Big Fish
Oceniamy, kreujemy, rozwijamy
  • Owoce morza
  • Budynki
  • Świat


Szkolenia

Efektywne zarządzanie konfliktem

  • Typ szkolenia: zamknięte

Dzięki szkoleniu uczestnicy rozwiną umiejętność radzenia sobie ze sporami interpersonalnymi w firmie. Będą potrafili rozpoznać przyczyny i konsekwencje sytuacji konfliktowych oraz rodzaje konfliktów. Podczas warsztatu kładziemy duży nacisk na doskonalenie sztuki dochodzenia do porozumienia jak najmniejszym kosztem dla obu stron. Przedstawimy również skuteczne techniki mediacyjne.

Proponowany program szkolenia

• Konstruktywna i destrukcyjna energia konfliktu

• Konflikt jako narzędzie manipulacji

• Konflikt inspirujący do zmiany

• Źródła i mechanizmy konfliktów w firmie i ich rozpoznawanie.

• Rodzaje konfliktów, ich dynamika, konflikty negocjowane i „ślepe zaułki”.

• Metody stymulowania i ograniczania konfliktu, kierowanie konfliktem.

• Mediacje sytuacji konfliktowych – zasady, techniki.

• Specyfika konfliktu międzygrupowego w firmie

• Osobowość a konflikt – indywidualny styl działania w sytuacji konfliktu – autodiagnoza

• Wpływ napięcia na jakość kontaktu

- rozpoznawanie emocji i odczytywanie ich znaczenia.

- rozwijanie kompetencji w zakresie kontroli stresu i emocji.

- przekonania i stereotypy wywołujące lub wzmacniające konflikt.

Informacje organizacyjne

Kontakt

Michał Piątkowski - Recruitment and Training Project Manager

michalpiatkowski@e-bigfish.com

Zapisz się