Big Fish
Oceniamy, kreujemy, rozwijamy
  • Bog Fish - Doradztwo
  • Big Fish - Szkolenia
  • Big Fish - Career Management


Opis usługi

Kariera w zakupach

Od prawie 20 lat specjalizujemy się w realizacji procesów rekrutacyjnych w obszarze zakupów. Rekrutujemy kandydatów  na stanowiska specjalistyczne, liderskie, menadżerskie, dyrektorskie/ CPO zarówno o zasięgu lokalnym jak i globalnym.

Nasze polskie biuro realizuje zarówno projekty ogólnokrajowe jak i projekty w Centralnej i Wschodniej części Europy.

Dzięki efektywnej organizacji procesu rekrutacyjnego, profesjonalnym konsultantom oraz sprawdzonej metodologii z powodzeniem zrealizowaliśmy szereg procesów rekrutacyjnych o różnym stopniu skomplikowania, wymagających niestandardowego podejścia:

- rekrutacje „green field” – rekrutacja pracowników do nowo powstałych organizacji zakupowych

- rekrutacje kandydatów o wąskiej specjalizacji (np. wybrane kategorie zakupowe)

- rekrutacje kandydatów w innych krajach Europy Zachodniej

- rekrutacje talentów – kandydatów z wysokim potencjałem

- procesy długo terminowe tzw. „pool search” – budowanie bazy danych potencjalnych kandydatów  dla klienta, bez konkretnie zdefiniowanego stanowiska w strukturze.

- rekrutacje „interim” – rekrutacja ekspertów zatrudnianych na krótki okres i na konkretny projekt w organizacji zakupowej

W ramach rekrutacji oferujemy następujące usługi:

  • pełen proces rekrutacyjny polegający na znalezieniu, ocenieniu i zaprezentowaniu krótkiej listy 3-4 kandydatów odpowiadających oczekiwaniom klienta
  • przygotowanie opisu stanowiska i komunikacji dla kandydatów
  • ocena kandydatów – Assessment Center polegające na diagnozie poziomu kompetencji zawodowych pracowników lub potencjalnych pracowników (kandydatów biorących udział w procesie rekrutacji)
  • wsparcie w „on-boardingu” polegające na m.in: na wsparciu nowo zatrudnionej osoby w zapoznaniu się z nową organizacją (procedury, sposoby działania), nową rolą (celami, oczekiwaniami) i kulturą organizacji.

Oferujemy:

- realizację procesów rekrutacyjnych przez doświadczonych konsultantów, posiadający doskonałą znajomość rynku, szeroki „network” kandydatów. Od wielu lat współpracujemy z Wyższą Szkołą Bankową oraz Akademią Leona Koźmińskiego. Prowadzimy wykłady z zakresu kompetencji i zarządzania karierą w obszarze zakupów. Jesteśmy twórcami spisu kompetencji kupieckich. Od ponad 15 lat oceniamy i szkolimy zespoły zakupowe (Procurement Academy);

- wysoką jakość usług - każdego Klienta i każde  zlecenie traktujmy indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem.  Poświęcamy odpowiednią ilość czasu na to, żeby poznać Państwa organizacje i cele postawione przyszłemu pracownikowi. Prezentujemy najlepszych kandydatów dostępnych w danym momencie na rynku. Nasz „hit rate” utrzymuje się na stałym poziomie ponad 90%;

- efektywną współpracę podczas procesu rekrutacji - regularnie informujemy Państwa o przebiegu procesu rekrutacyjnego, przekazujemy istotne informacje oraz  w razie potrzeby proponujemy alternatywne rozwiązania;

- wsparcie „employer branding” - godnie reprezentujemy Państwa firmę w kontakcie z potencjalnymi kandydatami. Dokładamy największej staranności, aby wspierać Państwa w kształtowaniu wizerunku atrakcyjnego pracodawcy.