Big Fish
Oceniamy, kreujemy, rozwijamy
  • Owoce morza
  • Budynki
  • Świat


Szkolenia

Zarządzanie czasem („Getting things done”)

  • Typ szkolenia: zamknięte

Podczas szkolenia wykorzystujemy grę symulacyjną (Minilab Games – „Twój czas”). Celem szkolenia jest wytworzenie nawyku odpowiedniego planowania wykorzystania czasu, poznanie technik planowania i organizowania czasu: nadawania priorytetów, budowania harmonogramów pracy. Przedstawimy skuteczne sposoby zarządzania własną energią w ciągu dnia i zachowania balansu pomiędzy życiem a pracą w celu zwiększania efektywności wykorzystania czasu pracy.

Proponowany program szkolenia

Gra symulacyjna „Twój czas”.

• Zarządzanie energią.

• Omówienie podstawowych technik planowania czasu.

• Analiza planów dnia uczestników.

• Pogłębienie znajomości technik zarządzania sobą w czasie.

• Radzenie sobie z czynnikami rozpraszającymi uwagę.

Dzięki zastosowaniu gry symulacyjnej, uczestnicy doświadczają namacalnych skutków różnych podejść do zarządzania czasem i mogą porównać różnice pomiędzy ich efektami.

Szkolenie bazuje na holistycznym podejściu do zarządzania sobą w czasie, pokazując wagę zarządzania własną energią i wpływ właściwego odpoczynku na efektywność pracy.

Wypełnienie planu dnia przed pierwszym i drugim dniem szkolenia umożliwia zaobserwowanie własnych nawyków w zakresie organizacji czasu oraz skorygowanie ich pod okiem trenera.

Informacje organizacyjne

Kontakt

Michał Piątkowski - Recruitment and Training Project Manager

michalpiatkowski@e-bigfish.com

Zapisz się