Model doradztwa

Model doradztwa | Big Fish Sp. z o.o.

Model doradztwa

Wspieramy zespoły naszych klientów we wdrażaniu rekomendowanych zmian/ działań. Nasi konsultanci pracują z zespołami zakupowymi prowadząc warsztaty i sesje coachingowe oraz „follow up”/ sesje sprawdzające poziom wdrożenia rekomendowanych działań. Oferujemy współpracę z wysoko wyspecjalizowanymi ekspertami w dziedzinie zakupów. Współpraca ma charakter czasowy i nakierowany na osiągnięcie konkretnych, ustalonych rezultatów biznesowych.

Nasz model doradztwa opiera się na:

 • rozpoznaniu stanu obecnego funkcji zakupowej - zdefiniowaniu luk: kompetencyjnych, procesowych / potencjału (oszczędności),
 • przygotowaniu rekomendacji usprawnień, które podwyższą efektywność zarządzania zakupami

Wspieramy zespoły naszych klientów we wdrażaniu rekomendowanych zmian/ działań. Nasi konsultanci pracują z zespołami zakupowymi prowadząc warsztaty i sesje coachingowe oraz „follow up”/ sesje sprawdzające poziom wdrożenia rekomendowanych działań.

Przykłady działań (Zakupy produkcyjne/nieprodukcyjne):

 • audyt funkcji zakupowej
 • definicja potencjału oszczędności
 • ocena dostawców
 • usprawnianie procesów
 • warsztaty negocjacyjne / „supplier days”
 • „make or buy analysis”

Przykłady działań (Zakupy handlowe - retail):

 • przygotowanie strategii formatów sklepów
 • przygotowanie planów restrukturyzacji działu zakupów
 • wdrożenie efektywnej polityki handlowej, promocyjnej, asortymentowej i komunikacyjnej
 • wdrożenie polityki zarządzania strategicznymi dostawcami (np. scorecards, najlepsze praktyki, harmonizacja cen na poziomie regionalnym)
 • przygotowanie strategii negocjacji z dostawcami, renegocjacje kontraktów z dostawcami
 • przygotowanie koncepcji zarządzania kategorią w dystrybucji
 • przygotowanie rocznych planów aktywności trade marketingowych