Lider zakupów w świecie VUCA

Lider zakupów w świecie VUCA | Big Fish Sp. z o.o.
Szkolenie zamkniete

Lider zakupów w świecie VUCA
Procurement Leadership in VUCA world

Napisz aby dowiedzieć się więcej

Obecny świat, w którym rzeczy dzieją się bardzo dynamicznie, wymaga specyficznych kompetencji od menedżerów, jak i pracowników. Jest to: odporność psychiczna, kreatywność, praca zespołowa oparta na postawie wygrana - wygrana, umiejętność łagodzenia i rozwiązywania konfliktów, wyciąganie wniosków z popełnianych błędów i wcielanie w życie innowacyjnych rozwiązań. Istotna jest również umiejętność pozyskiwania, przetwarzania informacji i ich właściwego wykorzystania w sposób wieloaspektowy i systemowy. Kompetencje te wynikają z oczekiwań otaczającej nas rzeczywistości, nazywanej światem VUCA, którą cechuje: "zmienność" (Volatility), "nieprzewidywalność" (Uncertainty), "złożoność" (Complexity) i "niejednoznaczność" (Ambiguity). Badania i praktyka wykazują, że efektywniej pracują menedżerowie i pracownicy, którzy w sytuacjach kryzysowych potrafią zachować zimną krew – zapanować nad stresem i emocjami. Jak się okazuje, spokój można wytrenować. Cenne są osoby, które potrafią myśleć twórczo w sytuacji kryzysowej i zarazem nie boją się pracy zespołowej. Tym samym warto podkreślić, że nie oznacza to wyparcia się indywidualności. Chodzi raczej o wspólne działanie i nie konfliktowość w sytuacjach, gdy jest to niezbędne. Nie bez znaczenia jest także umiejętność wyciągania wniosków i wcielanie ich w życie, gdy trudna sytuacja zostanie zażegnana. Dużą wartość przykłada się także do umiejętnego pozyskiwania informacji, ich interpretowania i właściwego wykorzystywania.


Proponowany program szkolenia

I. Świat VUCA jako wyzwanie dla menedżera – wprowadzenie

 • Czym jest świat VUCA?
 • Jakie kompetencje menedżerskie i pracownicze są niezbędne we współczesnej rzeczywistości?
 • Styl zarządzania ludźmi i optymalizacja pracy
 • Świat VUCA a świat BANI – jeszcze nowsze wyzwania

II. Komunikacja jako warunek dobrej współpracy

 • Komunikowanie z perspektywy różnych stylów poznawczych i typów osobowości
 • Mechanizmy i błędy poznawcze w komunikacji
 • Dbanie o przepływ informacji – kluczowe zadanie menedżera
 • Pro aktywność w komunikacji – czyli jak każdy pracownik powinien działać?

III. Konflikt czyli co?

 • Koło konfliktu Christopher'a W. Moora – typologia konfliktów
 • Współczesne podejście do konfliktu
 • Wykorzystanie modeli koncepcji analizy transakcyjnej (AT) do zrozumienia konfliktu i poszukiwania ich skutecznego rozwiązania (analiza transakcji, czyli przebiegu i charakteru komunikacji, gry psychologiczne w organizacji, dyskontowanie problemów i ich konsekwencje)

IV. Zarządzanie relacjami w zespole – wg koncepcji Analizy Transakcyjnej

 • Model osobowości PAC (Rodzic - Dorosły - Dziecko)
 • Rola menedżera w budowaniu transakcji Dorosły - Dorosły
 • Egogram osobisty i zespołowy – czyli jak budować relacje oparte na szacunku i partnerstwie

VI. Praca na różnicy - motywowanie zespołów różnorodnych

 • Praca z pokoleniem Y i Z
 • Praca w zespołach wielopokoleniowych
Podaj imię
Podaj nazwisko
Uzupełnij numer telefonu
Wpisz treść pytania
Musisz zaznaczyć zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym w powyższym kwestionariuszu, przez Big Fish Sp. z o.o. w celu organizacji szkolenia. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym na stronie https://e-big-fish.pl. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

* Pola wymagane