Big Fish
Oceniamy, kreujemy, rozwijamy
  • Bog Fish - Doradztwo
  • Big Fish - Szkolenia
  • Big Fish - Career Management


Przegląd zespołu zakupowego

Kariera w zakupach

Przegląd zespołu zakupowego dla nowo zatrudnionych szefów zakupów

Wspieramy nowo zatrudnionych szefów zakupów w szybkim wdrożeniu się w nową organizację zakupową.

Nasza usługa przeglądu zespołu zakupowego polega na przeglądzie i opracowaniu informacji dotyczących obecnej sytuacji w zakresie:

- procesu, narzędzi i celów zakupowych

- zadań i kompetencji zespołu zakupowego

- poziomu rozwoju zespołu jako grupy

- stylu komunikacji i kultury pracy w zespole

- postrzegania działu zakupów w organizacji

- mocnych stron i motywacji członków zespołu  

 

Przegląd zespołu może być pogłębiony o wsparcie szefa zakupów w zakresie:

- wyznaczeniu celów zespołowych

- ustalenia norm i zachowań w grupie

- efektywnej komunikacji  i budowania dobrych relacji w zespole w formie sesji coachingowych/ mentoringowych i/lub szkoleń zespołowych