Assessment Center (Centrum Oceny)

Assessment Center (Centrum Oceny) | Big Fish Sp. z o.o.

Assessment Center (Centrum Oceny)

Assessment Center (Centrum Oceny) polega na diagnozie poziomu kompetencji zawodowych pracowników lub potencjalnych pracowników (kandydatów biorących udział w procesie rekrutacji).

Metodę stosuje się w przypadku gdy chcemy wyłonić najlepszego kandydata w procesie rekrutacyjnym. Metoda jest skuteczna ze względu na swoją kompleksowość: kompetencje pracowników są oceniane w różnorodnych zadaniach przez kilku asesorów.

Nasza usługa AC obejmuje:

  • definicję kluczowych kompetencji, ich wskaźników behawioralnych i skali oceny
  • projektowanie sesji AC: przygotowanie narzędzi/ zadań do oceny kompetencji
  • przeprowadzenie AC
  • analizę wyników i dokonanie oceny w zespole asesorskim
  • opracowanie raportów dla klienta i uczestników
  • podsumowanie sesji i udzielenie naszych rekomendacji

Jakie ten projekt ma znaczenie dla organizacji? Zalety Assessment Center:

  • uzyskanie wszechstronnego obrazu kompetencji kandydatów objętych procesem
  • zminimalizowanie błędnych decyzji w procesie rekrutacji
  • wybór finalnego kandydata najbardziej odpowiadającego potrzebom organizacji przy użyciu obiektywnej oceny
  • obniżenie kosztów rotacji w organizacji poprzez trafny wybór nowych kandydatów