Big Fish
Oceniamy, kreujemy, rozwijamy
 • Bog Fish - Doradztwo
 • Big Fish - Szkolenia
 • Big Fish - Career Management


Szkolenia

Zarządzanie relacjami z dostawcami (SRM - Supplier Relationship Management)

 • Data szkolenia: 11.09.2019
 • Typ szkolenia: otwarte

Szkolenie skupia się na definicji strategii dla kategorii, określaniu naszej pozycji u dostawcy, ocenie i ciągłym rozwoju dostawców. Podczas warsztatu koncentrujemy się również na aspektach miękkich w zarządzaniu relacjami z dostawcami np. efektywnej argumentacji, metodach współpracy z trudnym partnerem, wywieraniu wpływu i zarządzaniu konfliktem. Najbliższy termin szkolenia w formie otwartej: 9 lipca (ON-LINE), 17 września (ON-LINE)

Proponowany program szkolenia

I. Narzędzia SRM.

 • Model trwałej przewagi konkurencyjnej.
 • Diament 7 dźwigni.
 • Procesy zarządzania dostawcami.

II. Pozycjonowanie dostawcy i kategorii według Kraljic'a.

 • Jak pozycjonować relację z dostawcami.
 • Zarządzanie transakcyjne vs zarządzanie strategiczne.

III. Określenie naszej pozycji u dostawcy.

 • Jakie pozycje są korzystne a z jakich należy się niezwłocznie wycofać lub je przebudować?
 • W jaki sposób efektywnie przebudować relacje by działały na korzyść kupującego.

IV. Budowanie procesu zarządzania dostawcami.

 • Czym cechują się relacje podrzędne? Jak rozpoznawać te, których należy unikać?

V. Dostarczanie wartości a zarządzanie dostawcami.

 • Omówienie i wyznaczanie pozycji przed- kontraktowej i po- kontraktowej.

VI. Dostawcy i zarządzanie kontraktem.

 • Zarządzanie dostawcą.
 • Zarządzanie podażą.
 • Zarządzanie specyfikacją.

VII. Zarządzanie relacjami z dostawcą.

 • Jak dzielić się ryzykiem i korzyściami umacniając relacje?

VIII. Segmentacja bazy dostawców.

 • Najlepsze praktyki rynkowe.

IX. Pomiar wydajności dostawcy.

 • Najlepsze praktyki rynkowe z zakresu oceny wydajności dostawców.
 • Budowanie zrównoważonej karty wyników.

X. Zarządzanie ryzykiem.

 • Plany zabezpieczenia ryzyka (contingency plans).
 • Kluczowe zagadnienia z zakresu zarządzania ryzykiem.
 • Budowanie działań łagodzących.

XI. Korzyści z SRM

XII. Znaczenie komunikacji w budowaniu satysfakcjonującej relacji.

 

Najbliższy termin szkolenia w formie otwartej: 9 lipca (ON-LINE), 17 września (ON-LINE)

Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00 - 16:00 z 1 godzinną przerwą 12:00 - 13:00.

Koszt szkolenia: 1200 zł netto za 1 os.

Jeśli tematyka Państwa zainteresowała, a nie ma ustalonej konkretnej daty szkolenia prosimy o informacje, możemy wziąć pod uwagę Państwa preferencje przy ustalaniu daty i miejsca szkolenia.

 

 

Trenerzy Big Fish dostarczający twardą wiedzą zakupową to osoby aktywne zawodowe związane z zakupami od ponad 10 lub więcej lat. Posiadają doświadczenie w dużych międzynarodowych koncernach, zarządzając zakupami o zasięgu (lokalnym, regionalnym, globalnym). Eksperci z nami współpracujący posiadają praktykę zarówno w zarządzaniu kategoriami pośrednimi jak i bezpośrednio produkcyjnymi. Szkolenia Big Fish oprócz wiedzy czysto zakupowej zawierają elementy podnoszące kompetencje miękkie, dlatego często prowadzone są w tandemach - doświadczony kupiec/lider/manager zakupów + psycholog biznesu. Klientom którzy będą zainteresowani naszymi usługami udostępnimy pełne sylwetki trenerów dedykowanych do danego programu szkoleniowego.

 

Informacje organizacyjne

Kontakt

Michał Piątkowski - Recruitment and Training Project Manager
michalpiatkowski@e-bigfish.com

Zapisz się