Big Fish
Oceniamy, kreujemy, rozwijamy
 • Owoce morza
 • Budynki
 • Świat


Szkolenia

Purchasing Basics – Postawy procesu zakupowego

 • Data szkolenia: 19.06.2020
 • Typ szkolenia: otwarte

Okrojona 1 dniowa wersja szkolenia Quick step into procurement world. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i pogłębią kompetencje z zakresu: analizy rynku, analizy potrzeb, modeli kosztowych, procesu sourcingowego, selekcji dostawców, administrowania kontraktem. W ramach szkolenia omawiamy również elementy zarządzania relacjami z dostawcami. Program zawiera wiele skutecznych narzędzi, przykładów analiz, które uczestnicy będą mogli zastosować już następnego dnia w pracy. Termin szkolenia otwartego: 19 czerwca, 10 września (ON-LINE).

Proponowany program szkolenia

I. Wprowadzenie do tematyki zakupów

 • Rola i zadania działu zakupów w organizacji
 • Znaczenie działu zakupów – budowanie wartości dodanej poprzez dział zakupów
 • Obszary zakupowe: direct, in-direct, re-sale
 • Typologia zakupów – operacyjne, taktyczne, strategiczne
 • Diagnoza dojrzałości funkcji zakupowej

II. Podstawy procesu zakupowego

 • Proces zakupowy – omówienie 7 kroków (profil kategorii, wybór strategii sourcingowej, budowa bazy dostawców, wybór krytycznej ścieżki wdrożenia, negocjacje i wybór dostawcy, integracja dostawcy, benchmark rynku dostawców)
 • Mapowanie i współpraca z klientem wewnętrznym – RACI model, analiza Interesariuszy - podstawy
 • Analiza kosztowa - „Cost breakdown”, „TCO”, przykładowe składniki kosztotwórcze
 • Model procesu przetargowego – RFx
 • Formy ofertowania
 • Wybór dostawcy
 • Ocena dostawcy, działania korygujące i naprawcze
 • Dostawcy preferowani i niepreferowani
 • Proces P2P
 • Rola kupca w procesie P2P (zakupy strategiczne, zakupy taktyczne i operacyjne)

Rozwijane kompetencje:

Znajomość procesu zakupowego ■ Analiza danych ■ Strategic sourcing ■ Ocena dostawcy ■ Negocjowanie ■ Podejmowanie decyzji ■ Organizacja pracy ■ Nastawienie na wynik ■ Rozwiązywanie problemów

 

Co uczestnicy cenią w naszym szkoleniu:

„Dużo wiedzy praktycznej i odniesień do autentycznych przykładów z życia zawodowego”

„Szkolenie oceniam bardzo wysoko – pozwoliło mi na usystematyzowanie wiedzy”

„Duża dawka wiedzy i ćwiczeń”

„Sposób prowadzenia szkolenia, realne przykłady, pozytywna atmosfera, przestrzeń na dyskusję”

„Podobał mi się swobodny styl prowadzenia zajęć”

„Bardzo przydatne narzędzia w pracy kupca, miła atmosfera, przykłady z życia”

„Analizy  i narzędzia, które będę mógł wykorzystać w codziennej pracy”

„Dużo angażujących ćwiczeń”

 

Termin szkolenia otwartego: 19 czerwca, 10 września (wersja ON-LINE)

Koszt udziału w szkoleniu: 1200 zł netto za uczestnika

Jeśli tematyka Państwa zainteresowała, a nie ma ustalonej konkretnej daty szkolenia (bądź jest ona dla Państwa niedogodna) prosimy o informacje, możemy wziąć pod uwagę Państwa preferencje przy ustalaniu daty i miejsca szkolenia.

 

Trenerzy Big Fish dostarczający twardą wiedzą zakupową to osoby aktywne zawodowe związane z zakupami od ponad 10 lub więcej lat. Posiadają doświadczenie w dużych międzynarodowych koncernach, zarządzając zakupami o zasięgu (lokalnym, regionalnym, globalnym). Eksperci z nami współpracujący posiadają praktykę zarówno w zarządzaniu kategoriami pośrednimi jak i bezpośrednio produkcyjnymi. Szkolenia Big Fish oprócz wiedzy czysto zakupowej zawierają elementy podnoszące kompetencje miękkie, dlatego często prowadzone są w tandemach - doświadczony kupiec/lider/manager zakupów + psycholog biznesu. Klientom którzy będą zainteresowani naszymi usługami udostępnimy pełne sylwetki trenerów dedykowanych do danego programu szkoleniowego.

Informacje organizacyjne

Zapisz się