Przegląd zespołu zakupowego

Przegląd zespołu zakupowego | Big Fish Sp. z o.o.

Przegląd zespołu zakupowego

Przegląd zespołu zakupowego dla nowo zatrudnionych szefów zakupów

Wspieramy nowo zatrudnionych szefów zakupów w szybkim wdrożeniu się w nową organizację zakupową.

Nasza usługa przeglądu zespołu zakupowego polega na przeglądzie i opracowaniu informacji dotyczących obecnej sytuacji w zakresie:

  • procesu, narzędzi i celów zakupowych
  • zadań i kompetencji zespołu zakupowego
  • poziomu rozwoju zespołu jako grupy
  • stylu komunikacji i kultury pracy w zespole
  • postrzegania działu zakupów w organizacji
  • mocnych stron i motywacji członków zespołu  

Przegląd zespołu może być pogłębiony o wsparcie szefa zakupów w zakresie:

  • wyznaczeniu celów zespołowych
  • ustalenia norm i zachowań w grupie
  • efektywnej komunikacji  i budowania dobrych relacji w zespole w formie sesji coachingowych/ mentoringowych i/lub szkoleń zespołowych