Generowanie oszczędności

Generowanie oszczędności | Big Fish Sp. z o.o.
Szkolenie zamkniete

Generowanie oszczędności
Savings Generation

Napisz aby dowiedzieć się więcej

Oszczędności to jeden z najważniejszych wskaźników efektywności obszaru zakupowego. Podczas naszego warsztatu omawiamy poszczególne metody generowania oszczędności w zależności od strategii kategorii. Wskazujemy potencjały do generowania szybkich oszczędności, szczegółowo omawiamy modele kosztowe.Podczas szkolenia proponujemy szereg narzędzi takich jak m.in. model RACI, Power-Interest Matrix, analiza STP, Technika 5W, Macierz Kraljic’a. Omawiamy szczegółowo szereg analiz, które mogą zostać wykorzystane już następnego dnia w pracy.


Proponowany program szkolenia

I Generowanie oszczędności jako projekt

 • Budowanie grupy projektowej
 • Współpraca z interesariuszami (RACI, mapa klienta wewnętrznego, Power-Interest Matrix, plan komunikacji, analiza STP)
 • Komunikowanie zamian

II Ustalanie celów zakupowych

 • Segmentacja celów w kontekście wpływu na biznes i łatwości wprowadzenia
 • Segmentacja projektów (typ, poziom zaangażowania, czas wdrożenia)

III. Generowanie oszczędności – analiza popytu

 • Technika 5W
 • Zasada Pareto, metoda ABC, zasada 80/20
 • Macierz Kraljic’a

IV Generowanie oszczędności – analiza podaży

 • Mapa relacji z dostawcą
 • Analiza PESTLE
 • Analiza 5 Sił Portera
 • Analiza SWOT

V Generowanie oszczędności – analiza procesu

 • Modelowanie koszowe
 • TCO
 • Analiza łańcucha wartości

VI Lean sourcing

 • Informacje o dostawcy
 • Zrozumienie łańcucha wartości
 • 5 WHY
 • Ustalanie możliwych do osiągnięcia oszczędności
 • Zrozumienie czynników kosztowych
 • Wpływ działań odbiorcy na koszty dostawcy
 • Lean vs. Agile

VII Generowanie oszczędności – 7 dźwigni zakupowych

 • Atak na cenę vs. atak na koszty
 • Zarządzanie ceną
 • Kontraktowanie oszczędności

VIII Zarządzanie ryzykiem

 • Identyfikacja zagrożeń
 • Szacowanie ryzyka (prawdopodobieństwo, stopień dotkliwości, czas)
 • Działania łagodzące
 • Zarządzanie ryzykiem z dostawcami

Rozwijane kompetencje:

Analiza danych ■ Zarządzanie ryzykiem ■ Zarządzanie relacjami z dostawcami ■ Świadomość biznesowa ■ Strategic sourcing ■ Ocena dostawcy ■ Podejmowanie decyzji ■ Krytyczne myślenie ■ Nastawienie na wynik ■ Myślenie analityczne ■ Rozwiązywanie problemów

Co uczestnicy cenią w naszym szkoleniu:

„Bardzo dużo narzędzi, profesjonalne podejście trenera”

„Szkolenie było bardzo inspirujące. Postaram się wykorzystać wszystkie analizy w mojej codziennej pracy”

„Trener bardzo dobrze tłumaczył zagadnienia związane z generowaniem oszczędności – zyskaliśmy wiele cennych wskazówek”

„Szczegółowe podejście do tematu, bardzo dobre materiały szkoleniowe”

„Przydatne narzędzia, szczególnie te związane z zarządzaniem ryzykiem”

Lean sourcing!”

“Szkolenie bardzo uporządkowało moją wiedzę”

„Trener o bardzo dużym doświadczeniu zawodowym – rozwiała nasze wątpliwości, bardzo dobry kontakt z grupą”

Trenerzy Big Fish dostarczający twardą wiedzą zakupową to osoby aktywne zawodowe związane z zakupami od ponad 20 lub więcej lat. Posiadają doświadczenie w dużych międzynarodowych koncernach, zarządzając zakupami o zasięgu (lokalnym, regionalnym, globalnym). Eksperci z nami współpracujący posiadają praktykę zarówno w zarządzaniu kategoriami pośrednimi jak i bezpośrednio produkcyjnymi. Klientom którzy będą zainteresowani naszymi usługami udostępnimy pełne sylwetki trenerów dedykowanych do danego programu szkoleniowego.

Podaj imię
Podaj nazwisko
Uzupełnij numer telefonu
Wpisz treść pytania
Musisz zaznaczyć zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym w powyższym kwestionariuszu, przez Big Fish Sp. z o.o. w celu organizacji szkolenia. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym na stronie https://e-big-fish.pl. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

* Pola wymagane