Big Fish
Oceniamy, kreujemy, rozwijamy
 • Owoce morza
 • Budynki
 • Świat


Szkolenia

Przywództwo (Leadership in Procurement)

 • Data szkolenia: 18.05.2020
 • Typ szkolenia: otwarte

W trakcie szkolenia przyjrzymy się całości działania jednostki organizacyjnej, za którą są odpowiedzialni uczestnicy szkolenia. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli przygotować diagnozę obszaru, którym zarządzają oraz przygotować plan rozwoju zarówno dla zespołu jaki i dla indywidualnych pracowników. Termin szkolenia otwartego: 18-19.05.2020 r. Warszawa

Proponowany program szkolenia

KOMPETENCJE i ROZWÓJ ZESPOŁU ZAKUPOWEGO

1. Jakie umiejętności są istotne w dziale zakupów?

• Rozwój funkcji zakupowej a umiejętności w zespole

• Rola zakupów a kompetencje w zespole

• Skutki niedopasowania kompetencji do roli zakupowej

2. Kompetencje przyszłości

• Jak zmieni się rola zakupów w organizacji?

• Jakie kompetencje będą istotne?

ŚWIADOME PRZYWÓDZTWO W ZAKUPACH

1. Budowanie autorytetu lidera – budowanie zaufania w zespole zakupowym:

• Rozwijanie cech przywódczych na poziomie: intelektualnym, społeczno –emocjonalnym, organizacyjnym

• Podejmowanie decyzji

• Kontrolowanie emocji a kontrolowanie sytuacji w zespole zakupowym

• Jak reagować na opór w zespole?

2. Style przywódcze

• Style przywódcze Blancharda

• Skuteczność poszczególnych stylów i diagnoza własnych preferencji co do określonego stylu kierowania zespołem zakupowym

3. Zespołowość – co zrobić, żeby zespół zakupowy grał do jednej bramki?

• Zjawiska społeczne pojawiające się w zespole i etapy rozwoju zespołu

• Zasady sprzyjające efektywnej pracy zespołu i wypracowanie systemu zasad sprzyjających „dobrej współpracy” w zespole

• Budowanie atmosfery współpracy i dzielenia się wiedzą

• Podział ról w zespole i dobór zadań do indywidualnych predyspozycji

• Organizacja pracy w zespole, planowanie krótko długoterminowe

• Stawianie celów, priorytetyzacja, etapowanie zadań

4. Zaangażowanie w zespole zakupowym

• Motywacyjne DNA

• Czynniki motywujące i demotywujące

• Rola szefa w motywowaniu zespołu zakupowego

• Badanie zaangażowania w zespole zakupowym – 12 pytań Instytutu Gallupa

REKRUTACJA CZŁONKÓW ZESPOŁU ZAKUPOWEGO

• Co jest istotne w procesie rekrutacyjnym? Co opóźnia proces rekrutacyjny?

• Jak kupcy poszukują pracy?

• Rola menedżera w procesie rekrutacyjnym

• Ocena kompetencji kandydatów w funkcji zakupowej – przykłady pytań rekrutacyjnych

• CX – „candidate experience” – oczekiwania kandydatów względem procesu rekrutacyjnego

KOMUNIKACJA i ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W ZESPOLE ZAKUPOWYM – wprowadzenie do Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej

• Otwarta i świadoma komunikacja w zespole kluczem do budowania pozytywnych relacji

• Wprowadzenie do koncepcji transakcji i gier na bazie Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej (OAT)

• Jak wykorzystać AT do rozwiązywania konfliktów w zespole zakupowym ?

• Jak wykorzystać wiedzę o AT w skutecznej komunikacji z klientem wewnętrznym?

• Udzielanie informacji zwrotnej członkom zespołu, klientom wewnętrznym, dostawcom

OCENA PRACY ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU PRACOWNIKÓW DZIAŁU ZAKUPÓW

• Rozpoznawanie indywidualnych czynników motywujących (kierownika i pracowników) – lista potencjalnych motywatorów efektywne i nieefektywne pochwały

• Efektywne i nieefektywne kary

• Narzędzia wywierania wpływu na pracowników

• Konsekwencje braku systemu motywowania dla efektywności pracy zespołu i organizacji

 

Szkolenie prowadzone przez dwóch trenerów!

