej wizji, zaangażowanie, plan zmian, przewidywanie oporu, umacnianie zmiany
 • Struktura działań związanych z wprowadzaniem zmian w zakupach/ poprzez dział zakupów
 • 8 etapowa koncepcja wprowadzania zmian Kottera
 • Źle wprowadzona zmiana przez organizację zakupową – analiza i „lessons learned

III. Ja w procesie zmiany  

 • Rola osobistych nastawień w procesie wprowadzania zmian
 • Mapa pojęcia „zmiana w zakupach” – analiza plusów i minusów zmian
 • Omówienie dobrej i złej zmiany w organizacji uczestników – analiza, odkrycia, „lessons learned”
 • Poszukiwanie indywidualnych zasobów wspierających wprowadzanie zmian
 • Rozpoznawanie czynników utrudniających wprowadzanie i realizację zmian
 • Osobowość a zmiana – cechy osobowościowe sprzyjające zmianie
 • Test – „Gotowość do zmian”

IV. Opór przed zmianą

 • Najczęstsze przyczyny oporu wobec zmian – analiza sytuacji, tworzenie list przyczyn
 • Zachowanie wobec zmian wewnątrz organizacji
 • Przezwyciężanie oporów i blokad
 • Nieplanowana zmiana – jak sobie z nią poradzić? Jak radzą sobie z nią klienci wewnętrzni?

V. Komunikacja w okresie wprowadzania zmian

 • Zasady dobrej komunikacji w procesie zamian wdrażanych przez dział zakupów
 • Komunikacja formalna i nieformalna
 • Kreowanie konstruktywnych, wspierających postaw w zespole w sytuacjach nowych
 • Udzielanie informacji na temat wprowadzanych zmian
 • Przedstawianie zmiany językiem korzyści (klienci wewnętrzni/ dostawcy/ Interesariusze)

► Korzyści ze szkolenia:

 • zwiększenie świadomości istoty zmian i ich konieczności, również w kontekście strategii firmy
 • zmniejszenie oporu wobec zmiany
 • lepsza współpraca zespołów zakupowych z klientami wewnętrznymi/ dostawcami strategicznymi a szczególnie udzielanie sobie pomocy i wsparcia w sytuacjach trudnych
 • zwiększenie akceptacji zmian i identyfikacja z nimi
 • zwiększenie odporności na sytuacje trudne związane ze zmianą

 

Jeśli tematyka Państwa zainteresowała, a nie ma ustalonej konkretnej daty szkolenia (bądź jest ona dla Państwa niedogodna) prosimy o informacje, możemy wziąć pod uwagę Państwa preferencje przy ustalaniu daty i miejsca szkolenia.

Trenerzy Big Fish dostarczający twardą wiedzą zakupową to osoby aktywne zawodowe związane z zakupami od ponad 10 lub więcej lat. Posiadają doświadczenie w dużych międzynarodowych koncernach, zarządzając zakupami o zasięgu (lokalnym, regionalnym, globalnym). Eksperci z nami współpracujący posiadają praktykę zarówno w zarządzaniu kategoriami pośrednimi jak i bezpośrednio produkcyjnymi. Szkolenia Big Fish oprócz wiedzy czysto zakupowej zawierają elementy podnoszące kompetencje miękkie, dlatego często prowadzone są w tandemach - doświadczony kupiec/lider/manager zakupów + psycholog biznesu. Klientom którzy będą zainteresowani naszymi usługami udostępnimy pełne sylwetki trenerów dedykowanych do danego programu szkoleniowego.

Informacje organizacyjne

Zapisz się