Big Fish
Oceniamy, kreujemy, rozwijamy
  • Bog Fish - Doradztwo
  • Big Fish - Szkolenia
  • Big Fish - Career Management


Szkolenia

Tworzenie i wdrażanie strategii zakupowej (Procurement Stretegy)

  • Typ szkolenia: zamknięte

Celem szkolenia jest zapoznanie się uczestników z modelem 5 strategii dla kategorii zakupowej. Przedstawimy metodyczne podejście do analizy potrzeb wewnętrznych i weryfikacji potencjału rynkowego. Uczestniczy pogłębią swoją wiedzę z zakresu analiz kosztowych oraz poznają rolę działu zakupów we wdrażaniu i nadzór nad realizacją strategii na każdym etapie cyklu życia kontraktu z dostawcą.

Proponowany program szkolenia

• Strategia kategorii zakupowej vs strategia funkcji zakupowej

• Etapy budowania strategii zakupowych dla kategorii kosztowej

• Model 5 strategii zakupowych:

– Strategia rozszerzania bazy dostawców

– Strategia zarządzania popytem, standaryzacji zakupów i konsolidacji wolumenu

– Strategia zmiany modelu cenowego

– Strategie kalkulacji wartości szacunkowej i modelu TCO

– Strategia zarządzania relacjami z dostawcami

Wdrożenie i nadzór nad realizacją strategii zakupowych dla kategorii

 

Trenerzy Big Fish dostarczający twardą wiedzą zakupową to osoby aktywne zawodowe związane z zakupami od ponad 10 lub więcej lat. Posiadają doświadczenie w dużych międzynarodowych koncernach, zarządzając zakupami o zasięgu (lokalnym, regionalnym, globalnym). Eksperci z nami współpracujący posiadają praktykę zarówno w zarządzaniu kategoriami pośrednimi jak i bezpośrednio produkcyjnymi. Szkolenia Big Fish oprócz wiedzy czysto zakupowej zawierają elementy podnoszące kompetencje miękkie, dlatego często prowadzone są w tandemach - doświadczony kupiec/lider/manager zakupów + psycholog biznesu. Klientom którzy będą zainteresowani naszymi usługami udostępnimy pełne sylwetki trenerów dedykowanych do danego programu szkoleniowego.

 

Informacje organizacyjne

Kontakt

Michał Piątkowski - Recruitment and Training Project Manager
michalpiatkowski@e-bigfish.com

Zapisz się