Najbliższe terminy szkolenia w formie otwartej: 18-19.05.2020 r. Warszawa

Koszt udziału w szkoleniu 2 dniowym: 2900 zł netto za uczestnika

 

Metody szkoleniowe:

Dyskusja grupowa, testy (motywacyjne DNA, Style przywódcze), mini wykłady, praca w grupach.

 

Trenerzy:

Agnieszka Piątkowska

 • Międzynarodowy ekspert ds. rekrutacji posiadający ponad 13 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami rekrutacyjnymi w obszarze regionie Europy Centralno Wschodniej dla globalnych organizacji. Partner w międzynarodowej firmie rekrutacyjnej Big Fish specjalizującej się w obszarze „procurement & supply chain”. Zajmuje się procesami rekrutacyjnymi średniej i wyższej kadry menedżerskiej oraz wysoko specjalistycznymi projektami rekrutacyjnymi.
 • Członek międzynarodowego zespołu przeprowadzającego ocenę kompetencji kandydatów w obszarze zakupów.
 • Dyplomowany Asesor - Akademia Asesora – Ernst & Young Academy of Business. Twórca modelów kompetencyjnych i programów rozwojowych dla kadry zakupowej (m.in. „Procurement Leaders Academy”).
 • Od 2009r. wykłada „Zarządzanie karierą w Zakupach” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Twórca programu szkoleniowego „Career Management in Purchasing”. Współpracuje z Akademią Leona Koźmińskiego w zakresie seminariów i spotkań dla słuchaczy studiów podyplomowych w obszarze rozwoju kompetencji i zarządzania karierą. Współpracuje ze Polskim Stowarzyszeniem Menedżerów Logistyki – opracowała i dostarczyła cykl warsztatów dla członków stowarzyszenia.
 • Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego (zarządzanie – stopień magistra, studia prowadzone w j. angielskim) oraz Bradford University (International Business Management, stopień magistra, studia prowadzone w j. angielskim) oraz SGH (Doradztwo Zawodowe, Kierowanie Rozwojem i Coaching, studia podyplomowe).
 • Koordynator szkoleń: definiuje programy szkoleniowe dla działów zakupów zgodnie z celami klientów. Współpracowała m. in z takimi klientami jak: BSH, Sanitec, Vattenfal, Axa, Cargotec, Play, Mondi, Wedel, Pwc, Vox, Sanofi, PZCussons, DS. Smith, JaanAutomotive., Dovista, Innogy.

Wisława Grabarczyk- Kostka

 • Psycholog biznesu, trener, coach, konsultant ds. rozwoju zasobów ludzkich z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym. Członek EATA (Europejskiego Stowarzyszenia Analizy Transakcyjnej - w trakcie certyfikacji międzynarodowej).
 • Specjalizuje się w szkoleniach z przywództwa, budowaniem relacji, rozwiązywania konfliktów, negocjacji i mediacji oraz efektywnej komunikacji, budowania relacji i zarządzania zmianą.
 • Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz studiów podyplomowych Zarządzania Kadrami w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
 • Posiada licencję Instituto Italiano di Programmazione Neurolinguistica i Mistrza Praktyka w Instytucie NLP w Warszawie. Doktorantka w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.
 • Autorka wielu gier negocjacyjnych i metodologii do badania kompetencji negocjacyjnych dla Academy of Business Ernst & Young.
 • Jest recenzentem oraz redaktorem merytorycznym serii psychologicznych w Domu Wydawniczym REBIS. Doktorantka w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.
 • Realizowała programy szkoleniowe z zakresu budowania relacji, efektywnej komunikacji i negocjacji dla m. in Autoliv, Browaru Fortuna, Ciber Poland, IBM Polska, Colian Jutrzenka, OBI, GEOPOZ, Cargill, Volkswagen Polska, Maspex, HILL International, Jeronimo, Bayer, Dovista.

 

Rozwijane kompetencje:

Podejmowanie decyzji ■ Zarządzanie interesariuszami ■ Asertywność ■ Rozwiązywanie problemów ■ Opanowanie ■ Zarządzanie konfliktem ■ Organizacja pracy ■ Współpraca ■ Przywództwo ■ Planowanie ■ Budowanie efektywnych zespołów ■ Zręczność interpersonalna ■ Motywowanie innych ■ Rozwój podwładnych ■ Delegowanie ■ Wywieranie wpływu

 

Informacje organizacyjne

Kontakt

Michał Piątkowski - Recruitment and Training Project Manager

michalpiatkowski@e-bigfish.com

 

Zapisz się