Budowanie relacji z wewnętrznym klientem

Budowanie relacji z wewnętrznym klientem | Big Fish Sp. z o.o.
Szkolenie zamkniete

Budowanie relacji z wewnętrznym klientem
Internal stakeholder management

Napisz aby dowiedzieć się więcej

Niejednokrotnie współpraca z klientami wewnętrznymi jest przez przedstawicieli działów zakupów określana jako trudna lub stanowiąca prawdziwe wyzwanie. Nie bez przyczyny komunikacja, budowanie relacji, nastawienie na współpracę i umiejętność rozwiązywania konfliktów są umiejętnościami coraz bardziej kluczowymi i poszukiwanymi wśród przedstawicieli funkcji zakupowej. Nasze wyjątkowe szkolenie łączy wiedzę z zakresu psychologii z narzędziami i analizami ułatwiającymi budowanie kontaktu wewnątrz organizacji.

Uczestnicy szkolenia zdobędą m. in. wiedzę na temat: efektywnej komunikacji w rozmowach z wewnętrznymi interesariuszami. Zwiększą umiejętności radzenia sobie z trudnym klientem wewnętrznym, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, wywierania wpływu na klienta wewnętrznego. Podczas szkolenia omawiamy również szereg narzędzi ułatwiających współpracę w organizacji np. Macierz RACI, analiza intersariuszy, technika 5W, narzędzia aktywnego słuchania, modele informacji zwrotnej, strategie rozwiązywania konfliktów. Podczas szkolenia uczestnicy pracują na realnych sytuacjach, które pojawiają się w kontakcie przedstawicieli działów zakupów z klientami wewnętrznymi.


Program szkolenia

I. Budowanie pozytywnego wizerunku kupca  w organizacji

 • Kim są Twoi klienci wewnętrzni?
 • Rozumienie potrzeb interesariuszy
 • Zachowania budujące zaufanie

II. Budowanie wiarygodności poprzez efektywną komunikację

 • Narzędzia skutecznej komunikacji
 • Techniki skutecznego oddziaływania na rozmówcę – optymalna komunikacja w świetle Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej
 • Znaki rozpoznania i dyskontowanie
 • Informacja zwrotna
 • Zasady udzielana konstruktywnej krytyki


III. Skuteczność w trudnych sytuacjach z klientami. Praktyka asertywnej komunikacji

 • Skuteczne reagowanie na krytykę. 
 • Radzenie sobie z niezadowolonym klientem wewnętrznym. 
 • Style społeczne – 4 kolory.
 •  Zarządzanie konfliktem z klientem wewnętrznym.
 • Praca z oporem klienta wewnętrznego.
 • Zachowania sprzyjające współpracy.


IV. Zakończenie 

 • Rozpoznanie własnych predyspozycji (sił) oraz obszarów do rozwoju (słabości)
 • Indywidualna mapa rozwoju

Rozwijane kompetencje:

Zarządzanie interesariuszami ■ Podejmowanie decyzji ■ Nastawienie na wynik ■ Rozwiązywanie problemów ■ Komunikacja ■ Wywieranie wpływu ■ Asertywność ■ Zręczność interpersonalna ■ Współpraca ■ Zarządzanie konfliktem ■ Opanowanie ■ Podejmowanie inicjatywy

Co uczestnicy cenią w naszym szkoleniu:

Komfortowa atmosfera, dużo praktycznych przykładów, kompleksowość”

„Atmosfera, kompetencje prowadzących, sposób prowadzenia szkolenia”

„Spojrzenie z szerszej perspektywy na pracę klienta wewnętrznego,  że on też jest człowiekiem i nie jest nieomylny”

„Merytoryczne tematy, praca na praktycznych sytuacjach”

„Polecam to szkolenie ponieważ otwiera oczy, porządkuje wiedzę. Jest przydatne zarówno pod kątem zawodowym jak i pod kątem osobistego rozwoju”.

„Sposób przedstawienia wiedzy, połączenie teorii i ćwiczeń

„Świetna wiedza merytoryczna, interesujące ćwiczenia”

„Angażujący i konkretny temat szkolenia”

„Wysoki poziom merytoryczny”

„Narzędzia, które będę mogła wdrożyć do swojej codziennej pracy”

Trenerzy Big Fish dostarczający twardą wiedzą zakupową to osoby aktywne zawodowe związane z zakupami od ponad 20 lub więcej lat. Posiadają doświadczenie w dużych międzynarodowych koncernach, zarządzając zakupami o zasięgu (lokalnym, regionalnym, globalnym). Eksperci z nami współpracujący posiadają praktykę zarówno w zarządzaniu kategoriami pośrednimi jak i bezpośrednio produkcyjnymi. Klientom którzy będą zainteresowani naszymi usługami udostępnimy pełne sylwetki trenerów dedykowanych do danego programu szkoleniowego.

Podaj imię
Podaj nazwisko
Uzupełnij numer telefonu
Wpisz treść pytania
Musisz zaznaczyć zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym w powyższym kwestionariuszu, przez Big Fish Sp. z o.o. w celu organizacji szkolenia. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym na stronie https://e-big-fish.pl. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

* Pola wymagane