Negocjacje w zakupach produkcyjnych z użyciem AI

Negocjacje w zakupach produkcyjnych z użyciem AI | Big Fish Sp. z o.o.
Szkolenie zamkniete

Negocjacje w zakupach produkcyjnych z użyciem AI
Negocjacje w zakupach produkcyjnych z użyciem AI

Napisz aby dowiedzieć się więcej

Negocjacje w zakupach produkcyjnych z użyciem AI" obejmuje różnorodne aspekty negocjacji w kontekście zakupów, z szczególnym uwzględnieniem wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji (AI). Obejmuje ono zarówno wprowadzenie do podstaw negocjacji w zakupach produkcyjnych, jak i bardziej zaawansowane zagadnienia, takie jak analiza portfolio i dostawców, komunikacja z klientem wewnętrznym, a także strategie negocjacyjne z wykorzystaniem AI. Szkolenie podkreśla również znaczenie umiejętności interpersonalnych w negocjacjach oraz technik prezentacji osiągnięć.

Cel główny:
• Uczestnicy poznają i nauczą się metod negocjowania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
Cele szczegółowe:
• Uczestnicy poznają i nauczą się przygotowywać oraz analizować przygotowany przez siebie plan gry przy użyciu sztucznej inteligencji przy zachowaniu poufności danych firmy
• Uczestnicy nauczą się przygotowywać, testować plan gry dla surowców i komponentów produkcyjnych przy użyciu sztucznej inteligencji
• Uczestnicy przećwiczą i sprawdzą skuteczność poznanych metod w trakcie symulacji case study poznanych przed szkoleniem w trakcie wywiadu
• Uczestnicy nauczą się wykorzystywać potencjał dostawców w inicjatywach VAVE pod kątem generowania oszczędności

Korzyści:
• Zwiększenie skuteczności negocjowania z dostawcą komponentów produkcyjnych i surowców
• Stworzenie mocnych dźwigni negocjacyjnych w rozmowach z dostawcami w trakcie analizy i przygotowywania game planu
• Możliwość sprawdzenia się w sytuacjach problematycznych pod okiem trenera


Dzień 1

1. Wprowadzenie do szkolenia
• Przedstawienie trenera i uczestników – ćwiczenie rozgrzewające
• Wprowadzenie do programu szkolenia
• Tablica Kanban – ustalenie backlogu z grupą

2. Proces negocjacji w zakupach produkcyjnych (dyskusja + ćwiczenia)
• Negocjacje – czym są i jak je można rozumieć
• Negocjacje w zakupach produkcyjnych – cechy charakterystyczne
• Etapy procesu negocjowania (przygotowanie – targowanie – zamykanie
podsumowanie)
• Jak sztuczna inteligencja wpływa na proces zakupów
• Wprowadzenie do narzędzi AI przydatnych w procesie negocjacji

3. Etap 1: Przygotowanie do negocjacji
• Podstawowa analiza portfolio i dostawców (Kraljic, Pareto, ABC, SWOT, PESTLE)
• Komunikacja z klientem wewnętrznym – cele i budżet
• Dobór stylu negocjacji do aktualnej sytuacji
• Analiza na poziomie dostawcy
• Analiza czynników: wewnętrznych w firmie, zewnętrznych (rynkowych), prognozowanie danych z użyciem ChatGPT
• VAVE – włączenie działu inżynieryjnego do procesu negocjacji
• Darmowe źródła pozyskiwania danych
• Płatne źródła danych

Dzień 2

4. Etap 2: Targowanie i zamykanie
• Typy osobowości DISC, 16 personalities, CliftonStrengths + darmowe alternatywy
• Emocje w negocjacjach jak je wykorzystać – Atlas Emocji Ekmana
• Dostosowanie stylu negocjowania do typu relacji
• Negocjacje z dostawcą o silniejszej / monopolistycznej pozycji
• Metody zamykania negocjacji
• Symulacje z użyciem kamery

5. Etap 3: Podsumowanie negocjacji i feedback
• Komunikacja do klienta wewnętrznego
• Podstawowe zasady przygotowania efektywnej prezentacji
• Przygotowanie prezentacji z użyciem narzędzi AI
• Symulacje z prezentowaniem osiągniętych w trakcie ćwiczeń rezultatów

6. Podsumowanie
• Podsumowanie dwóch dni szkolenia
• Ankieta
• Zamknięcie szkolenia

Forma kursu:
• Warsztat 2-dniowy z symulacjami
Metoda szkolenia:
• Kurs w wersji warsztatowej odbywa się wersji face-to-face (stacjonarna) lub online w ilości max. 12 uczestników w metodologii agile z użyciem tablicy Kanban, tak by uczestnicy mogli sami stwierdzić progres, który przebyli lub modyfikować zakres w trakcie warsztatu

Trenerzy Big Fish dostarczający twardą wiedzą zakupową to osoby aktywne zawodowe związane z zakupami od ponad 20 lub więcej lat. Posiadają doświadczenie w dużych międzynarodowych koncernach, zarządzając zakupami o zasięgu (lokalnym, regionalnym, globalnym). Eksperci z nami współpracujący posiadają praktykę zarówno w zarządzaniu kategoriami pośrednimi jak i bezpośrednio produkcyjnymi. Klientom którzy będą zainteresowani naszymi usługami udostępnimy pełne sylwetki trenerów dedykowanych do danego programu szkoleniowego.

Podaj imię
Podaj nazwisko
Uzupełnij numer telefonu
Wpisz treść pytania
Musisz zaznaczyć zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym w powyższym kwestionariuszu, przez Big Fish Sp. z o.o. w celu organizacji szkolenia. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym na stronie https://e-big-fish.pl. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

* Pola wymagane