Big Fish
Oceniamy, kreujemy, rozwijamy
  • Owoce morza
  • Budynki
  • Świat


Sesje facylitacyjne dla liderów zakupów

Sesje facylitacyjne dla liderów zakupów (regionalnych/ globalnych) 

Wspieramy naszych klientów posiadających regionalne/ globalne zespoły zakupowe w zespołowym wypracowywaniu inicjatyw zakupowych.

Wsparcie Big Fish

Przeprowadzamy warsztaty/ sesje facylitacyjne , w wyniku której uczestnicy (szefowie zakupów/ liderzy kategorii poszczególnych krajów lub regionów) wypracują wspólne  inicjatywy skutkujące określonym poziomem oszczędności w wybranych kategoriach zakupowych.

Sesje są prowadzone przez doświadczonych ekspertów zakupowych i facylitatorów. Ekspert zakupów czuwa nad jakością przedstawionych pomysłów, dzieli się własną ekspertyzą oraz jeśli zachodzi  taka potrzeba, to prowadzi część merytoryczną dotyczącą konkretnego podejścia do zarządzania kategoriami na poziomie regionu. Facylitator dba o maksymalnie efektywny proces grupowy, pomoc w zdefiniowaniu konkretnych inicjatyw.  Proponuje  i poprowadzi proces, który wraz z planem, metodami i technikami pracy doprowadzi zespół  do wypracowania własnych rozwiązań. 

Podczas warsztatów/ sesji  uczestnicy pracują  nad zbudowaniem  synergii pomiędzy poszczególnymi kategoriami zakupowymi oraz przygotowaniem listy potencjalnych projektów oszczędnościowych.  Facylitacja ma spowodować,  żeby proces pracy grupy był maksymalnie efektywny i zakończył się pełnym sukcesem patrząc na to z perspektywy założonych celów.

Przygotowanie do projektu poprzedzone jest   diagnozą obecnej sytuacji (analiza regionalnej strategii  lub i dokumentów z nią związanych i wywiadami z uczestnikami projektu dot. aktualnej sytuacji zakupowej, wyzwań, priorytetów, kluczowych projektów, sposobów współpracy w regionie etc.)