Big Fish
Oceniamy, kreujemy, rozwijamy
  • Owoce morza
  • Budynki
  • Świat


Szkolenia

Budowanie relacji z wewnętrznym klientem

  • Typ szkolenia: zamknięte

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat: efektywnej komunikacji w rozmowach z wewnętrznymi interesariuszami. Zdobędą umiejętności radzenia sobie z trudnym klientem wewnętrznym, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, wywierania wpływu na klienta wewnętrznego.

Proponowany program szkolenia

• Mapowanie klienta wewnętrznego

• Model RACI

• Wymagania biznesu (chciałbym vs potrzebuję)

• Technika 5 W

• Znaczenie komunikacji dla budowania satysfakcjonujących relacji z klientem wewnętrznym

• Komunikacja niewerbalna, mowa ciała, odczytywanie potrzeb

• Skuteczna argumentacja, sterowanie rozmową, poszukiwanie rozwiązań

• Oddziaływanie perswazyjne, analiza zachowań niewerbalnych

• Skuteczne przekonywanie: skuteczne oddziaływanie na rozmówcę

• Argumentacja racjonalna i emocjonalna

• Somatyczna konstrukcja komunikatu

• Blokady w komunikowaniu się i zamiana ich na efektywne sposoby przepływu informacji

• Znaczenie informacji zwrotnych

• Identyfikacja najczęściej spotykanych postaw i reakcji: analiza mocnych i słabych stron osobowości rozmówcy oraz ocena podatności na manipulacje

• Trudny partner: sytuacje konfliktowe, techniki odpierania zarzutów, socjotechnika, manipulacja

• Dynamika konfliktu

• Metody stymulowania i ograniczania konfliktu, kierowanie konfliktem

• Wywieranie wpływu: reguły i narzędzia wywierania wpływu

Informacje organizacyjne

Kontakt

Michał Piątkowski - Recruitment and Training Project Manager

michalpiatkowski@e-bigfish.com

 

Zapisz się