Big Fish
Oceniamy, kreujemy, rozwijamy
 • Owoce morza
 • Budynki
 • Świat


Szkolenia

Lider zakupów w świecie VUCA (Procurement Leadership in VUCA world)

 • Data szkolenia: 29.05.2020
 • Typ szkolenia: otwarte

Obecny świat, w którym rzeczy dzieją się bardzo dynamicznie, wymaga specyficznych kompetencji od menedżerów, jak i pracowników. Jest to: odporność psychiczna, kreatywność, praca zespołowa oparta na postawie wygrana - wygrana, umiejętność łagodzenia i rozwiązywania konfliktów, wyciąganie wniosków z popełnianych błędów i wcielanie w życie innowacyjnych rozwiązań. Istotna jest również umiejętność pozyskiwania, przetwarzania informacji i ich właściwego wykorzystania w sposób wieloaspektowy i systemowy. Kompetencje te wynikają z oczekiwań otaczającej nas rzeczywistości, nazywanej światem VUCA, którą cechuje: "zmienność" (Volatility), "nieprzewidywalność" (Uncertainty), "złożoność" (Complexity) i "niejednoznaczność" (Ambiguity). Badania i praktyka wykazują, że efektywniej pracują menedżerowie i pracownicy, którzy w sytuacjach kryzysowych potrafią zachować zimną krew – zapanować nad stresem i emocjami. Jak się okazuje, spokój można wytrenować. Cenne są osoby, które potrafią myśleć twórczo w sytuacji kryzysowej i zarazem nie boją się pracy zespołowej. Tym samym warto podkreślić, że nie oznacza to wyparcia się indywidualności. Chodzi raczej o wspólne działanie i nie konfliktowość w sytuacjach, gdy jest to niezbędne. Nie bez znaczenia jest także umiejętność wyciągania wniosków i wcielanie ich w życie, gdy trudna sytuacja zostanie zażegnana. Dużą wartość przykłada się także do umiejętnego pozyskiwania informacji, ich interpretowania i właściwego wykorzystywania. Najbliższe terminy szkolenia (4 x 3h) ON-LINE (29.05, 05.06, 12.06, 26.06).

Proponowany program szkolenia

I. Świat VUCA jako wyzwanie dla menedżera – wprowadzenie

 • Czym jest świat VUCA?
 • Świat VUCA w zakupach
 • Czy instytucje również funkcjonują w świecie VUCA?
 • Jakie kompetencje menedżerskie i pracownicze są niezbędne we współczesnej rzeczywistości?
 • Kultura organizacyjna w świecie VUCA

II. Komunikacja jako warunek dobrej współpracy

 • Komunikowanie z perspektywy różnych stylów poznawczych i typów osobowości
 • Mechanizmy i błędy poznawcze w komunikacji
 • Dbanie o przepływ informacji – kluczowe zadanie menedżera
 • Pro aktywność w komunikacji – czyli jak każdy pracownik powinien działać?

III. Konflikt czyli co?

 • Koło konfliktu Christopher'a W. Moora – typologia konfliktów
 • Współczesne podejście do konfliktu
 • Wykorzystanie modeli koncepcji analizy transakcyjnej (AT) do zrozumienia konfliktu i poszukiwania ich skutecznego rozwiązania (analiza transakcji, czyli przebiegu i charakteru komunikacji, gry psychologiczne w organizacji, dyskontowanie problemów i ich konsekwencje)

IV. Zarządzanie relacjami w zespole – wg koncepcji Analizy Transakcyjnej

 • Model osobowości PAC (Rodzic - Dorosły - Dziecko)
 • Analiza transakcji w zespole
 • Rola menedżera w budowaniu transakcji Dorosły - Dorosły
 • Egogram osobisty i zespołowy – czyli jak budować relacje oparte na szacunku i partnerstwie

V. Kontrola stresu w sytuacjach zawodowych

 • Najczęstsze przyczyny stresu w pracy
 • Zapobieganie sytuacjom stresującym
 • Proste techniki uwalniania stresu

VI. Praca na różnicy - motywowanie zespołów różnorodnych

 • Praca z pokoleniem millenialsów (pokolenie Y)
 • Praca w zespołach wielopokoleniowych
 • Płeć mózgu w zarządzaniu – mity i rzeczywistość na temat różnic płci w pracy

Rozwijane kompetencje:

Przywództwo ■ Radzenie sobie z niepewnością ■ Odwaga menedżerska ■  Rozwój zespołu ■ Relacje z innymi ■ Wywieranie wpływu ■ Samoświadomość ■ Zarządzanie konfliktem ■ Rozwiązywanie problemów ■ Zręczność interpersonalna ■ Podejmowanie decyzji ■ Asertywność ■ Słuchanie innych ■ Opanowanie ■ Współpraca ■ Komunikacja

Najbliższe terminy szkolenia (4 x 3h) ON-LINE (29.05, 05.06, 12.06, 26.06). 

Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00 - 12:00 z jedną 10 min przerwą.

Koszt szkolenia: 2600 zł netto za 1 os.

Trenerzy Big Fish dostarczający twardą wiedzą zakupową to osoby aktywne zawodowe związane z zakupami od ponad 10 lub więcej lat. Posiadają doświadczenie w dużych międzynarodowych koncernach, zarządzając zakupami o zasięgu (lokalnym, regionalnym, globalnym). Eksperci z nami współpracujący posiadają praktykę zarówno w zarządzaniu kategoriami pośrednimi jak i bezpośrednio produkcyjnymi. Szkolenia Big Fish oprócz wiedzy czysto zakupowej zawierają elementy podnoszące kompetencje miękkie, dlatego często prowadzone są w tandemach - doświadczony kupiec/lider/manager zakupów + psycholog biznesu. Klientom którzy będą zainteresowani naszymi usługami udostępnimy pełne sylwetki trenerów dedykowanych do danego programu szkoleniowego.

Informacje organizacyjne

Zapisz się