Model kompetencyjny dla działu zakupów

Model kompetencyjny dla działu zakupów | Big Fish Sp. z o.o.

Model kompetencyjny dla działu zakupów

W wielu firmach, a w szczególności w międzynarodowych korporacjach, funkcjonują tzw. modele kompetencyjne, które określają jakie kompetencje i na jakim poziomie są zgodne ze strategicznymi celami organizacji, pozwalając pracownikom realizować odpowiednio wyznaczone im zadania. Modele kompetencyjne (czyli zbiory kompetencji) są istotnym wsparciem w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Wspierają procesy rekrutacji oraz rozwoju kadr. Dobrze skonstruowane i aktualizowane stanowią swoisty drogowskaz, nie tylko dla działu HR, ale w szczególności dla liderów.

Jeśli posiadamy dobry model kompetencyjny, to wiemy kogo chcemy zatrudnić oraz co konkretnie musimy wzmocnić u członków naszego zespołu, biorąc pod uwagę obecne i przyszłe zadania. Model kompetencyjny może wspomóc menedżerów w udzielaniu informacji zwrotnych – czy to w kontekście procesu rekrutacyjnego, czy też w kontekście przeprowadzania rozmów oceniających.

Model kompetencyjny – wartość dodana

Polecamy stworzenie modelu kompetencyjnego dla:

  • zwiększenia efektywności zarządzania zespołem,
  • zwiększenia efektywności procesów rekrutacyjnych (oceny kandydatów),
  • zwiększenia transparentności,
  • planowania sukcesji,
  • rozwoju zespołu

Wsparcie Big Fish:

Wspólnie z klientem tworzymy panele eksperckie i  wypracowujemy modele kompetencyjne dla organizacji zakupowych z uwzględnieniem miejsca zakupów w organizacji, roli działu zakupów oraz strategii przedsiębiorstwa.