Big Fish
Oceniamy, kreujemy, rozwijamy
 • Bog Fish - Doradztwo
 • Big Fish - Szkolenia
 • Big Fish - Career Management


Szkolenia

Budowanie relacji z wewnętrznym klientem

 • Data szkolenia: 17.03.2021
 • Typ szkolenia: otwarte

Niejednokrotnie współpraca z klientami wewnętrznymi jest przez przedstawicieli działów zakupów określana jako trudna lub stanowiąca prawdziwe wyzwanie. Nie bez przyczyny komunikacja, budowanie relacji, nastawienie na współpracę i umiejętność rozwiązywania konfliktów są umiejętnościami coraz bardziej kluczowymi i poszukiwanymi wśród przedstawicieli funkcji zakupowej. Nasze wyjątkowe szkolenie łączy wiedzę z zakresu psychologii z narzędziami i analizami ułatwiającymi budowanie kontaktu wewnątrz organizacji. Uczestnicy szkolenia zdobędą m. in. wiedzę na temat: efektywnej komunikacji w rozmowach z wewnętrznymi interesariuszami. Zwiększą umiejętności radzenia sobie z trudnym klientem wewnętrznym, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, wywierania wpływu na klienta wewnętrznego. Podczas szkolenia omawiamy również szereg narzędzi ułatwiających współpracę w organizacji np. Macierz RACI, analiza intersariuszy, technika 5W, narzędzia aktywnego słuchania, modele informacji zwrotnej, strategie rozwiązywania konfliktów. Podczas szkolenia uczestnicy pracują na realnych sytuacjach, które pojawiają się w kontakcie przedstawicieli działów zakupów z klientami wewnętrznymi. Najbliższe terminy szkolenia w formie otwartej: 17-18.03.2021 r. (ON-LINE)

Proponowany program szkolenia

I. Budowanie pozytywnego wizerunku kupca w organizacji

 • Świadome budowanie autorytetu w kontaktach z klientem wewnętrznym
 • Wartość, którą wnoszę do organizacji
 • Rola i cele Kupca
 • Dojrzałość funkcji zakupowej a jej wpływ na wizerunek kupca w organizacji
 • Kupiec a Interesariusz/ Klient wewnętrzny
 • Narzędzia: analiza Interesariuszy, Macierz RACI, Macierz „Power/ Interest”
 • Kupiec a klient wewnętrzny – podział odpowiedzialności za „wsad informacyjny”, podział odpowiedzialności w negocjacjach
 • Przejmowanie kategorii od Klienta wewnętrznego

II. Budowanie wiarygodności poprzez efektywną komunikację

 • Komunikacja w budowaniu pozytywnych relacji z klientem wewnętrznym
 • Techniki aktywnego słuchania
 • Techniki skutecznego oddziaływania na rozmówcę
 • Proces informacji zwrotnej
 • Wywiad z klientem wewnętrznym – technika 5W
 • Blokady w komunikacji
 • 4 style komunikacji (test na style komunikacji) – style komunikacji a style działania

III. Skuteczność w trudnych sytuacjach z klientami. Praktyka asertywnej komunikacji

 • Podstawowe postawy w relacji z klientami
 • Kierowanie emocjami
 • Narzędzia asertywnej komunikacji – komunikat „Ja”
 • Trudne sytuacje w relacjach z klientem wewnętrznym
 • Zarządzanie konfliktem – definicja konfliktu, rodzaje konfliktów, strategie rozwiązywania , praca z oporem klienta wewnętrznego
 • Obrona przed manipulacją – asertywna odmowa – techniki asertywnej komunikacji
 • Wywieranie wpływu

IV. Promowanie działu zakupów w organizacji

 • Budowanie pro aktywnej postawy i pozytywnego wizerunku w organizacji
 • Pozytywny wizerunek zakupów w organizacji – przykłady/ najlepsze praktyki
 • Rozpoznanie własnych predyspozycji (sił) oraz obszarów do rozwoju (słabości)

Rozwijane kompetencje:

Zarządzanie interesariuszami ■ Podejmowanie decyzji ■ Nastawienie na wynik ■ Rozwiązywanie problemów ■ Komunikacja ■ Wywieranie wpływu ■ Asertywność ■ Zręczność interpersonalna ■ Współpraca ■ Zarządzanie konfliktem ■ Opanowanie ■ Podejmowanie inicjatywy

 

Co uczestnicy cenią w naszym szkoleniu:

Komfortowa atmosfera, dużo praktycznych przykładów, kompleksowość”

„Atmosfera, kompetencje prowadzących, sposób prowadzenia szkolenia”

„Spojrzenie z szerszej perspektywy na pracę klienta wewnętrznego,  że on też jest człowiekiem i nie jest nieomylny”

„Merytoryczne tematy, praca na praktycznych sytuacjach”

„Polecam to szkolenie ponieważ otwiera oczy, porządkuje wiedzę. Jest przydatne zarówno pod kątem zawodowym jak i pod kątem osobistego rozwoju”.

„Sposób przedstawienia wiedzy, połączenie teorii i ćwiczeń

„Świetna wiedza merytoryczna, interesujące ćwiczenia”

„Angażujący i konkretny temat szkolenia”

„Wysoki poziom merytoryczny”

„Narzędzia, które będę mogła wdrożyć do swojej codziennej pracy”

 

Uwaga: szkolenie to realizujemy również w formie zamkniętej. Szkolenie poprzedzamy analizą sytuacji wewnętrznej u Klienta. Przeprowadzamy również ankietę dot. współpracy z działem zakupów wśród przedstawicieli klientów wewnętrznych. Podczas szkolenia pracujemy nad kontentym sytuacjami, mającymi miejsce w danej organizacji.

Najbliższe terminy szkolenia w formie otwartej: 17-18.03.2021 r. ON-LINE

Koszt udziału w szkoleniu 2 dniowym: 2900 zł netto za uczestnika

Jeśli tematyka Państwa zainteresowała, a nie ma ustalonej konkretnej daty szkolenia (bądź jest ona dla Państwa niedogodna) prosimy o informacje, możemy wziąć pod uwagę Państwa preferencje przy ustalaniu daty i miejsca szkolenia.

 

Trenerzy Big Fish dostarczający twardą wiedzą zakupową to osoby aktywne zawodowe związane z zakupami od ponad 10 lub więcej lat. Posiadają doświadczenie w dużych międzynarodowych koncernach, zarządzając zakupami o zasięgu (lokalnym, regionalnym, globalnym). Eksperci z nami współpracujący posiadają praktykę zarówno w zarządzaniu kategoriami pośrednimi jak i bezpośrednio produkcyjnymi. Szkolenia Big Fish oprócz wiedzy czysto zakupowej zawierają elementy podnoszące kompetencje miękkie, dlatego często prowadzone są w tandemach - doświadczony kupiec/lider/manager zakupów + psycholog biznesu. Klientom którzy będą zainteresowani naszymi usługami udostępnimy pełne sylwetki trenerów dedykowanych do danego programu szkoleniowego.

 

Informacje organizacyjne

Kontakt

Michał Piątkowski - Recruitment and Training Project Manager

michalpiatkowski@e-bigfish.com

 

Zapisz się