Big Fish
Oceniamy, kreujemy, rozwijamy
  • Owoce morza
  • Budynki
  • Świat


"Awareness Campaign" - komunikowanie zmian

„Awareness Campaign” - komunikowanie zmian dla wewnętrznych klientów w zakupach

Wspieramy naszych klientów w efektywnej komunikacji zmian dla klientów wewnętrznych. Zmiany mogą dotyczyć np. zmiany polityki zakupów, wdrożenia nowej struktury zakupowej, wdrożenia nowej procedury, nowego procesu, nowych systemów, nowych narzędzi.

Wsparcie Big Fish  

Przygotowujemy członków działu zakupów/ agentów zmiany do skutecznej komunikacji z klientami wewnętrznymi. Opracowujemy skrypty komunikacyjne, materiały szkoleniowe, pigułki wiedzy i  konspekty szkoleń dla przedstawicieli działów zakupów odpowiedzialnych za wprowadzenie zmian.

Doradzamy w jaki sposób i z jaką częstotliwością prowadzić efektywną komunikację dotyczącą zmian.

Nasi eksperci podczas szkoleń/warsztatów  i spotkań  przestawiają zmianę w sposób spójny, jako dobrą praktykę   w biznesie oraz jako rzecz niezbędną do poprawy wyników organizacji.