Big Fish
Oceniamy, kreujemy, rozwijamy
 • Owoce morza
 • Budynki
 • Świat


Szkolenia

Budowanie relacji z wewnętrznym klientem

 • Data szkolenia: 25.11.2019
 • Typ szkolenia: otwarte

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat: efektywnej komunikacji w rozmowach z wewnętrznymi interesariuszami. Zdobędą umiejętności radzenia sobie z trudnym klientem wewnętrznym, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, wywierania wpływu na klienta wewnętrznego. Najbliższy termin szkolenia: 23-24.04.2020 r. Wrocław, 04-05.06.2020 r. Warszawa Jeśli tematyka Państwa zainteresowała, a nie ma ustalonej konkretnej daty szkolenia (bądź jest ona dla Państwa niedogodna) prosimy o informacje, możemy wziąć pod uwagę Państwa preferencje przy ustalaniu daty i miejsca szkolenia.

Proponowany program szkolenia

• Mapowanie klienta wewnętrznego

• Model RACI

• Wymagania biznesu (chciałbym vs potrzebuję)

• Technika 5 W

• Znaczenie komunikacji dla budowania satysfakcjonujących relacji z klientem wewnętrznym

• Komunikacja niewerbalna, mowa ciała, odczytywanie potrzeb

• Skuteczna argumentacja, sterowanie rozmową, poszukiwanie rozwiązań

• Oddziaływanie perswazyjne, analiza zachowań niewerbalnych

• Skuteczne przekonywanie: skuteczne oddziaływanie na rozmówcę

• Argumentacja racjonalna i emocjonalna

• Somatyczna konstrukcja komunikatu

• Blokady w komunikowaniu się i zamiana ich na efektywne sposoby przepływu informacji

• Znaczenie informacji zwrotnych

• Identyfikacja najczęściej spotykanych postaw i reakcji: analiza mocnych i słabych stron osobowości rozmówcy oraz ocena podatności na manipulacje

• Trudny partner: sytuacje konfliktowe, techniki odpierania zarzutów, socjotechnika, manipulacja

• Dynamika konfliktu

• Metody stymulowania i ograniczania konfliktu, kierowanie konfliktem

• Wywieranie wpływu: reguły i narzędzia wywierania wpływu

 

Szkolenie prowadzone przez dwóch terenerów!

Najbliższe terminy szkolenia w formie otwartej: 23-24.04.2020 r. Wrocław, 04-05.06.2020 r. Warszawa

Koszt udziału w szkoleniu 2 dniowym: 2900 zł netto za uczestnika

Jeśli tematyka Państwa zainteresowała, a nie ma ustalonej konkretnej daty szkolenia (bądź jest ona dla Państwa niedogodna) prosimy o informacje, możemy wziąć pod uwagę Państwa preferencje przy ustalaniu daty i miejsca szkolenia.

 

Trenerzy:

Trener: Ilona Rokita

 • Prawie 20-letnie doświadczenie jako Kupiec Wiodący i Kupiec Strategiczny oraz Kierownik Działu w kategoriach produkcyjnych i nieprodukcyjnych dla koncernów: L’OREAL, Vattenfall i  CIECH. Budżety roczne od 40 do 200 mln PLN. Koordynowanie pracy od 3 do 6-osobowych zespołów.
 • Auditor wewnętrzny Systemów zarządzania jakością (9001:2000, 14001:2004, PN-N 18001:2004 i OHSAS 18001:1999) oraz pasjonatka zarządzania procesowego i absolwentka studiów podyplomowych w tym zakresie.
 • Wśród sukcesów zawodowych: Implementacja polityki zakupowej L’OREAL w polskiej Spółce tej Grupy, aktywny udział w budowaniu Centralnych Strategicznych Zakupów dla Vattenfall Heat Poland oraz w centralizacji Zakupów Technicznych Grupy CIECH. Wysokie rezultaty negocjacyjne oraz rozwinięcie efektywnej współpracy z Klientem Wewnętrznym w tych organizacjach. We współpracy z Działem IT - rozwijanie i implementacja narzędzi i aplikacji wspierających pracę Kupców.

 

Małgorzata Wójcik - Szybińska

 • Psycholog i trener biznesu, autor programów szkoleniowych z 20 letnim doświadczeniem zawodowym.
 • Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu umiejętności interpersonalnych, których odbiorcami są menedżerowie wysokiego i średniego szczebla oraz liderzy zespołów i specjaliści; realizowane tematy to m.in: efektywne komunikowanie się i budowanie autorytetu , asertywność, budowanie relacji, kreatywność i innowacyjność, twórcze rozwiązywanie problemów, zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie zmianą, przywództwo, budowanie autorytetu, integracja i zarządzanie zespołem oraz wzbudzanie jego twórczego potencjału, zarządzanie sobą i innymi w zmianie oraz w innych sytuacjach stresowych, podejmowanie decyzji, coaching menedżerski, zarządzanie emocjami i kryzysem w zespole.
 • Współpracuje z EY Academy of Business – trener prowadzenie szkolenia dla trenerów EY oraz kadry kierowniczej EY.
 • Posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do prowadzenia treningów i warsztatów grupowych, ukończyła szkołę trenerów w zakresie pracy z grupą metodami aktywnymi.
 • Wykładowca w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej we Wrocławiu.
 • Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (psychologia), Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (doradztwo zawodowe), ukończyła liczne szkolenia z zakresu warsztatów trenerskich, warsztatów pracy z grupą i kontaktu indywidualnego, coachingu.
 • Realizowała programy szkoleniowe m.in. dla następujących organizacji: Bank Zachodni WBK, Invest-Bank S.A, Bank Śląski, Państwowa Inspekcja Pracy, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Computer World, Netto, Bank Śląski, Invest Bank, Bank Zachodni WBK; Osram; Bank Śląski, Tauron, RBS, UBS, Futurofinance, Neapco, Auchan, Viessmann, Pessa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

 

Informacje organizacyjne

Kontakt

Michał Piątkowski - Recruitment and Training Project Manager

michalpiatkowski@e-bigfish.com

 

Zapisz się